De Afdeling Muziek

In de afdeling muziek zijn verschillende opties en richtingen mogelijk.
In het linker navigatiemenu kan je de verschillende mogelijkheden aanklikken.
Klik je op de link "Klassiek", dan zie je de meest gangbare mogelijkheden en opties.

Volgende instrumenten kan u vanaf de lagere graad volgen.

 

 

INSTRUMENTENKEUZE

Klassieke afdeling te Stokkem:


Strijkinstrumenten:
 • Viool
 • Altviool
 • Cello
 • Contrabas

Blaasinstrumenten:
 • Hobo
 • Fagot
 • Dwarsfluit
 • Klarinet
 • Saxofoon
 • Trompet
 • Bugel
 • Trombone
 • Bariton
 • Cornet
 • Alto
 • Hoorn
 • Euphonium (Tuba)
 • Bastuba


Overige instrumenten:
 • Gitaar (Klassiek, electrisch en bas)
 • Harp
 • Piano
 • Orgel
 • Accordeon
 • Slagwerk
 • Zang
 • Stemvorming
 • Koor

Pop & Jazz afdeling te Stokkem:

 • Electrische gitaar
 • Slagwerk
 • Basgitaar
 • Zang
 • Keyboard

 

 

FILIAAL TE AS:

Klassieke afdeling te As:


Strijkinstrumenten:
 • Viool (Vrije basisschool te As)
 • Altviool (Vrije basisschool te As)
 • Cello (Vrije basisschool te As)

Blaasinstrumenten:
 • Dwarsfluit (Vrije basisschool te As)
 • Klarinet (Vrije basisschool te As)
 • Saxofoon (Vrije basisschool te As)
 • Trompet (Vrije basisschool te As)
 • Bugel (Vrije basisschool te As)
 • Trombone (Vrije basisschool te As)
 • Bariton (Vrije basisschool te As)
 • Cornet (Vrije basisschool te As)
 • Alto (Vrije basisschool te As)
 • Hoorn (Vrije basisschool te As)
 • Euphonium (Tuba) (Vrije basisschool te As)
 • Bastuba (Vrije basisschool te As)


Overige instrumenten:
 • Gitaar (Klassiek) (Vrijetijdsgebouw bij de sporthal te As)
 • Harp (Vrijetijdsgebouw bij de sporthal te As)
 • Piano (Vrije basisschool te As)
 • Accordeon (Vrije basisschool te As)
 • Slagwerk (Vrijetijdsgebouw bij de sporthal te As)
 • Zang (Vrije basisschool te As)
 • Stemvorming (Vrije basisschool te As)

Pop & Jazz afdeling te As:

 • Electrische gitaar (Vrijetijdsgebouw bij de sporthal te As)
 • Slagwerk (Vrijetijdsgebouw bij de sporthal te As)
 • Keyboard (Vrije basisschool te As)

 

Klassieke afdeling te Niel-bij-As:


Overige instrumenten:
 • Piano (Gemeentelijke basisschool te Niel-bij-As)
 • Orgel (Kerk te Niel-bij-As)

 

 

 

EEN INSTURMENT HUREN

Onze academie stelt elk jaar een aantal intrumenten ter beschikking. Deze zijn onderworpen aan een huurcontract. Men kan het instrument zoveel schooljaren huren als nodig.

1 jaar huur kost het eerste jaar 93 Euro (inclusief 25 Euro waarborg)
De huur verlengen kost 68 Euro. Gelieve bij het inleveren van uw instrument ook een rekeningnummer mee te brengen waarop wij deze waarborg mogen terugstorten. Het instrument wordt wel eerst onderzocht op eventuele schade. De terugstorting gebeurt door de financiële dienst van de stad Dilsen-Stokkem. Het huurgeld is, zelfs gedeeltelijk, niet terugvorderbaar.

 VAKOMSCHRIJVINGEN

Algemene Muzikale Vorming (AMV) en Samenzang (SZ)

Deze cursus vormt de basis van het muziekonderwijs. Al zingend worden er klanken aangeleerd, ritmen ingeoefend en enkele theoretische begrippen aangebracht. De leesvaardigheid en schrijfvaardigheid vormen ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Hoofddoel is de ontwikkeling van de muzikale vermogens van het kind en dit steeds op een zo creatief mogelijke manier. Ook gehoorvorming krijgt veel aandacht, want om een instrument te leren bespelen vormt een goed gehoor een belangrijk controlemiddel.

Optie Instrument en Optie Samenspel

Eén van de uitgangspunten van de nieuwe structuur van het Deeltijds Kunstonderwijs is dat leerlingen, ongeacht talent, motivatie en beschikbare tijd, in staat moeten gesteld worden om een degelijke artistieke vorming te genieten. Daarom worden twee gelijkwaardige opties georganiseerd:

Optie Instrument

Voor leerlingen die in hun hobby het onderste uit de kan willen halen en die de motivatie, de werklust en de discipline kunnen opbrengen om hogere technische en muzikale vereisten te verwezenlijken bestaat er de optie instrument. Hiervoor gelden strengere minimale normen op het gebied van repertoire, examens en instrumentaal kunnen.

Optie Samenspel

Dit is een optie voor leerlingen die naar eigen vermogen en op hun eigen tempo, zich met muziek willen bezighouden en waarvan de technische vereisten aangepast worden aan hun specifieke mogelijkheden. De eisen op de examens zijn in verhouding tot voormelde doelstelling.

In beide opties staat een muzikale opvoeding centraal; in de optie instrument met instrumentaal-technische eisen; en in de tweede optie met een klemtoon op samenspel. Aan het einde van de lagere graad zal een advies worden geformuleerd. Op deze manier menen wij dat eenieders kansen worden gewaarborgd.

Samenspel

Samen muziek maken vormt één van de hoekstenen van ons muziekonderwijs. Om iedereen in de best mogelijke omstandigheden te leren samenspelen bieden we een uitgebreide waaier aan mogelijkheden. We rekenen tevens op medewerking van onze leerlingen om het mogelijk te maken dat we groepen kunnen samenstellen, op basis van pedagogische motieven eerder dan op organisatorische.

Instrumentaal ensemble

In de hogere graad bestaat een differentiatie aan opties analoog met die aan de middelbare graad. De invulling hiervan gebeurt op basis van het advies geformuleerd aan het einde van de middelbare graad. Voor de leerlingen uit de optie samenspel zal een instrumentaal ensemble de voortzetting op hoger niveau betekenen van de ervaringen die ze in de middelbare graad hebben opgedaan in het samenspel. Voor de leerlingen uit de optie instrument zal eerder geopteerd worden voor een initiatie in de kamermuziek.

Begeleidingspraktijk

Begeleidingspraktijk is een vak voor akkoordinstrumenten. Je leert er begeleiden en begeleidingen maken. We starten met het zelf vinden van begeleidingen bij liedjes en melodieën. Dan leren we improviseren, eerst in klassieke stijl, daarna in een meer hedendaagse klankwereld. Bovendien leert men in deze cursus bestaande partituren reduceren tot speelbare partijen voor alle niveaus. Een cursus waar je je creatitviteit en je persoonlijkheid kan botvieren.

Algemene Muziekcultuur/Luisterpraktijk (AMC/LP)

Na de lagere graad zijn er mensen die de initiatie op hun instument voldoende vinden en wensen verder te evolueren in een minder praktijkgerichte optie. Deze leerlingen kunnen terecht in de optie Algemene Muziekcultuur en Luisterpraktijk. Via beluisteringen, eenvoudige analyses en oefeningen in partituurlezen zal een kennis en vaardigheid aangereikt worden zodat in de hogere graad de cursus Muziekgeschiedenis ten volle kan renderen. Een must voor de gemotiveerde concertbezoekers. Deze cursus is, mits een eenvoudige test, ook toegankelijk voor mensen die nog geen muziekacademie bezocht hebben.

Zang

Pa - die, pa - dam jij ook deuntjes terwijl je misschien in de file staat? Of zou je als Pavarotti willen zingen? Misschien zing je in een koor en voel je dat je meer zou kunnen. Droom je van zingen bij kaarslicht op een kerstconcert. Zoek je een leuke hobby? Ben je toevallig eigenaar van een mooie stem? Ben je tussen 14 en 99? Dan is zingen beslist iets voor jou. Tijdens het eerste jaar zang kan je samen met je lerares uitzoeken en/of ontdekken of je je goed voelt, welke evolutie je maakt en of je verwachtingen beantwoord worden. Eens je de smaak te pakken hebt, is er ruimschoots tijd om het mooie repertoire van de zangkunst te verkennen, samen de koorliteratuur door te snuffelen of met kleine ensemble's (duo's, trio's,.) te concerteren.