Toneel


Het vak Toneel is er voor de acteur in jou. Je leert hoe je zowel verbaal als lichamelijk een boodschap moet overbrengen. Hiervoor heb je zowel durf als een creatief brein nodig.

Tijdens de lessen vertrekken we vaak vanuit een theatertekst. Dit kan zowel een hedendaags als een klassiek toneelfragment zijn. Hoewel er ook monologen aan bod komen, maken we vaker gebruik van dialogen of toneelstukken met meerdere personages. De interactie met anderen is dan ook zeer belangrijk om te kunnen samenspelen. De invloed van deze interactie wordt ook tijdens improvisaties duidelijk. Hoe we ons op het podium bewegen in verhouding tot de ruimte en de medespelers, verdient ook onze aandacht.

Tijdens de lessen Toneel ga je verschillende personages leren scheppen. Je leert de karakters niet enkel spelen, maar ook beleven, zowel fysiek als verbaal. Hiervoor stel je jezelf enkele cruciale vragen: Wie ben ik? Waar ik ben? Wat doe ik? Waarom doe ik het? Waartoe zal deze actie leiden?.

Al deze verworven vaardigheden deel je met het publiek tijdens een voorstelling, waarbij je ook oog hebt voor kostuums, grime, belichting, ….