Muziektheorie
 

Wat is het?
Algemene Muziek Theorie / Muziek Theorie (vroeger Harmonieleer genaamd) is een "vak" dat het achter de noten gaat zoeken. Hoe komt het dat dit muziekstukje droevig klinkt, en een ander juist heel opgewekt ? Ligt het alleen aan het tempo, of speelt er nog iets anders mee ?

Misschien heeft men je eens gevraagd een lied te begeleiden op de piano, maar je wist niet welke akkoorden je er kon bijspelen. Of heb je misschien een mooie melodie gehoord, maar alleen klinkt ze maar "magertjes" zonder de gepaste akkoorden. Je hebt misschien zelf geprobeerd een werkje te schrijven, maar je wist niet hoe eraan te beginnen.
Welnu, dit komt aan bod in de cursus AMT/ MT

Inhoud: AMT: Het aanleren van akkoorden en ze op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. (verticale opbouw)

MT : Uitbreiding van deze akkoorden en het aanleren van elementair contrapunt
(horizontale werkwijze in o.a. canon, 2 of meer zelfstandige melodieën boven elkaar)

Analyse is ook een onderdeel van deze cursus. Zowel in de Middelbare als in de Hogere Graad bekijken we hoe de Grote (en ook wel de kleinere) componisten elementen van deze cursus in hun werk gebruikten. Het eventueel begeleiden van zelf gemaakte composities behoort ook tot de mogelijkheden.

Structuur: Voor de cursus AMT/MT zijn er twee mogelijkheden :
1° als optievak: Naast AMC, instrument en samenspel / instrumentaal ensemble, volg je nog een extra cursus, met name: AMT / MT.

2° als hoofdvak: In de Middelbare Graad volg je dan ook nog AMC, terwijl je in de Hogere Graad nog een uurtje piano dient te volgen.
In alle gevallen heb je 1 uurtje les per week!! (zie: schematisch overzicht onderaan deze pagina)

Wie kan deze cursus volgen?
Iedereen, zowel de jongere als volwassene, die minimum het "Getuigschrift Lagere Graad" (L4: instrument & AMV) aan een muziekacademie behaald heeft.

 

 

Als optie
 
Middelbare Graad
AMC
1 uur/week
AMT
1 uur/week
 Hogere Graad
MT
1 uur/week
Instrument
1 uur/week

 

 


Als hoofdvak
 Middelbare Graad
AMC
1 uur/week
Instrument
1 uur/week
Samenspel
1 uur/week
AMT
1 uur/week
 Hogere Graad
Instrument
1 uur/week
Instrumentaal Ensemble
1 uur/week
MT
1 uur/week