Voordracht

Tijdens het vak Voordracht probeer je een tekst tot leven te brengen. Deze tekst kan een gedicht, verhaal, sprookje, column of dialoog zijn. Om de tekst goed te vertolken op de scène, is het nodig hem eerst doorgronden. Je leert tussen de lijntjes lezen. Daarna probeer je de tekst met het juiste gevoel, de gepaste lichaamstaal en een verzorgde spreektechniek over te brengen. Hierbij probeer je steeds op een natuurlijke, geloofwaardige manier over te komen bij het publiek.

Niet alleen zie je teksten in verschillende vormen, je leert ze ook op verschillende manieren brengen. Zo zal je leren een tekst met de juiste inleving voor te lezen, een gedicht voor te dragen (nadat je het hebt gememoriseerd) of een sprookje dramatiserend te vertellen.

Hierbij is het steeds belangrijk om actief te luisteren, zowel naar jezelf als je medestudenten. Je leert dan ook om kritiek op een genuanceerde manier te verwoorden.

Samen met je medestudenten werk je naar een toonmoment toe. Tijdens dit optreden toon je al jouw verworven talenten. Spreekplezier is hierbij heel belangrijk!