Verbale Vorming (Dictie voor Volwassenen)

Het vak Verbale Vorming is een ietwat technisch vak waarin je leert om je correct en vlot uit te drukken. Hierbij hechten we niet enkel belang aan uitspraak, maar ook aan de communicatie met het hele lichaam.

In de drie jaar durende opleiding werken we aan een natuurlijke spreektechniek. We hebben oog voor zowel de adem, de stem als de uitspraak. Zo leren we de struikelblokken in de uitspraak van klinkers, medeklinkers en tweeklanken te overwinnen. Naast dit fonetisch aspect leren we ook wat woord- en zinsaccenten zijn, waar ze te leggen en hoe ze te gebruiken. Via specifieke spreek- en leesoefeningen werken we aan ritme, tempo en toonhoogte. Daarnaast worden we ons bewust van onze eigen lichamelijke communicatie en leren we een correcte houding aan te nemen t.o.v. het publiek.