De afdeling klassieke muziek
In de afdeling muziek bestaan heel wat verschillende opties. Hieronder tref je naast de uiteenzetting over de lagere graad ook een opsomming van de verschillende opties in de middelbare en hogere graad. Voor de uitgebreide uiteenzettingen over de te volgen vakken verwijzen we naar de rubriek "vakomschrijvingen" in het submenu. Enkele opties worden ook afzonderlijk toegelicht, eveneens via het submenu terug te vinden.
 
  Lagere graad (Jongeren: 4 jaar, Volwassenen: 3 jaar)  
     
  NIEUW VANAF SCHOOLJAAR 2015-2016 - TIENERKLASSEN !  
  Afzonderlijke klassen voor jongeren en vowassenen

Jongeren:

-Een jongere in de studierichting muziek krijgt, als beginneling, per week éénmaal één uur Algemene Muzikale Vorming (AMV = vroegere notenleer) en éénmaal één uur AMV plus een half -uur samenzang.
-Vanaf 8 jaar (of derde leerjaar lager onderwijs)
-Vier leerjaren
-Er is slechts één optie: Algemene Muziekleer
-Vanaf het tweede jaar komt er voor de jongere één uur instrument en/of zang bij.

Volwassenen & Tieners:

-Een volwassene in de studierichting muziek krijgt, als beginneling, per week éénmaal één uur Algemene Muzikale Vorming (AMV = vroegere notenleer) en éénmaal één uur AMV plus een half uur samenzang. Daarnaast volgt elke volwassene vanaf het eerste jaar 1 uur instrument of zang.
-Vanaf 15 jaar
-Drie leerjaren
-Er is slechts één optie: Algemene Muziekleer
-Enkel volwassenen kunnen vanaf de lagere graad kiezen tussen Klassiek of Pop & Jazz.

Optie Te volgen vakken Aantal uren per week
Algemene Muziekleer Algemene Muzikale Vorming (AMV) 2 uur/week
  Samenzang (SZ) 1/2 uur/week
  Instrument of Zang
-volwassenen, vanaf het 1ste jaar
-jongeren, vanaf het 2de jaar
1 uur/week

Opmerking: Stemvorming kan vanaf het 2de jaar facultatief, als extra vak gevolgd worden
 

 

 

  Middelbare graad (3 jaar)  
 

-Drie leerjaren
-Meerdere opties (met de te volgen vakken, telkens 1 uur/week)

Instrumentale vorming: (3 lesuren per week)
-Optie Instrument
instrument, samenspel, AMC (Algemene MuziekCultuur)

-Optie Samenspel
samenspel, instrument, AMC

-Optie Instrument JALM (Jazz & Lichte Muziek)
instrument JALM, samenspel/combo, AMC JALM

-Optie Samenspel JALM
samenspel/combo, instrument JALM, AMC JALM


Vocale vorming: (3 lesuren per week)
-Optie Zang
zang, koor, AMC

-Optie Stemvorming
stemvorming, koor, AMC

-Optie Instrument JALM (Jazz & Lichte Muziek)
zang JALM, combo, AMC JALM

-Optie Samenspel JALM (Jazz & Lichte Muziek)
combo, Zang JALM, AMC JALM


Theoretische vorming: (2 lesuren per week)
-Optie Muziektheorie
algemene muziektheorie, AMC

-Optie Algemene Muziekcultuur
AMC, Luisterpraktijk

 

 

 

  Hogere graad (3 jaar)  
 

-Drie leerjaren
-Meerdere opties (met de te volgen vakken, telkens 1 uur/week)

Instrumentale vorming: (2 lesuren per week)
-Optie Instrument
instrument, IE (instrumentaal ensemble)

-Optie Samenspel
IE, instrument

-Optie Instrument JALM
instrument JALM, combo

-Optie Samenspel JALM
combo, instrument JALM


Vocale vorming: (2 lesuren per week)
-Optie Zang
zang, vocaal ensemble

-Optie Stemvorming
stemvorming, koor

-Optie Lyrische kunst
lyrische kunst, koor

-Optie Zang JALM
zang JALM, Combo

-Optie Samenspel Zang JALM
combo, Zang JALM


Theoretische vorming:
(2 lesuren per week)
-Optie Muziekgeschiedenis
muziekgeschiedenis (2 lesuren)

-Optie Muziektheorie.
muziektheorie, instrument (polyfoon)

-Optie Algemene Muzikale Vorming
algemene muzikale vorming (2 lesuren)

 
 

Keuzemogelijkheden en uitzonderingen

  1. Volwassenen uit de graad L1 en de instrument/zangopleiding
   Volwassenen beginnen meteen in de graad L1 met de instrument- of zangopleiding.
   Zij kunnen ook na overleg met de directie onmiddellijk kiezen voor de Optie Jazz-Pop-Rock. Deze uitzondering wordt toegestaan na overleg met de bevoegde inspectie.
  2. Leerlingen instrument mogen bepaalde vakken vrij kiezen
   Een leerling middelbare graad mag vrij kiezen uit de vakken samenspel of koor.
   Een leerling hogere graad mag vrij kiezen uit de vakken instrumentaal ensemble, vocaal ensemble of koor.
  3. Leerlingen polyfoon instrument mogen bepaalde vakken vrij kiezenDe leerlingen die het instrument piano, orgel, accordeon, gitaar of melodisch slagwerk volgen, kunnen in plaats van het vak samenspel, koor, instrumentaal ensemble of vocaal ensemble kiezen voor het vak begeleidingspraktijk.
  4. AMC met themalessen (modulair systeem)
   Voor de klas AMC met volwassen leerlingen kan gebruik gemaakt worden van een modulair systeem met themalessen.
  5. Toelatingsperiode
   Leerlingen die reeds een curriculum doorlopen hebben en opnieuw starten aan de academie kunnen opnieuw instromen via een toelatingsperiode. Hierbij worden hun vorderingen in januari geëvalueerd en op papier gezet door de desbetreffende leerkracht.
   De toelatingsperiode kan ook gebruikt worden voor leerlingen uit de optie samenspel die terug overstappen naar de optie instrument. Zo kan deze optie met deze leerlingen eerst ‘geprobeerd’ worden en geëvalueerd.

   Ook bij leerlingen met toelatingsperiode worden geen vrijstellingen toegestaan.
  6. M1/H1 optie samenspel voor (her) instroom leerlingen
   In de academie worden geen vrijstellingen toegestaan, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen. Deze worden enkel door de directeur toegekend na grondig overleg en onderzoek van het gevolgde curriculum van de leerling. Leerlingen die instromen in de graden M1 of H1 dienen dus altijd een algemeen vak (muziekgeschiedenis, muziektheorie, koor, IE, …) te volgen.
  7. Vrijstellingen voor leerlingen met beperkingen
   De directeur kan leerlingen met beperkingen voor sommige vakken een vrijstelling verlenen.
  8. Andere Vrijstellingen
   In de academie worden geen vrijstellingen toegestaan, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen. Deze worden enkel door de directeur toegekend na grondig overleg en onderzoek van het gevolgde curriculum van de leerling.