Nabeschouwingen van concerten van de Stokkemse strijkers
Onze strijkers in het voorjaar van 2018, weeral binnen en buiten de landsgenzen!
Klik op onderstaande foto om het hele verslag te lezen:
 
 

De zomer en herfst van 2017, onze violisten binnen en buiten de landsgrenzen!

Klik op onderstaande foto om het hele verslag te lezen:
 
 

Onze violisten kleuren de Limburgse lente van 2017!

     Vanuit verschillende Limburgse hoeken vroeg men de eerste helft van dit jaar het strijkerensemble van onze academie, maar onze violisten waren te druk om in groep te kunnen aantreden. Slechts 2x konden ze op een groepsuitnodiging ingaan.
     Op 30 januari organiseerde collega Sophie Gabriëlseen klasconcert in onze Opuszaal. Hier speelden ook enkele leerlingen van andere instrumentklassen, maar het gros vormden onze violisten. Met o.a. maar liefst 2 strijkkwartetten. Het eerste met uit leerlingen nog in opleiding. Het 2e, het Cava-kwartet van oud-leerlingen. Dit laatste begeleidde een van onze gevorderde leerlingen in het concerto in G van Joseph Haydn. Een primeur voor onze academie!
     Op 11 februari verzorgde een van onze jonge vedelaars in Bommershoven een concertmis in aanloop naar de viering van de Plechtige Communie. Haar ingetogen bijdrage sprak zich snel rond. Jonge, goed spelende violisten inspireren altijd, zeker in een viool-arme  regio. Al snel volgden uitnodigingen voor de Paaswake te Kortessem en de Plechtige Communiemis op 7 mei, eveneens te Kortessem. Met gepaste werkjes van Mozart, Dancla en Handel kregen die vieringen de gepaste inkleding. De jonge communicanten waren duidelijk onder de indruk.
     In diezelfde periode trad een van onze jongste violisten voor het eerst en nog wel alleen aan in een Eucharistieviering te Niel-bij-As. Deze kerk is geregeld een gastvrij huis voor al onze leerlingen, in het bijzonder de leerlingen van de orgelklas. Zij krijgen er ook hun orgellessen. En ook hier viel onze violist op. Meteen kwam de uitnodiging om ook de mis van de Plechtige Communie te As (7 mei) op te luisteren, waarin zo verschillende van onze leerlingen musiceerden.
    Na deze eerder rustige tijd was de aprilmaand flink drukker. Op 23 april lukte het dan toch om, na 4 jaar afwezigheid, als ensemble opnieuw te Bilzen in de Concordiazaal aan te treden. Nu waren het onze meest gevorderde strijkers, samen met een aantal afgestudeerden. 4 jaar was niet lang genoeg om de ‘Violisten van Dilsen-Stokkem’ te laten vergeten. Ongeveer 20 minuten voor aanvang zat de zaal al afgeladen vol. Heel wat lui hadden er flink wat kilometers voor gereden! Op het programma zowel muziek van Benjamin Britten, Schumann, Haydn (het vioolconcerto in G met een van onze leerlingen als soliste!), Mozart, Brahms als van Miklos Roszà, Franz Grothe e.a.. Na afloop werd al dadelijk gevraagd of onze mensen het volgende seizoen konden terugkomen!
     1 Dag later, 24 april, trad een van onze jongste violisten op in de kleuterklas te Tongeren. Ook zij was als violiste al eerder opgemerkt, vandaar de uitnodiging, want zijzelf woont in de buurt van St. Truiden. De kleutertjes waren begeesterd! Fijn dat de school inspeelde op deze mogelijkheid.
     28 april wachtte weeral een podium, nul opnieuw in onze academie: het talentenconcert! Een mooi programma door onze beste mensen van het ogenblik. Hier speelden onze violisten (2 violisten en een altviolist) het prachtige “Cantabile” uit de “4 Romantische stukken” van Antonin Dvorak! Een andere violiste speelde het trio (fluit, viool, piano) van Jaques Ibert.
     Ondertussen waren verscheidene van onze strijkers (viool, altviool, cello, bas) druk in de weer met de voorbereiding van de musicalOliver” in Bree, waarvoor zij gevraagd waren. De bijbehorende CD-opname hadden ze toen al achter de rug. De partituren waren dé originele uit Londen. Met de bijbehorende moeilijkheidsgraad natuurlijk, maar onze strijkers brachten het er piekfijn af. Heel de maand mei was gevuld met opvoeringen. Een unieke kans voor onze vedelaars!

 
Op 4 juni waren onze violisten dan weer eens als ensemble te gast in de St. Martinuskerk te Dilsen. Zoals vorig jaar luisterden ze er het Feest van het Inzicht, het Pinksterfeest, op. Met 14 waren ze op het stemmige hoogzaal. Ook dit jaar weer met enkele nieuwe gezichten, die eerstmaals een hoogzaal betraden! Een belevenis! Nochtans liep de voorbereiding niet van een leien dakje. De kalenders op 1 rij krijgen... Maar het lukte! Prachtige muziek van Purcell, Flor Peeters, Bach, Franck, Handel en Charpentier weerklonk. De kerkgangers, vorig  jaar al door de onzen muzikaal verwend, waren ook nu weer zeer verrast, niet in het minst door onze sopraan Hanne Creemers. (oud-) leerlinge van onze academie, talent van eigen bodem ten onrechte onbekend. Hanne trad al enkele keren met onze violisten op, maar nooit in Dilsen-Stokkem. Bij een lekker glaasje na afloop verdrongen de kerkgangers zich om te vragen wie toch die zangeres was? Hanne glimlachte er eenvoudig bij.
     Maar ook onze oud-leerlingen waren in de late lente druk bezig met hun ensembles, ontstaan uit de jarenlange violistenwerking van onze academie.
     Op 21 mei begeleidde het Quarte-Quart strijkkwartet in Genk het koor “De oud-Heivinken”. Grote verrassing bij het Genkse publiek! Vanwaar kwam dat strijkkwartet? Antwoord: uit de academie van Dilsen-Stokkem! Het zanggebeuren werd zo een zeer stemmig concert. Ook de volgende dagen werd in Genk nog over deze mooie verrassende samenwerking gesproken.
 

Op 28 mei trad het Cava-strijkkwartet op in de concertreeks van het Clarenhof te Hasselt. Dit nieuwe initiatief te Hasselt toont weeral dat er in de regio én belangstelling én talent is. De rijke strijkkwartet literatuur klonk voor een volgelopen zaal. Onze mensen werden gelauwerd voor hun kunnen, dat de zondagochtend zo mooi aankleedde.
     24 juni trad dan weer een gelegenheidskwartet van oud-leerlingen op voor Samana Diepenbeek, de vrijwilligersorganisatie voor de zieken. Dit voor 40 jaar Samana. Ook hier verrassing over een strijkkwartet. Strijkkwartetten kwamen, op een uitzondering na, niet voor in Limburg. Maar onze oud-leerlingen brengen daar nu een kering in. Het onderstreept nog maar eens de grote rol, die onze academie speelt/speelde in de socio-muzikale wereld van onze provincie. Zonder haar zou er veel minder geweest zijn in de strijkerswereld, de koorwereld en een aantal keer ook in de hafabra-wereld.
     De maand juni bracht ook nog een ander jubileum. Sinds ongeveer 10 jaar doet het Conservatorium van Maastricht bijna jaarlijks beroep op onze violisten om de eigen leerlingen bij hun eindexamens te beleiden. Het begon met het Enigma-ensemble van onze oud-leerlingen (violisten). Zij werkten er enkele jaren onder de leiding van de Portugese dirigent Luis Andrade, die ondertussen een internationale carrière uitbouwde. In het verleden vroegen de klassen orkestdirectie, zang- en opera om hulp. Dit jaar vroeg de harpklas van Anneleen  Lenaerts (harpiste bij de Wiener Philharmoniker). Onze violisten moesten o.a. het harpkwintet van Debussy spelen. Geen kleine opgave. Maar ze deden het goed en de kandidate slaagde voor haar examen. En ook dit jaar was er weer een bijdrage vanuit onze academie voor het examen orkestdirectie. Voor wie de relevantie van onze academie in het culturele leven van de (wijde) regio nog niet duidelijk zou zijn.

 
 
 

De herfst van 2016, onze strijkers zeer divers aan het werk!

     Na 'n muzikaal ongewoon drukke september hielden onze strijkers ‘n adempauze. Hoewel, niet voor lang. Op 15 oktober reisde de Pinkstergroep (zie Pinksteren in Elen, 2016) met het versterkte St. Caecilia-koor uit Elen mee naar Ell in Nederland. Dit als tegenbezoek voor de concertmis door het Avanti-koor uit Ell, Pinsteren 2016 in de St. Martinuskerk te Dilsen. Ell kreeg van Elen het mooie Pinksterprogramma aangeboden: de Missa Angelica van oud-collega Roger Hulsmans en de aanvullende liederen. Naast een meer dan geslaagde concertmis, werd het ook een fijn weerzien met de vrienden uit Ell. Men was er uitermate opgetogen over onze nog jonge violisten en een nog jongere celliste. Toch was de voorbereiding moeizaam verlopen. Tot op het laatste ogenblik vielen violisten uit door heirkracht. Gelukkig kan onze academie intussen op zoveel goed spelende oud-leerlingen en amateurviolisten uit de regio bogen, dat ook deze onverwachte problemen (tot de dag voor de concertmis!) opgelost geraakten. In Ell was men het unaniem eens: Elen (Dilsen-Stokkem) en Ell moeten nog samen musiceren!

Verslag van de concertmis te Ell in het fedratieblad van Dilsen-Stokkem
 
     Maar ook het 'binnenland' kwam aan zijn trekken dankzij onze vedelaars!
     Op 22 oktober was een beperkt strijkersensemble uitgenodigd om het koor van Rooierheide (Diepenbeek) te begeleiden en een deel van het programma voor zijn rekening te nemen. Onze mensen verklankten composities van o.a. Robert Schumann, Miklos Rosza, Nico Dostal e.a.. Dit een een muziekacademie-ensemble zulks bracht, had men in Diepenbeek nooit gedacht! Na afloop van het concert werd bij een glas en een hapje hierover nog lang nagepraat. Niet alleen door het publiek. Ook het koor en zijn Duitse dirigent, Axel Janssen, kregen door deze avond ideeën voor een verdere samenwerking.   
     En nog in oktober speelde een van onze jongste violisten mee in een benefietconcert in St.-Truiden.
     Naar jaarlijkse traditie was het USO (Univ. Symf. Orkest van de KUL) tijdens de Allerheiligen-vakantie in het buitenland voor zijn herfstconcerten. Nu was Kopenhagen de eindbestemming met in het orkest traditiegetrouw weer oud-violisten van onze academie én… voor het eerst ook een contrabassiste. Ze speelden o.a. in prachtige Festsalen van de Kobenhavns Universitet. De week na de reis brachten ze het mooie concertprogramma 2x in de uitverkochte PSD-aula te Leuven. Een mondiale orkestsamenstelling op het podium, een mondiale publiekssamenstelling in de zaal en daar onze strijkende Limburgers tussen. Of hoe een opleiding aan onze academie deuren kan openen tot ver buiten de landsgrenzen!
     In diezelfde week reden 2 van onze jongere violisten naar de Jong Symfonie Antwerpen voor de herfstsessie, uitmondend in een sfeervol concert in de stad!
     En nog in november werd een van onze oud-leerlingen viool gevraagd voor het opluisteren van het symposium van NERF-Retreat te Leuven (KUL). Een hele eer, te meer omdat aan de piano een docent van de Harvard University begeleidde!
     Daarna (op 19-11) weer reisden onze (ex.-)violisten weer naar Nederland, nu als leden van 'De Kamazollekes' uit Borgloon. Ze waren te gast in het prachtige kasteel Groot Buggenum te Grathem voor het internationale dialectcongres! Daar vormden ze een meer dan welgekome, welluidende afwisseling tussen de vele lezingen!
     Op zondag 27 november traden onze mensen weer aan, nu als grotere groep in het CC Adelberg te Lommel. Het was 2 jaar geleden, dat ze uitgenodigd werden door het koor Locomotief olv. onze collega Christel Van de Briel. Toen voor ‘Pop meets Classics 2’, nu voor de 3e 'Pop meets Classics'! Het succes van het verleden effende het pad voor nu. Koor, combo en onze vedelaars speelden nl. voor 2 uitverkochte concerten op een dag! Met de geluid-, lichttest en generale repetitie vooraf (om de huurkosten van de zaal te beperken) werd het wel een heel lange dag voor alle vertolkers. En voor onze jonge mensen kwam er nog bij: nog huiswerk maken, lessen leren voor maandagochtend! Maar daarmee zijn onze jongeren intussen vertrouwd. Zij weten hoe te plannen, klagen niet, iedereen altijd goed gemutst op post! En zo werden het weer 2 onvergetelijke concerten met muziek van zowel Adèle als Schumann, The Beachboys als Bach, The Beatels als Mozart... Lommel droomde bij lekkers na afloop al over de 4e keer... over 2 jaar! Maar voor dat lekkers moesten onze strijkers helaas passen. Minder dan 12 uur later wachtte de school en mogelijk toetsen. Gezwind reden ze in de nacht door de Noord-Limburgse bossen terug naar huis.
Onze strijkers olv. collega Christel Vandebriel in het CC Adelberg te Lommel
 

 Maar er waren ook de minder opvallende initiatieven, zoals een van onze leerlingen, die zelf het initiatief nam om haar stage bij dementerende ouderen (Maasmechelen) te combineren met vioolspelen voor hen. Bij velen had dit meer effect dan therapie of medicatie. Of ook die andere jonge violist, die te As in het bejaardentehuis ging spelen voor de bewoners!
     En dan begon de muzikaal drukke decembermaand voor onze violisten, die dan toch ook met de schoolexamens zitten. Niet iedereen doet het hen na!
     Op 9 december trad een van onze jonge musici op voor de leerlingen van een lagere school te Nieuwerkerke. Muziek voor de Advent. Ook in december: het Kerstconcert van onze academie, waar verscheidene van onze violisten aan deelnamen met stemmige Kerstliederen! Op 24 december luisterden weer anderen de jaarlijkse Kerstviering op in het Ursulinenklooster te Diepenbeek. Ook naar jaarlijkse traditie: de week van de (razend gezellige) Kerstvertellingen in de kelders van het Begijnhof te Tongeren, met élke avond een àndere van onze violisten. En nog te Tongeren, met verschillende van onze oudgedienden: de jaarlijkse Operetteproductie van Casino Tongeren: De Lustige weduwe. Dit jaar 3 uitverkochte zalen, goed voor ongeveer 2000 luisteraars! En zowel in november als in december werden in heel Haspengouw ook nog missen ter voorbereiding van de Plechtige Communie opgeluisterd door violisten van onze academie. Tijd om even welverdiend te verpozen bij de jaarwissel eer 2017 muzikaal boeiend van start zou gaan.

 
 

De zonovergoten september van 2016, een supertoffe maand voor onze strijkers!

     De oud-Vlaamse naam voor augustus is ‘de oogstmaand’, die voor september ‘de herfstmaand’. Maar in 2016 was september dé oogstmaand voor onze violisten. Nooit voorheen waren ze voor concerten in september zoveel uithuizig!
     Het begon al op 4 september in het ‘Land van Loon’ voor de 6e dialectnamiddag 'Laon is Sjaon’. Helaas met guur weer. Het pittoreske openlucht theater moest ingeruild worden voor de (kleinere) kerk. En zo helaas meer dan 200 mensen, die geen plaats vonden. Maar ze stonden er weer, als vaste waarde intussen: onze (oud-)leerlingen/violisten bij de 'Kamazollekes', de volksmuziekgroep uit Loon. En ook dit jaar was de dialectnamiddag met z’n verhalen, liedjes, grappen enz. een schot in de roos!
 

       Onze jonge violisten op ‘Parkours’ Maastricht

 
     Op 14 september was het land van Loon alweer opnieuw aan de beurt! Een van onze jonge violisten  werd genodigd om de voorstelling van het boek '1000 jaar Borgloon' op het gemeentehuis stijlvol op te luisteren. Maar met de zon aan de hemel ging alles buiten door. Onze violiste kweet zich met klasse van haar taak, want na afloop vroegen belangstellenden of zij ook elders voor dergelijke gebeurtenissen dit wilde doen! 
1000 jaar Borgloon
 

     Op 17 september was de St. Martinusparochie in Dilsen aan de beurt. Toen luisterden onze gevorderde en afgestudeerde strijkers, samen met het 'Van Eyck-Ensemble' uit Maaseik, de zaterdag Eucharistie op met de Kleine Orgelmesse (Mozart KV259)! Maar ook de hobo's en de paukenist kwamen van onze academie. Naast Mozart klonken ook andere meesterwerken uit de religieuze muziek (Mendelssohn, Handel, De Boeck)! In het orkest speelden heel wat ouders met hun eigen kinderen, allemaal opgeleid aan onze academie! Het geheel stond onder de kundige leiding van tenor, Robert Luts. De prachtige muziek maakte grote indruk op de talrijke kerkgangers. Om 18u30 liep de eredienst ten einde, maar de laatste kerkgangers verlieten het kerkgebouw pas om 19u55! Van napraten gesproken... én van plannen voor de toekomst gesproken...

 
De Kleine Orgelmesse (W.A. Mozart) in de St.Martinuskerk
 
     Op zaterdagavond 24 september trok onze 'middenploeg' naar Molenbeersel. Zij waren er in Maastricht en in Dilsen niet bij en daarmee de laatste redding voor onze academie toen Molenbeersel vroeg om de zangavond voor 20 jaar seniorenkoor Molenbeersel op te luisteren. Zo kon onze academie op iedere uitnodiging ingaan: 3 verschillende strijkersensembles werden uitgestuurd!! In Molenbeersel musiceerden onze violisten samen met de locale accordeonclub en enkele trompetsolisten! Het werd een onvergetelijke (mee-)zing avond met, naast populaire liedjes, ook prachtige kunstliederen. Henri Coenen uit Elen hanteerde het dirigeerstokje, een man waardoor onze violisten al meer dan 30 jaar geregeld op allerlei podia binnen en buiten Limburg te zien waren/zijn!! In het decennia lange succesverhaal van onze violisten speelde/speelt hij een grote rol!
 

     De drukke september sloot in de kathedraal te Hasselt. Heel de ploeg van de Kleine Orgelmesse van Mozart, een week voorheen in Dilsen, trad nu aan in het kader van de concertmissen van de kathedraal. Het kerkgebouw was tot de allerlaatste stoel gevuld! De deken, die ook voorging, vertelde achteraf dat de opkomst van de kerkgangers die zondag 3x hoger lag dan anders. De impact op de luisteraars was dezelfde als een week voorheen. Bij verscheidene luisteraars vloeiden tranen. Maar er dient ook gezegd dat de ochtend zijn orgelpunt kreeg door het magistrale orgelspel aan het einde van de dienst, door collega Johan Hermans (academie Hasselt). Hij trok alle registers van het grote instrument open en liet heel het kerkgebouw jubelen! Mooier kon het niet. Dat de kerkgangers om 13u vriendelijk verzocht werd plaats te ruimen voor een doopplechtigheid, die toen aanving, terwijl de concertmis om 12u eindigde, spreekt boekdelen over wat die zondagochtend in de kathedraal gebeurd was. Onze strijkers, waardige culturele ambassadeurs van Dilsen-Stokkem!

 
 
 

Winter, lente en zomer 2016 met onze violisten! Geen winter-, lente- of zomerslaap!

     De aanvang van het nieuwe jaar hing nog in de lucht toen 3 van onze jonge violisten in Antwerpen gingen meespelen in het ‘Animated 2016 Jong Symfonisch Orkest Antwerpen’. Ze waren immers opgemerkt, een half jaar voorheen, bij het orkest van J&M Limburg op Alden Biesen. ‘Animated’  daagde uit: o.a. de ‘Bolero’ van Maurice Ravel op het programma! En de kers op de taart? Na dagen flink samen oefenen, op 13 februari een slotconcert in Amuus te Antwerpen!  
     In februari waaide de wind dan weer uit een heel andere richting. Het Requiem van Gabriël Fauré, door onze violisten, enkele jaren geleden, echo-de nog steeds na. Dat onze mensen dit konden, had koren de ogen geopend! Een vergelijkbaar professioneel ensemble was voor hen onbetaalbaar. Nu nam het koor ‘Cantifoone’ (Bilzen, olv. Annick Claesen) het voortouw met versterking van ‘Cantate’ (Aarschot, olv. Tineke Verlooy). Het was met ‘Cantate’ dat onze violisten voor het eerst dit prachtige ‘Requiem’ brachten.
     Er stelde zich wel 1 probleem. Fauré was te weinig voor het concertprogramma. Wat paste hierbij qua thema, tijdsduur? Er bood zich niet dadelijk een oplossing, zodat bij de muzikale vrienden van weleer te Aken nagevraagd werd. Die waren opgeleid in ‘Kirchenmusik’. Maar ook in Aken waren veel jaren verstreken en de gezochten werkten nu voor de blauwhelmen in Afghanistan! En dus werd in Afghanistan nagedacht over een oplossing voor de strijkers van Dilsen-Stokkem! De keuze viel op de beklemmende ‘Via Crucifix’ van Franz Lizst. Niet met orkestbegeleiding, wél met orgel. En of dit een beklemmende versie werd!
     Met maar 2 repetities stonden onze strijkers er, ondanks dat heel wat violisten intussen vervangen waren door andere (veel jongere). Zo is dat nu eenmaal met een academie-ensemble. Toen kwam de eerste ontmoeting met de koren en de solisten, sopraan Karlijn Noten en bariton Koen Van Agtmael), in de kerk van Val-meer. De chemie was er meteen, iedereen was goed voorbereid! De koren (60 zangers), orkest (20 musici), solisten, organiste klonken prachtig van bij de 1ste noot!
    Het 1ste concert vond ook in Valmeer plaats (28 februari) voor een propvolle kerk. De lokale Heemkundige Kring besefte de uitzonderlijke gebeurtenis en legde alles op geluids- en filmband vast. Het werd een indrukwekkend concert, deels omdat de organiste en het orgel in het orkest konden plaats nemen. Maar ook omdat beide koren zeer genuanceerd zongen, gedragen door een heel warm klinkende strijkersgroep. Dit in tegenstelling tot het concert op 3 maart in Wezemaal (Aarschot), waar het orgel op het hoogzaal stond en koren/orkest vooraan in de kerk. Maar ook hier zetten alle vertolkers een uitmuntende prestatie neer! Ook voor een volle (weliswaar erg koude) kerk. Na beide concerten moesten heel wat luisteraars bij ‘n glaasje hun enthousiasme kwijt. Onder hen verscheidene die bekend staan om hun wel erg kritische ingesteldheid. Maar niet voor deze 2 Fauré-concerten! Ze waren o.a. erg onder de indruk van de kwaliteit van onze strijkers. Onder hen ook verscheidene die, na het concert in Valmeer, speciaal terugkeerden voor het 2e concert  in Wezemaal!
     Maar ook onze beginnende violisten zaten niet stil. Op 31 januari vulden zij de namiddag met hun leerlingenvoordracht in de Opuszaal van onze academie. Naast viool, begeleid door piano, was er ook kamermuziek te genieten (duo’s, strijkkwartet, strijkkwintet). De 19e maart speelde een van die jonge violisten ook in het bejaardentehuis ‘Pallieter’ in As. Dit op initiatief van haar school ‘De duizendpoot’ te As. En op 27 maart, Paasdag luisterde een van onze jonge violisten de Paasmis op in Maasmechelen!
     Enkele weken daarvoor kwam echter uit Ell (Nederland), waar onze violisten het jaar daarvoor fijn samen musiceerden met het Ellse Avanti-koor, slecht nieuws. Een van de koorleden was stervende en zijzelf vroeg of dezelfde violisten als toen haar uitvaartdienst wilden opluisteren met de innemende Missa Angelica van  Meester Roger Hulsmans. Natuurlijk wilden onze mensen dit. Enkelen waren echter niet vrij, maar onze academie heeft al jaren geen probleem meer als onverwacht vervangers moeten aantreden. Een volledig ensemble speelde ingetogen het afscheid in Ell, die 2e april. Die  laatste wens werd integer vervuld.
     In de loop van de maand april nodigde onze collega harp, Sonja Tavormina, een strijkkwartet van oud-leerlingen, violisten, uit om haar te begeleiden in haar bewerking van ‘Primavera’ (Enaudi). Mét geluids- en beeldopname in onze Opuszaal. Op de uren flink oefenen/opnemen, volgde nog heel de technische nabewerking, maar het resultaat mocht er wel zijn. Het filmpje werd op you tube geplaatst en kreeg binnen de kortste tijd wereldwijd een ruime bijval.
https://www.youtube.com/watch?v=7CsSxAR12gA
     Nog in april kwam een andere van onze violisten op een enig idee. Ze volgt de opleiding ouderverzorging. In het ouderentehuis van Maasmechelen speelde ze in haar eentje bekende liedjes uit de jeugdjaren van de dementie- en Alzheimerpatiënten. Dat werd een zeer gesmaakt concertje, waarbij heel duidelijk te zien was welke grote beleving dit bij de oudjes wakker maakte. Maar ook het personeel stond te kijken. Een toekomstig personeelslid dat zowat kan! Of hoe een viool ook andere deuren kan openen. 

Pinksterzaterdag in Dilsen, 14 mei 2016

     In de meimaand haalden onze violisten weer een stunt uit! Op Pinksterzaterdag, 14 mei, stond de ‘Missa Jubilate Deo’ van Meester Roger Hulsmans in de St. Martinuskerk te Dilsen op het programma. Het vervolg van de fijne samenwerking in Ell (Nederland) tussen het Avanti-koor olv. Victoria Chuyanova onze violisten. Maar… de ‘Missa Angelica’, ook van Meester Roger, stond voor 15 mei, Pinksteren, in Elen aangekondigd. Daar met het St. Caecilia-koor van Elen olv. Eric Opdenakker en de strijkers van onze academie. Dus: 2 verschillende missen van Meester Roger, op 2 verschillende plaatsen in dezelfde gemeente, door 2 totaal verschillende koren en orkesten, tijdens hetzelfde weekeinde! En op het Nederlandse koor na, allemaal mensen van eigen bodem! Veel intenser kan onze academie in eigen regio niet meer aanwezig zijn.

     In beide kerken genoten alle vertolkers, in aanwezigheid van de componist, ongelofelijk veel bijval. Zelfs vanuit Hasselt, Tongeren, Bilzen en Diest waren mensen speciaal hiervoor naar Dilsen-Stokkem afgezakt! En ze hadden het zich niet beklaagd, vertelden ze achteraf blij!

Pinksteren in Elen, 15 mei 2016

     De meimaand is jaarlijks ook de Communiemaand. Analoog met vorig jaar luisterde ook nu weer een violiste van onze academie, begeleid door een accordeonist, in Haspengouw ettelijke Communiemissen op. De communiecantjes keken zich de ogen uit op onze jonge, puike violiste. Ze kennen dat niet in hun regio. Hopelijk vindt een of ander kindje hierdoor de weg naar een wereld van schoonheid.
     En het schooljaar werd op 30 juni besloten met nog een andere violiste, die in haar ‘Middenschool H. Hart’ te Bree in kerk van De Vostert de eindejaars plechtigheid opluisterde. Hierbij begeleid op piano door een vriendinnetje. Ze bleek de enige van heel de school, die (nog?) viool speelt. Zo fijn, dat een violiste van onze academie kan laten zien, dat er ook nog een andere wereld is dan die van tablets of voetbal.
     Een gulle zon opende de zomer! Vakantie!!! Maar verscheidene van onze violisten legden de viool niet voor 2 maanden in de kist. Enkelen gingen met het strijkersorkest van Nico in juli naar Polen! In augustus speelden dan weer anderen op een Bach-stage in Alden Biesen olv. Sigiswald Kuijken! Nog anderen trokken naar een muziekstage in Tilff (Wallonië).  J&M Antwerpen Brussel

Maar ook op allerlei zomer-bbq’s in mooie Limburgse tuinen weerklonken Dilsen-Stokkemse vioolklanken!
     Totaal onverwacht doken de Kamazollekes, de volksmuziekgroep uit Borgloon, op 31 juli en 15 augustus op in de Kluis te Vrijhern! Daarbij alweer 2 van onze violisten. De zon strooide met zachte warmte haar stralen over de golvende, groene omgeving. Heerlijke pannenkoeken en verse koffie geurden tot buiten. De muzikanten schoven bij tussen de tafeltjes in de kluis en gaven haast letterlijk een ‘tafelconcertje’ ten beste. De kleinschaligheid, de geestige liedjes (meezingers!) met de grote en kleine wijsheden van het leven, het droeg allemaal bij tot een zalige hoogzomer namiddagen.
In de kluis van Vrijhern
 
 
 

Onze violisten te Alden Biezen, Bilzen, augustus 2015.

     Van 28 tot 30 augustus organiseerde het Jeugd & Muziek-orkest Limburg haar jaarlijkse stage in Alden Biezen. Dit jaar waren ook jongere strijkers uit Limburg welkom. 6 van onze jonge violisten schreven in. 2 speelden nog maar 1 schooljaar viool, de anderen 3 jaren.
     Het was hard werken. Hun opgedane kennis werd nu gekoppeld aan uithoudingsvermogen, maar het resultaat mocht er zijn! Zondagnamiddag 30 augustus werden ze onder een stralende zon door het  Jeugd & Muziek-orkest begeleid in een mooi slotconcert! Het prachtige kader van Alden Biezen deed de rest. Violen en kastelen, het is dikwijls een fijne combinatie. Doodmoe, maar gelukkig keerden onze jongeren na afloop huiswaarts, een unieke ervaring rijker!

 
Onze violisten ook in de volksmuziek!
     Ook dit schooljaar ving weer aan met een bijdrage van onze violisten in de Limburgse volksmuziek. Op zondag 6 september speelden enkelen mee met ‘De kamazollekes’ in ‘Laon is sjaon’, te Borgloon. Het weer bleef gelukkig droog bij deze mix van volksmuziek, -verhalen en grappen in de locale dialecten. Ook dit jaar was het publiek weer massaal aanwezig. 20 september speelden anderen dan weer op het volksmuziekfeest te Leopoldsburg. Ook daar ging hun bijdrage niet onopgemerkt voorbij.
 

Onze oud-leerlingen strijkers spelen voor de president van Europa!

     Ook tijdens hun opleiding in het hoger onderwijs musiceren onze oud-leerlingen nog steeds. Prachtige ontspanning na de lessen, stages en vele labo’s. Al decennia zijn ze actief in het culturele aanbod van de KU-Leuven, niet alleen in het USO, UHO, LUK en het Arenbergorkest maar ook in de kamermuziek. De laatste jaren hoort daar ook ‘n strijkkwartet van onze oud-leerlingen bij. Ze luisteren vnl. emeritaats-vieringen, proclamaties etc. op. Zo musiceerden ze op 18 september 2015 in Leuven voor een beperkt select publiek met o.a. voormalig president van de Europese Unie, Herman van Rompuy, minister Reynders, universiteitsprofessoren en andere hoogwaardigheidsbekleders.

 

De strijkers uit Dilsen-Stokkem met Mozart in Maaseik en Duitsland!

     In de lente van 2015 vroeg het Van Eyck-ensemble uit Maaseik of onze strijkers het konden begeleiden in de Missa brevis, KV259 van W.A. Mozart. Men wou die prachtige mis na de zomer in Maaseik én Steinfeld (Duitsland) brengen, zoals het hoort, tijdens de Eucharistie.
     Onze mensen vertolkten ze al enkele keren, maar én omdat ze moeilijk is én omdat er intussen weer nieuwe jonge strijkers zaten, zou dit toch een fikse opdracht worden.
     Voor de vocale solisten werd beroep gedaan op leerlingen van de muziekacademie van Hasselt.
Collega Kurt Theunissen bezorgde 2 uitstekende hoboisten, oud-collega Michel Ubaghs (violist) bracht zijn 2 zonen, prima trompettisten, de organiste werd AMV-collega, Lieve Schols van de academie van Genk en onze collega slagwerk, Chris Opsteyn, liet zijn zoon de pauken spelen. Zo ontstond een 25-koppig orkest waarin, op 3 musici na, alle anderen ouders met eigen kinderen waren, allemaal verbonden met onze academie! Een heus familieorkest!


Onze strijkers en het Van Eyck-ensemble in de Catharinakerk te Maaseik

     In de loop van de zomer kregen de musici de partituren. De repetities startten intens vanaf 1 september, want 26 september was de première al in Maaseik. Het werd flink werken, individueel en in groep. Niet alleen de Mozart-mis, ook de muziek voor het religieuze concert, dat de eredienst in de Catharinakerk te Maaseik zou vooraf gaan. Maar op 26 september stond alles er! Die zonnige zaterdagnamiddag liep de kerk helemaal vol! De algemene muzikale leiding was in handen van tenor, Robert Luts.
     Onze strijkers openden met een Ouverture van G.F. Handel, dan volgde een prachtig programma voor koor, orkest en orgel in werken van Mozart, Mendelssohn, De Boeck en Jenkins. De talrijke kerkgangers genoten zichtbaar.
     Toen opende het belsignaal de Eredienst. Kyrië, Credo, Gloria…, al de door Mozart op toon gezette misdelen vulden de Catharinakerk met hun pracht. Het langdurige applaus na afloop liet geen twijfel over de schoonheid, die de kerkgangers ervaren hadden! Maar ook de uitvoerders waren gelukkig! De eerste opdracht was vervuld, een week later wachtte Duitsland!

     Zaterdag 3 oktober reed het orkest vroeg in de namiddag naar de 1000 jaar oude Basilika van de prachtige Salvatorianer-adbij in Steinfeld! De concertmis op zondag was nl. te vroeg in de ochtend om alles ter plekke nog voor te bereiden. Overigens schoven in Steinfeld ook nog enkele Duitse cellisten bij.
     Om 19u00 begon de generale repetitie. Toen onze mensen en het koor de Basilika betraden wisten ze niet waar eerst kijken. Zo ‘n mooie kerk! Toen de visuele verbazing wat afnam, begon de repetitie. Toen kwam de akoestische verbazing! Wat een klank ontplooide zich in die kerk! Solisten, koor, orkest klonken glashelder. Die zondagmis zou prachtig worden!
     Zondagochtend kwam de 3e verrassing! Onze organiste uit Genk speelde op het orgel bij het orkest. De Duitse concertorganist Andreas Warler had intussen plaats genomen aan het grote orgel om de liederen/psalmen voor de gelovigen te begeleiden. Na het korte religieuze concert door onze mensen, zette hij de mis in met een grootse improvisatie. Die klom langzaam tot een absoluut hoogtepunt, het orgel jubelde in al zijn registers. Zo vloeiden de Vlaamse en de Duitse bijdragen naadloos in elkaar tot een uitzonderlijk mooi geheel. Dat alles meer dan gesmaakt werd, uitte zich in het dankwoord (in het Nederlands!) van de Duitse priester, alsook in het lange applaus van en de gesprekken met de gelovigen na afloop. Steinfeld was onder de indruk van wat onze mensen hen geschonken had. Meermaals drong men er op aan op een volgende keer!

Basilika Steinfeld

 

Zondagochtend 4 oktober 2015 in de Basilika Steinfeld

 

Onze violisten in oktober met de 2e Latijnse Mis van collega Roger Hulsmans in Nederland en ‘het’ schilderij!

     Al jaren telt onze academie ook Nederlandse leerlingen, wat al enkele keren daar concerten bracht voor onze violisten. Ook in 2012 toen het koor ‘Avanti’ uit Ell (Nederland) zijn aanloop nam voor zijn jubileum van een halve eeuw samen zingen. Een sopraan in het koor, kende onze mensen al van jaren ervoor.  Haar kinderen studeerden aan onze academie, haar echtgenoot vroeg in 2006 onze violisten om het prachtige concert ‘Het Gebaar’ mogelijk te maken (CC Achterolmen te Maaseik). Zo kwam in 2012 de vraag of onze violisten ‘Avanti’ voor het jubileumconcert wilden begeleiden in de Missa Jubilate Deo van ex-collega Roger Hulsmans, meester Roger!
16 september 2006 Het Gebaar olv. J. Koolen CC Achterolmen, Maaseik
 
     Het Ellse kerkdoksaal bood ruimte voor koor, orgel en 5 van onze violisten. De celliste, Nederlandse, ook oud-leerlinge van onze academie, woonde ter plaatse.
     Ell werd één grote verrassing! Zaterdagnamiddag 17 oktober klommen onze mensen langs het nauwe wenteltrapje naar het doksaal. De cello geraakte amper boven. Daar wachtte ‘Avanti’ olv. V. Chuyanova, sopraan, opgeleid aan het conservatorium te Minsk (Wit-Rusland)! Wat een hartelijke kennismaking! Van bij het begin maakten de deskundige dirigente en een fiks ‘Avanti’ grote indruk.  Het was aanpassen voor onze mensen om te voldoen aan de ‘Slavische’ interpretatie van de dirigente in de Missa Jubilate Deo.  
     Omgekeerd verrasten onze mensen koor en dirigente met hun mooie begeleiding! Violisten bleken een primeur in Ell! De wijde omgeving blijkt weinig of geen strijkers te bieden. En de laatste verrassing was een koorlid, dat een van onze violisten herkende ‘van ergens’. Onder de indruk van zoveel, reden onze mensen enkele uren later weer naar Dilsen-Stokkem.
     De 2e repetitie, die volgende donderdagavond, wist een tenor uit het koor vanwaar hij onze violist kende. Die stond op een schilderij in zijn woonkamer! Stomme verbazing! Hoe kon dat? De man zou een fotootje nemen en bij het concert, zaterdag 24 oktober, meebrengen.
     Concertdag! Om 15u00 begon de generale repetitie en ging het fotootje al rond. Inderdaad, de tenor was schilder en had onze violist geschilderd tijdens het concert ‘Het Gebaar’ in 2006 te Maaseik! Daar werd druk over na gepraat (en gelachen) tijdens de gezamenlijke broodjesmaaltijd met heerlijke warme soep!
     Om 17u45 ging dan voor een volle kerk, in aanwezigheid van de componist, de prachtige jubileummis van start. En hoe dat klonk! Het doksaal stuurde de muziek glashelder het kerkschip in, vastgelegd in een mooie geluidsopname. Het dankwoord van de pastoor en Jan Koolen, het lange slotapplaus en het uitvoerig napraten met de mensen nadien, onderstreepten wat de compositie van ‘onze’ meester Roger in Ell losgemaakt had.
     Dan wachtte in de zaal om de hoek een lekker glaasje. Onze mensen koesterden zich in de warme leefwereld van het ‘Avanti’-koor. Toen ze later door het donker weer richting Dilsen-Stokkem reden leek ‘Ell’ wel weken geduurd te hebben. Toch waren ze precies 1 week daarvoor voor het eerst langs dat smalle wenteltrapje naar het doksaal geklommen… Intussen prijkten onze violisten al op de website van het ‘Avanti’-koor!
 
20 oktober 2015 met het koor ‘Avanti’ in de kerk te Ell, Nederland
 

November, ook een maand vol violistieke activiteit!

     Op 15 november begon in het Zorgcentrum te Zonhoven de ‘Week van de Ouderen’. Onze strijkers luisterden de feestelijke Eucharistieviering in de kerk van het centrum op. De bewoners, hun familie en vrienden namen de laatste stoel in. Vanaf het doksaal droegen orgel en orkest met muziek van Marcello, Handel, Purcell e.a. waardig bij aan de mooie boodschap van de priester. Na afloop waren er nog vele fijne gesprekken tussen onze mensen en de kerkgangers bij een lekker hapje.  
     Diezelfde week ging een andere van onze violisten, net stage lopend in een zorgcentrum te Maasmechelen, liedjes van vroeger spelen om dementerenden zonneschijn te brengen. Hun verraste blije reacties overtroffen alle verwachtingen. Ook het zorgteam stond te kijken van wat muziek met mensen doet. Zo eenvoudig en zo doeltreffend! Een heel mooi gebaar.
     In het kader van de Advent kwam op 21 november de Missa Angelica van oud-collega Roger Hulsmans in de St. Martinuskerk te Dilsen tot klinken. Een droom sinds lang ging in vervulling, want telkens liep de organisatie bij vorige pogingen vast. Enkele koren uit de federatie bundelden hun krachten olv. Erik Opdenakker, het samenspel-ensemble (strijkers) van onze academie werd voorbereid door collega Ruben Appermont en de organisten kwamen uit onze orgelklas. Het werd een sfeervolle viering in aanwezigheid van de componist, Roger Hulsmans en zijn echtgenote. De gastvrije kerkgemeenschap ging zo verder op haar pad om het kerkgebouw en zijn moderne christelijke werking te hanteren als open centrum van vrede en goedheid.

De samenspelklas met de Missa Angelica in de St. Martinuskerk te Dilsen-Stokkem

 

Sinterklaas- en Kersttijd op de tonen van onze violisten!

     Op 2 december kwam de Sint in de Opuszaal van onze academie. Een grote groep leerlingen van onze academie maakte hier met hun talenten een feest van. Daarbij ook een jonge violiste met een stukje van G.F. Handel. En op het Kerstconcert te Rotem (15 december), georganiseerd onze door collega Nicole Teuwen, droegen 2 van onze jonge violisten bij in de mooie sfeer.
     Dat onze oud-leerlingen ook actief blijven bijdragen in de culturele rijkdom van de wijde regio, mocht nog maar eens blijken in deze laatste weken van het jaar. Op 20 december speelde een van hen als soliste met het puike harmonie-orkest van Rotem de titelmelodie uit de film Schindler’s List. In diezelfde dagen bracht het Cava-strijkkwartet, samen met 4 zangers ‘n Kerstconcert in het stemmige Romaanse kerkje van Wintershoven. Hetzelfde strijkkwartet begeleidde ook het koor ‘Zin in Zang’ bij zijn Kerstconcert te Bilzen. Met volksmuziek luisterden anderen dan weer missen op voor Vormelingen in Zuid-Limburg. Naar jaarlijks traditie (intussen) waren ook weer enkelen betrokken in de Operetteproductie van Casino Tongeren: ‘Het land van de Glimlach’. Weer anderen vrolijkten de Kerstdagen van de gedetineerden wat op in de gevangenis te Hasselt, of speelden voor de zieken in het ZOL-ziekenhuis te Genk. Op 27 december begeleidden 14 van onze violisten het stemmige Kerstconcert van het kerkkoor van Heppeneert en het Seniorenkoor van Ophoven-Kinrooi olv. H. Coenen in overvolle zaal ‘De Kaartridder’ te Heppeneert. En deze drukke concertreeks door onze (oud-)violisten sloot af tussen Kerst en Nieuwjaar af met 5 supergezellige vertelavonden in de kelders van het Begijnhof te Tongeren, waar ze de intermezzi voor hun rekening namen.
 
 
Missa brevis te STeinfeld (Duitsland)
Op 4 oktober 2015 traden de strijkers van onze academie, het Van Eyck-ensemble uit Maaseik en 4 vocale solisten uit Hasselt op in de unieke, 1000 jaar oude Basilika te Steinfeld (Eifel, Duitsland)! Op 3 musici na, bestond het orkest enkel uit ouders met eigen kinderen, allemaal verbonden aan onze academie! Aan het grote Barokorgel zat de befaamde Duitse concertorganist Andreas Warler.
Ze brachten er met groot succes de prachtige Missa brevis (KV259) van W.A. Mozart, naast werken van Mendelssohn, De Boeck, Jenkins en Handel.
Steinfeld nodigde na afloop al meteen uit voor een volgende keer.
Hier kan je geluidsfragmenten downloaden en beluisteren:
https://www.dropbox.com/sh/ixpxfnirtxhudhq/AADUqwtdRbla5ve88Mhmmxm5a?dl=0
 
 

Mozart en de violisten Dilsen-Stokkem, schooljaar 2014-15

     Had Mozart dit schooljaar wat met onze violisten? Er stonden niet minder dan 4 verschillende missen met 4 verschillende koren en solisten gepland. “Waar komt men dat nog tegen”, ontviel iemand van de cultuur-programmering van stad Leuven, toen hij dit hoorde. Geen beroemd beroepsensemble met een professionele verkoopsdienst. Wél onze violisten van de academie.
     Zondag 16 november 2014 klonk in de Sint Ursulakerk te Lanaken de Kroningsmis van Mozart. Hier zong het organiserende koor ‘Jubilate’ uit Lanaken olv. Frederik Dhooghe met het koor ‘De Oosterster’ uit Veldwezelt en het vocaal ensemble ‘Kar-E-Toesj’ uit Stokkem (oud-leerlingen van onze academie). Het strijkersensemble Enigma, opgericht door en bestaande uit oud-leerlingen-violisten van onze academie, begeleidde alles.
     Die koude zondagochtend, 1 februari 2015 klonk de Missa Brevis KV65 in de St. Martinuskerk te Dilsen. Hier nam het koor ‘Cantabile’ uit Dilsen-Stokkem het voortouw. Voorzitter Johan Boonen stelde een klein ensemble ter begeleiding samen. Voor de violisten moest hij niet ver zoeken. Onze mensen brachten deze mis al in de reeks concertmissen van de prachtige St. Pietersabdij te Gent.
     Bij Pasen strooide een gulle lentezon haar ivoorwitte stralen over het groenend land. Toen waren onze oud-leerlingen in het Duitse Kröv in de Moezelvallei. Daar begeleidden ze tijdens de Paasmis het plaatselijke koor met solisten uit de regio Bernkastel-Kues in de Missa Brevis KV194 van Mozart. Stilaan een traditie, want ze startten er 15 jaar voorheen.
     Zulke prachtige religieuze muziek in Duitse kerken brengen, is telkens indrukwekkend. Niet enkel de sfeervolle psalmen met overtuiging door alle kerkgangers gezongen, maar vooral het hoogzaal in die kerken dat orgel, koor, orkest én solisten herbergt. Dan pas beseft men hoe wel overdacht architectuur en muziek in dienst van de eredienst samen gaan. Als dan ook nog eens een (Duitse) grootmeester het orgel met de grote orgelwerken van Bach of met eigen improvisaties in àlle registers laat jubelen, wordt de betekenis van Pasen onvergetelijk!
     De 4de Mozartmis staat voor na de zomer op het programma! Ook in Duitsland!

 

25 januari 2015, opnieuw Enigma, nu in Bilzen!

     In het putje winter trad het strijkersensemble Enigma, onze oud-leerlingen, weer aan ‘Na de halfelf-uren mis’ op zondagochtend in de Concordiazaal te Bilzen. Michel Ubaghs, oud-leerling en voormalig leraar van onze academie, geregeld jurylid en zoon van de oprichter van onze academie, dirigeerde! Enigma boeide een volle zaal! Dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Getuige daarvan: ze zijn de enigen in wijde omtrek. Een groep 20-gers, 30-gers met drukke kalenders samen krijgen is niet eenvoudig. Velen wonen door hun universitaire opleiding intussen ver buiten onze provincie, geen subsidies zoals voor de hafabra- of koorwereld. Maar bovendien: allemaal van goed niveau, vrijwel iedereen geschoold aan onze academie, muzikaal zelfredzaam in het organiseren van concerten, ook het programma en het vinden van solisten. In Bilzen begeleidden ze de fluitiste Marjolein Lemmens in de Orkestsuite n° 2 van JS Bach, en Stijn Ubaghs, zoon van Michel, een van de meest beloftevolle jonge trompettisten uit onze provincie! Zo speelden 3 generaties van een familie, oma Ubaghs aan de contrabas, bij Enigma. Hoewel, dit is niet ongewoon in Dilsen-Stokkem. Bij de concerten van onze violisten zitten geregeld ouders en kinderen, soms ook de grootouders, naast mekaar. Een sociaal geschenk bovenop de kunst!
     Helaas, niet alle Enigmaleden konden er die 25ste januari zijn. Onze andere oud-leerlingen-violisten, die nog vrij waren, schoven echter probleemloos bij. In en buiten onze academie, het wordt stilaan een zelfstandig netwerk!

 
Mijn eerste concert met onze violisten in Stokkem en As!

     Onze jongste violisten, die nog maar enkele maanden vioolspelen, stapten tijdens ‘Mijn eerste concert” (7 februari 2015 in de Opuszaal te Stokkem en op 11 februari in De Drieschaar te As) op het podium. Dit fijne initiatief van onze academie voor jongeren, die nog maar net een instrument studeren, bestaat al een aantal jaren. Ook nu vormde dat ‘1ste’ concert een fikse uitdaging. Even in het voetlicht staan in onze bedrieglijke 1-seconde-beroemd (zonder veel verdienste)-maatschappij, is elke dag aan de orde, maar in het voetlicht keurig afhandelen, wat aan de grenzen van de mogelijkheden ligt, dat is een ander paar mouwen! Heel wat studeren en positieve spanning gingen vooraf, maar na amper 5 maanden vioolles speelden ze keurig 2 walsjes op het podium. Zo stapten ze flink in de voetsporen van meer dan 30 jaar violisten aan onze academie. 3 maanden later zou de volgende gelegenheid zich al aanbieden.

 

Vioolklanken in Haspengouw tijdens de communiemaand 2015!

     Mei 2014 luisterde onze jongste violiste (uit Wintershoven) de 1ste Communie-viering van haar schoolgenootjes op in de prachtige Romaanse kerk van Kortessem. Vanaf de 1ste minuut stal haar keurige verschijning en vertolking van het ‘Ave Maria’ van Bach-Gounod de harten van jong en oud. Dat de honger naar mooie religieuze muziek in een misviering bij de kerkgangers zo groot zou zijn, vermoedde toen niemand.
     De zon in februari 2015 klom dag na dag al wat hoger toen ze vanuit de wijde omgeving vragen kreeg om ook in die kerken deze viering op te luisteren! Het werd een hele reeks van Haspengouw tot in de Voerstreek toe!!! Honderden kinderen (en hun ouders) in de regio Kortessem-Tongeren-St.Truiden zagen voor het eerst een leeftijdsgenootje viool spelen. Geen TV-wonderkind van ver weg of you tube. Een meisje uit hùn glooiend Haspengouw, in levende lijve op enkele meters afstand. Blijkbaar onbekend in die regio, maar grote indruk makend, een grote behoefte blootleggend… Hopelijk inspireert het zaadje dat onze academie daar gezaaide en krijgt het navolging.
     Tot slot, voor een van de zondagen kwam onze flinke violiste even in de problemen. 2 parochies hielden hun viering op hetzelfde ogenblik. Maar dat vormde helemaal geen moeilijkheid, haar klasgenoot (uit Hasselt) aan onze academie nam, samen met een van onze oud-leerlingen, de viering in Hendrieken sfeervol voor zijn rekening. Een fluitje van een cent!

 

19 mei 2015: Het klasconcert van onze violisten met een openbare proef dit jaar.

     1 Week voor hun 1e concertmis ter gelegenheid van het Pinksterfeest in de St. Martinuskerk te Dilsen, stonden onze jongere violisten nogmaals op het podium! Ze brachten hun examenprogramma in de Opuszaal. Dat deden ze zodanig goed dat de nieuwkomers van dit jaar, die ook enkele stukjes speelden, erg onder indruk waren. Maar niet alleen zij. Onder het publiek waren ook collega’s van de academies van St. Truiden en Genk. Zij konden hun oren amper geloven!
     Als slot had onze collega Sophie Gabriëls met eigenlijk maar 1 echte repetitie alle violisten van die dag (jong en oud) samen gezet tot een heus orkest van bijna 20 mensen. Die groep sloot feestelijk af met 3 werkjes van Henry Purcell! Daarna genoot iedereen van lekkere, zelf gebakken (door de ouders!) koek en wafels, samen met frisdranken of een glaasje wijn. Dat mocht wel, want het was verdiend. Bovendien kondigden zich buiten de eerste warme zomerdagen aan.

 

24 mei: Het Pinksterfeest in St. Martinusparochie te Dilsen!!!

     Dit jaar nodigde de St.Martinusparochie onze violisten uit om samen van de Pinkstermis een écht feest te maken, o.a. door gepaste muziek. Pinksteren, hét feest van het verkrijgen van inzicht en begeestering!
     Dit was op maat gesneden voor onze jongere violisten, aangevuld met hun meer ervaren vrienden. 2 zaterdagen vooraf werd flink geoefend op het hoogzaal van de St. Martinuskerk. Ze werden begeleid door niet minder dan 3 organisten, allen leerling of oud-leerling van onze academie! En of de muziek feestelijk was!!! Op het orgel werden alle registers open getrokken! Onze jonge garde wist niet wat haar overkwam! Dit maakte een magistrale indruk, evenals hun kennismaking met het hoogzaal de St. Martinuskerk.
     De feestelijke muziek van Handel, Purcell, Bach, Elgar, Vivaldi overtrof de verwachtingen van de gelovigen, beneden in de kerk. Aan het einde bedankte de voorganger alle musici, waarna vanuit het kerkschip een lang en dankbaar applaus weerklonk. Onze mensen waren nog niet beneden (waar een drankje voor iedereen wachtte!) toen al gevraagd werd voor de volgende keer. De planning daarvan lag al in grote lijnen vast, nog voor het laatste glaasje uit was! Hoeveel positiefs en hoeveel levensenergie onze strijkers wakker maken bij mensen als ze optreden!

 

Proclamatieconcerten door onze L4’s in de lagere scholen, juni 2015!

     Ook dit jaar werden onze jonge violisten, die de lagere school afsloten (L4-leerlingen), door hun juffen en meesters gevraagd om de proclamaties van hun scholen op te luisteren. Zo hoorden tal van jongens en meisjes én hun ouders in Dilsen, Elen en As hoe hun klasgenootjes na 3 jaar al puik viool speelden! Niet iedereen voetbalt of tennist.

 

Onze vioolalumni in 2014-2015 in Duitsland en Slovenië!

     Dankzij de opleiding aan onze academie krijgen onze vioolalumni schitterende kansen. Niet alleen zijn ze al bijna 2 decennia ononderbroken aanwezig in het USO (Leuvens universitair symfonisch orkest), al jaren duiken ze ook op in het LAO (Leuvens Alumni Orkest), als lid of als vervanger/ster.
     Met het USO traden ze in Ljubljana (Slovenië) op, november 2014. Aansluitend speelden ze 2 concerten in de telkens overvolle PDS-aula te Leuven. Op het programma o.a. het prachtige hoornconcerto van Richard Strauss met Anthony Devriendt, 1e solist bij het Nationaal Orkest van België en de 2e symfonie van Johannes Brahms. Met het LAO vertolkten ze in Leuven o.a. het vioolconcerto van Johannes Brahms. Zo ontmoetten ze persoonlijk de solist, Josif Ivanov, 2e laureaat van de Kon. Elisabeth wedstrijd! Met dit programma reisden ze in juli 2015 ook naar de prachtige Duitse cultuurstad Freiburg voor 3 concerten! Via deze contacten lukte het hen ook meermaals Ray Chen te ontmoeten, winnaar van de Kon. Elisabethwedstrijd voor viool.
     Maar niet alleen in het buitenland waren onze oud-gedienden verdienstelijk! In diezelfde weken waren onze andere oud-violisten, studerend aan de KUL, als strijkkwartet druk met de proclamaties van de universiteit en daarmee verbonden hogescholen op te luisteren. En ooit begon het allemaal aan onze academie!

 

Rouwen om de Zodemannen van St. Truiden.

De rijke muzikale lente van 2015 versomberde toen bekend werd, dat het "Koninklijk Toneel- en Operettegezelschap De Zodemannen” uit St. Truiden ermee gestopt was. Samen met Casino Tongeren de laatste dergelijke vereniging in onze provincie.

Sinds 1935 was ze, met honderden toneel- en operettevoorstellingen, een culturele hoeksteen van de Haspengouwse stad. Geen fortuinenverslindende passieve consumptiecultuur, zoals nu de norm is. Wťl een hardwerkende vereniging, wortelend in de eigen leefgemeenschap, daaruit haar energie en creativiteit halend, daaraan zeer gesmaakte

goedkope (vergeleken bij professionele gezelschappen) theaterproducties biedend. Deze vereniging wist een groot publiek op te bouwen. Ze (zangers, toneelspelers, dansers, decorbouwers, kleedsters, visagisten, orkestmusici, etc. etc.) stonden decennia lang halfjaarlijks garant voor verscheidene uitverkochte zalen. Hoe kon zo een levenskrachtige, succesvolle vereniging teloor gaan? Met hetzelfde scenario, dat elders te lande analoge verenigingen de laatste decennia de das omdeed (om helaas geen alternatief te bieden).

Sinds 2003 zaten halfjaarlijks ook violisten van Dilsen-Stokkem in de orkestbak. ‘De Zodemannen’ ontdekten hen in het CC Ter Kommen (Hoeselt) in de operette ‘Seppl’ ‘ van Emiel Hullebroek. Onze mensen vulden sindsdien de Luikse violisten in de orkestbak aan. Hetzelfde gold, op een uitzondering na, voor zangers, dansers, toneelspelers, instrumentalisten. Mensen uit de eigen regio werden zeldzamer of stroomden niet door naar de enige theatervereniging van hun stad/regio.

Subsidies en sponsoring waren beperkt, zeker vergeleken bij de steun aan andere initiatieven. Met steeds minder geld en eigen mensen werd het moeilijk om alles draaiende te houden, ondanks de vrijwillige medewerkers. Zaalinkomsten waren dus levensnoodzakelijk! Maar in de digitale programmering van/door CC De Boogaard werden ze doodgezwegen. Zo waren ze onbestaande voor nieuwe, potentiŽle toeschouwers en/of medewerkers. Ze vulden halfjaarlijks, ondanks alle beperkingen nog 3 zalen, maar... kregen er de laatste jaren slechts 2. Nochtans biedt de programmering van het CC zelf zelden een uitverkochte voorstelling, laat staan eenzelfde productie 2x uitverkocht.

Zo was het nog maar een kwestie van tijd. Een kleine 1500 mensen gaan voortaan niet meer naar het CC Den Boogaard. Na de voorstelling ook niet meer naar de omliggende horeca, want wat zij graag horen/zien wordt niet geprogrammeerd. Wel moeten ze voor die andere programmering belastingen betalen.

Wie dans, muziek, woord studeert in de regio St. Truiden verloor een uniek doel na de opleiding. Heel de ervaring (artistiek, organisatorisch,...) en het netwerk van zo een vereniging over decennia verdwijnt. De opstap voor aankomende professionelen om podiumervaring op te doen, is weg. Nu professionelen van over de landsgrenzen gehaald. Mocht op een dag in St. Truiden toch opnieuw een vonkje kiemen is met geen kapitalen overeind te krijgen, wat nu goedkoop vanzelfsprekend aanwezig was.

In de 80-ger jaren van de vorige eeuw verkocht Piet Jaspaert, 1ste directeur van CC Hasselt, soms tot 40.000 (veertigduizend!) toegangskaartjes voor zijn voorstellingen met een goed uitgekiende combinatie van professionelen en amateurs van eigen bodem. Meer dan 40!!! uitverkochte voorstellingen waren al voorbij als het theaterseizoen op 1 oktober nog maar begon. Schouwburg de Maaspoort in Venlo evenaarde dit succes tussen de jaren 1980 en 2000 meermaals... met hetzelfde recept. En het geÔnde budget bleef telkens in de stad, in tegenstelling tot artiesten van absoluut topniveau die, na een enkele voorstelling voor vaak een half gevulde zaal, met een groot honorarium per vliegtuig het land verlaten. Hoe was het weer? Cultuur is verlieslatend?

 
 
 
 

2014 reed zachtjes de laan uit op sfeervolle vioolklanken uit Stokkem!

      Terwijl onze strijkers, die aan de opera ‘Donna Giovanna’ te Tongeren (sept. 2014) deelnamen nagenoten, bereidden andere (ex-)strijkers van onze academie zich voor om elders mensen met mooie vioolmuziek te verblijden.
     Op 26 november speelden de Kamazollekes volksmuziek in de kerk te Jesseren. Na ‘Laon is Sjaon’ (september 2014), waren onze mensen ook hier weer uitgenodigd om mee te spelen!
    Op 30 november vedelde dan weer een gans andere ploeg in de De Adelbergschouwburg te Lommel! Na het overdonderend succes van ‘Pop meets Classics’ (2013) ism. het koor Lokomotief olv. van collega Christel Vandenbriel, nodigde het koor onze mensen opnieuw uit. Nu echter voor 2 x ‘Pop meets Classis 2’ op één dag!!! De publiekstoeloop was nl. te groot. Mond aan mond reclame… Ook nu 2x een schot in de roos! 2x volledig uitverkochte zaal!
    Maar naar jaarlijkse traditie werd natuurlijk de Kerstperiode de drukste. En weeral omdat de collega’s van onze academie geregeld buitenschools de handen in elkaar slaan.
     De Kersttijd opende voor onze nieuwste ploeg jonge strijkers met het Kerstconcert van onze academie in de St. Elisabethkerk te Stokkem! Maar eigenlijk kwam dit concert er pas later bij, want ze waren voorheen al gevraagd om sfeervol bij te dragen in het Kerstconcert te Opglabbeek op 2e Kerstdag in de kerk van O.L.V. Ter Kempen, wat hen ook meer dan lukte!

Kerstconcert in de St. Elisabethkerk van Stokkem
 

    Tussen de 2 concerten van de jongsten, op 20 december, traden onze gevorderde strijkers op in de St. Joriskerk (St. Jorisparochie) te Alken. Uitgenodigd door het St. Joriskoor olv. van collega Martin Slootmaekers. Niet enkel traditionele Kerstliederen, ook een nieuw Kerstlied voor koor en strijkers van Martin Slootmaekers zong zich tot hoog in de kerkgewelven. In het gezellige ontmoetingscentrum naast de kerk werd bij veel lekkers nog lang nagenoten van de mooie Kerstsfeer.
     ’s Anderendaags, 21 december, vond het 2-jaarlijkse Kerstconcert van het Montfortkoor uit Winterslag olv. collega Idi Hofmans plaats. Onze vedelaars begonnen er al meer dan 30 jaar geleden, uitgenodigd door de toenmalige dirigent en oud-collega Roger Hulsmans, om geregeld samen te werken met dit fijne koor. Het was nu wel wennen, want de werken aan de H. Hartkerk perkten de ruimte voor musici én publiek sterk in. Veel kleiner van gewoonlijk, maar wel veel knusser. Ook hier was de Kerstsfeer (zoals al die jaren voorheen) zalig door de mooie muziek en de sfeervolle teksten van de deken.

 
     Maar ook als enkelingen waren onze violisten elders in de provincie bezig. Zo was er de jaarlijkse bijdrage bij het operettegezelschap Casino te Tongeren (Operette De Vogelhandelaar), Kerstconcerten te Beverst en te Diepenbeek, naast de jaarlijks weerkerende Middernachtmis te Winterslag in de H. Hartkerk, opnieuw met het Montfortkoor.   
     Onze violisten maakten in de laatste maanden van 2014 weer veel mensen gelukkig met hun mooie muziek. Daaronder zeker, naast eenzamen, ook slachtoffers van de economische crisis. Even de zorgen mogen vergeten. Ook dat hoort bij de Vredesboodschap van de Kersttijd!
 
 
 
 

Een pracht van een nazomer in binnen- en buitenland voor de violisten van onze academie!

     Stil zitten ze niet, de violisten van onze academie! Al jaren niet, dus ook nu niet. Maar het begon eigenlijk al in de zomer van 2014, want een van onze leerlingen was als extra kracht gevraagd door de volksmuziekgroep de 'Boezeroenen' uit Hasselt om op het Internationale Volksmuziekfestival van Zagreb (Kroatië) op te treden. Met een klassieke vioolopleiding van onze academie kan men zonder veel moeite ook andere soorten muziek spelen. Het festivalconcert bleek bovendien echter een aantal concerten elders in Kroatië in te houden. Uiteraard werd dit alles een onvergetelijke gebeurtenis met veel culturele uitwisseling en nieuwe contacten. Een pracht van een bekroning voor een muziekopleiding aan onze academie!
     En het ging verder met volksmuziek, maar met àndere vedelaars van onze academie en nu te Borgloon op de 2e zondag van september. Daar vond het zeer succesvolle openlucht spektakel 'Laon is sjaon' voor de 6e maal plaats voor een 300-tal toeschouwers. 'Laon is sjaon' is een initiatief van het Davidsfonds ism. het gemeentebestuur, waarin heemkunde, volksmuziek, dialect en humor naadloos met elkaar verweven zijn. Dus net hetzelfde recept als ‘De Méélmuus’ van Dilsen-Stokkem (10 edities!).
     Van bij de eerste uitgave zetten violisten (oud-leerlingen) van onze academie hier hun schouders onder, maar deze keer was er eentje van onze piepjonge nieuwe lichting bij. Zo ontmoetten 2 generaties violisten van onze academie mekaar voor het eerst, ver buiten onze stadsgrenzen. Vioolspelen vormde het bindmiddel. 'Laon is sjaon' groeide eens te meer uit tot een overweldigend succes, niet in het minst door de bijdrage van zo een jonge violiste. De datum voor het volgende jaar werd natuurlijk al vastgelegd, weerom met onze vedelaars!

Laon is Sjaon (september 2014)
 
Het grote werk van de nazomer werd echter geleverd in Tongeren. Daar viel onze violisten een uitzonderlijke eer te beurt door hun terechte verdienste in de wijde omgeving sinds decennia. Ze werden nl. gevraagd voor de WereldpremiŤre van de nieuwe opera 'Donna Giovanna' van componist Jos Carmans, in het Casino te Tongeren!!! Omwille van violisten/cellisten tekort verwees Casino Tongeren Jos Carmans meteen naar onze mensen. Casino Tongeren weet al jaren de weg naar Dilsen-Stokkem als het om degelijke violisten voor haar theaterproducties en concerten moet gaan! De nieuwe opera werd in Verdiaanse stijl geschreven en kwam in de historisch correcte kleding op het toneel. Dit leidde uiteraard tot een schitterend spektakel! Maar niet enkel dat. Onze mensen traden aan met zangers uit de Nationale Muntopera van Brussel, met solisten van buiten de landsgrenzen, een unieke ervaring! De repetities startten in de late lente, maar het grote werk hernam pas einde augustus. Niettemin stond op 20 september de premiŤre er olv. de dirigent Pascal Hollander uit Nederland. Meteen waren de 3 geplande voorstellingen volledig uitverkocht! Het nieuwsgierige publiek (ongeveer 2000 mensen!) was na afloop meer dan in zijn nopjes! Vele anderen geraakten helaas niet aan een toegangskaartje, omdat extra voorstellingen niet mogelijk waren. Verscheidene artiesten hadden nl. elders ook verplichtingen, maar wie weet, in de toekomst?
Donna Giovanna, repetitie 4e bedrijf in Casino Tongeren
 
Donna Giovanna, premiŤre, 20 september 2014, Casino Tongeren.
 
 
 
 
 
 

De violisten van onze academie in september/oktober 2013

          Bilzen nodigde in de lente van 2013 onze vedelaars weer om het concertseizoen 2013-14 in de Concordiazaal te openen. Toen Heppeneert dit vernam, kwam meteen de vraag of het ook daar kon voor de Windmolenconcerten in het teken van de gerestaureerde windmolen 'De Hoop'. Graag gingen onze mensen hierop in. Ze kozen een bijzonder mooi programma met vnl. Duitse schlagers uit de 1ste helft van de 20ste eeuw, operettemuziek en bekende liederen van bij ons. Het was wel studeren geblazen, want het programma was én groot én niet eenvoudig. De repetities eisten het uiterste van onze mensen, maar het resultaat was er!
          Op 22 september reden ze onder een mooie nazomerzonnetje ‘s ochtends naar Bilzen, om voor het concert (na de zondagsmis van half elf) het programma nog even op te frissen. Vreemd genoeg, stroomden de eerste concertgangers al om 10.45h toe. Zo was de zaal (300 plaatsen) om 11.15h al vol, maar de mis, aan de overkant van de straat, was nog bezig! De kerkgangers moesten er nog bij! Een 50-tal tot in het orkest bijgezette stoelen hielpen, maar een 70-tal mensen moesten ontgoocheld zonder plaats naar huis. Wat was de reden? De faam die onze violisten intussen in de ruime omgeving van Bilzen opbouwden. De violisten van Dilsen-Stokkem komen weer, volstaat intussen in Bilzen als reclame.
          Meteen was de sfeer er, mede door presentator/bariton Luk Voncken en sopraan Evi Bienkens. Heelwat liederen werden massaal vanuit de zaal meegezongen of geneuried! Het succes na afloop als reusachtig! Dagenlang kwamen nog e-mails met gelukwensen binnen. Maar er was meer! Er werd gefilmd! Binnen de paar dagen waren de filmfragmenten via internet tot in Taiwan opgemerkt! Daar werd gevraagd naar die prachtige, hun volledig onbekende, muziek. Hoe onze vedelaars intercontinentale cultuurambassadeurs werden!
      Een maand later, zaterdag 19 oktober, reden onze strijkers naar zaal De Kaartridder in het bedevaarstoord Heppeneert. De inwoners waren er zeker van, dat onze mensen voor een lege zaal zouden optreden, want Heppeneert 'leeft' 's avonds niet. 19 oktober was anders! De Kaartridder zat om 19.45h al afgeladen vol!!! Ditmaal zong sopraan Hanne Creemers, leerlinge aan onze academie samen met bariton Luk Voncken. Maar ook 10 van onze jongste violisten, die maar 1 jaar opleiding achter de rug hadden, kwamen met de melodiën van de Disneyfilm Sneeuwwitje. Een heus kabouterorkest begeleid door ons strijkersorkest! Het applaus sprak boekdelen!!! Ook dit concert werd een schot in de roos. Het meezingen, de vele humor... en dus werd voorzichtig de vraag gesteld of dit in de toekomst nog kon. Onze strijkers bereiken steeds meer mensen met schoonheid. Als dat niet mooi is!

 
 
 
 
 
 
 

Onze violisten voor het eeuwfeest van de H. Hartparochie te Winterslag/Genk! September 2013.

     In 2013 werd de H. Hartparochie, opgericht na de start van de steenkoolmijn van Winterslag, 100 jaar! Onze vedelaars openden ook al dit eeuwfeest en Genk keek nu vol verwachting naar onze mensen voor de slotviering. Dat werd de première van 3e Latijnse mis van onze collega Roger Hulsmans, de Missa Angelica, ism. Montfortkoor olv. van collega Idi Hofmans. Collega Chris Opsteyn leverde de nodige percussie.
     Ongerust werd gekeken naar de enige repetitie voor koor én orkest samen, 2 dagen voor de viering. Niemand had immers de mis ooit gehoord. Als dat tegenviel? Maar Meester Roger leverde puik werk. Vanaf de eerste noten glunderden ieders gezicht! Dit was prachtig! Ingetogen, uitbundig, geluk, berouw,... alles kwam voorbij. Tot laat in de nacht werd intens geoefend om het laatste nootje op de juiste plek te krijgen. De verwachtingen waren hoog gespannen!
     Zondag 26 september, vroeg in de ochtend, reden onze mensen naar Genk! Onze Lieve Heer strooide zijn warme zonnestralen in gulle herfsttinten over de Winterslagse lanen. Onze mensen? Orkest 2 van onze academie, want orkest 1 oefende voor Heppeneert. Onze academie kan, wanneer nodig, verschillende strijkersensembles tegelijkertijd uit te sturen.
     De Eucharistie begon voor een afgeladen volle kerk. Bijgezette stoelen en dan nog stonden velen achter of in de zijgangen recht. Monseigneur Hoogmartens ging de viering voor, onder de genodigden was, naast de burgemeester van Genk ook minister Jo Vandeurzen. De nieuwe compositie maakte indruk! Het uitbundige, langdurige slotapplaus zei alles! Maar de echte verrassing volgde echter na de viering. Op het zonovergoten kerkplein kregen toen alle kerkgangers een glaasje aangeboden. Bisschop Hoogmartens begroette de gelovigen, maar keerde zo snel stiekem terug naar de kerk, waar onze mensen nog inpakten. Hij zat met veel vragen! Zo een mooi strijkersensemble en met zoveel jonge mensen in deze viering? Hoe kon zoiets? Het antwoord was eenvoudig: onze academie al 30 jaar! Bij ons zo gewoon, dat niemand er nog van opkijkt. En dan zo een mooie, volledig nieuwe mis voor deze gelegenheid? Toen hij vernam, dat onze collega dit schreef na een heikel hersentrauma, was hij helemaal overbluft. Heel zijn preek had gestaan in het teken van hoop, liefde, geloof, toewijding en dan dit verhaal! Nu had hij een écht verhaal voor de toekomst! Een verhaal waarin onze vedelaars een mooie rol mochten spelen.

 
 
 
 

Het 'Viool Resque Team' van Dilsen-Stokkem goes international! Oktober 2013

     Op zondag 6 oktober 2013 plande het Jeugdsymfonieorkest Amikejo uit Maastricht een opnamesessie voor de nieuwe CD van een Maastrichtse zanger. Amikejo werd een paar jaren geleden opgericht als Euregio-orkest voor 'Maastricht, Culturele hoofdstad van Europa 2018’. Hiervoor werden ook violisten uitgenodigd in onze provincie. Enkel onze academie reageerde positief, hoewel het door allerlei nog niet tot samenwerking kwam. Tot 4 oktober 2013! Onverwacht zat Amikejo haast zonder 1ste violen voor die cd-opname. Ter elfder uur kwam een email toe met de noodroep om versterking. De tijd was heel kort, maar onze academie kon nog enkele mensen sturen, waardoor de opname op het laatste nippertje met succes kon doorgaan! De dankbaarheid van het Amikejo-team was groot. Ze vroegen meteen of onze mensen ook konden helpen voor de concerten in Heerlen en Eupen. Ook hier kon 1 van onze violisten op in gaan. 
     Het was overigens niet de eerste keer dat onze violisten elders mooie plannen kon redden. Ook de muziekacademies van Dilbeek en Heusden-Zolder deden al beroep op hen bij gebrek aan voldoende eigen violisten om hun 30-jarig jubileum op te luisteren.

 
 
 
 
 

Onze violisten concerteren in Firenze in de herfst van 2013!

     Het wordt zo stilaan een traditie dat onze afgestudeerde violisten, die naar de KUL te Leuven trekken, vlot slagen voor de audities van het USO, het symfonisch orkest van de KUL. Ook dit jaar was dat zo en gingen ze dus mee op concertreis naar het prachtige Firenze in Italie. Dat gebeurde in het herfstvakantie. Voor een volle concertzaal van het Florentijnse Conservatorium brachten ze een indrukwekkend programma bestaande uit de Cubaanse Ouverture van Gershwin, de 8ste symfonie van Shostakovitsch en het vioolconcerto van Sibelius. Na hun thuiskomst brachten ze hetzelfde traditiegetrouw ook 2x voor een volle zaal in Leuven.

 
 
 
 
Onze violisten voor een uitverkochte Arenbergschouwburg te Lommel!!!

     Het seizoen 2013-2014 is voor het koor 'Lokomotief' uit Lommel olv. Christel Vandenbriel, onze collega voor orgel, één groot feest! 25 jaar samen zingen in schoonheid en vriendschap! 25 jaar onder leiding van Christel. Onze violisten er al eens te gast en nu mochten ze het orkest zijn bij het openingsconcert van dat feestjaar: 'Pop meets Classic'! 
    Koor en orkest oefenden gescheiden. Ons orkest in onze academiezaal Opus. Maar voor de koor-én-orkest repetitie was dat podium te klein. Wat nu? Gelukkig mocht onze academie rekenen op de gastvrijheid van de Koninklijke Harmonie Dilsen-Stokkem en kon die repetitie in hun zaal Astrid doorgaan.
     Op 16 november ontmoetten koor en orkest mekaar 1-malig daar, maar vanaf de eerste noot bleek duidelijk dat ieder én goed voorbereid was én op dezelfde golflengte zat. Dat ging mooi worden! Op zondag 24 november reden onze mensen naar de Arenbergschouwburg in Lommel. De voorstelling was al weken uitverkocht, de zaal is nochtans echt niet zo klein. En bleek, dat de echo voor onze vedelaars in de regio zo groot is, dat heel wat mensen uit midden Limburg en uit de Maasvallei in de zaal aanwezig waren.
     De goed georganiseerde generale in de loop van de namiddag mét afstelling van licht én geluid, precies zoals in het draaiboek, leidde naar een perfect gestroomlijnde uitvoering met een kwaliteit die het publiek erg onder de indruk bracht. Dat onze strijkers door hun drukke najaars concertkalender bijzonder goed in hun vingers zaten was duidelijk te merken.
Elk stuk ging de zaal in met een snedigheid en een emotionele impact, die in de roos schoten! Het applaus sprak telkens boekdelen. Maar ook als begeleiders van het uitstekende koor Lokomotief muntten ze uit. De reacties na afloop bij een drankje waren unaniem: deze avond was een voltreffer geweest!! Na gezellige nababbelen en vele vragen van het publiek beantwoorden, reden onze mensen uiteindelijk dankbaar uitgewuifd door het koor, de nacht in, huiswaarts. Toch niet vergeten, verschillende orkestleden verlieten maar kort voorheen de lagere school. Enkele uren later moesten ze weer paraat staan voor Frans, wiskunde etc.. Ze doen het toch maar, onze strijkers!

 
 
 

De Kersttijd 2013, een mooie afsluiter voor vedelend Dilsen-Stokkem en de vele luisteraars!

     Het was een bijzonder druk concertnajaar geweest voor onze violisten, maar toch waren ze ook nog in de Kersttijd onderweg. Sfeervolle Kerstmuziek door onze mensen is voor velen in de provincie intussen iets waar jaarlijks met verlangen naar wordt uitgekeken. Soms speelden ze als orkest alleen, soms als koorbegeleiders, soms 1 enkele violist voor een hele kerk of school. Maar ze waren er en brachten voor zovelen de zo verlangde Kerstsfeer! Zo klonken ze in zaal Opus, Stokkem, op het St. Niklaasconcert van de academie, in de kerk van Rotem op het Kerstconcert van onze academie, in de Middernachtmis te Winterslag/Genk, in de Kerstvieringen bij de Ursulinen te Diepenbeek en in de parochie Rooierheide te Diepenbeek, in de kerk te Wintershoven met het parochiekoor, in de kerk Nieuwe Kempen te Opglabbeek, in de lagere school de Zandloper te Opglabbeek, in zaal de Kaartridder te Heppeneert (met het koor van Heppeneert en Ophoven), in het bejaarden tehuis te Ophoven, in de kindermis van de St. Jozefskerk te Louwel, in de lagere school De Mozaïek te Maasmechelen en in de kerk van Wimmertingen met het koor van het VirgaJesse college. En laten we ook niet vergeten dat ook dit jaar weer in deze periode het Operette gezelschap Casino Tongeren en De Zodemannen uit St. Truiden door onze violisten volle zalen konden trekken met ‘Die Blume von Hawai’ (Tongeren) en ‘De Vogelhandelaar’ (St. Truiden)! Van verdienstelijkheid gesproken!

 
 
 
 

Een religieus orgelpunt  in de late lente van 2013!

     Op 28 april waren onze strijkers (voor het eerst) te gast in de St. Lambertuskerk te Opglabbeek (centrum). Ze sloten er hun mooi concertseizoen 2012-13 af met een waardige,  ingetogen concertmis. De nood aan mooie, bezinnende muziek in een Eucharistieviering was duidelijk merkbaar aan de goed volgelopen kerk. Velen lazen de aankondiging in het parochieblad en kwamen.
     De warme persoonlijkheid van de celebrant en de fijne opvang door zijn helpers, zetten meteen de toon van de dag. Muziek van Pergolesi, Handel, Elgar, Schubert vulde het kerkschip tot in de nok. Na afloop volgde een lang en dankbaar applaus en de vraag of dit in de toekomst mocht vatbaar zijn voor herhaling. Uiteraard gingen onze vedelaars hier graag op in!  Toen was het tijd voor een afsluitend drankje ergens in de buurt van de kerk. Groot was de verrassing, toen een van de kerkgangers zei: ‘Kom thuis, ik heb koek gebakken en de lekkere, warme koffie staat al klaar!’

 
 
 
 
 
 

Onze violisten verwarmen de lange koude lente van 2013!

     Dat winter en lente in 2013 tot Pasen sneeuw zouden brengen…! Gelukkig zorgden onze violisten voor hartverwarmend moois! Welke? Onze nieuwste lichting! Begonnen in september 2012 speelden ze al met 4 in de sted. bib op de poëziedag van het Davidsfonds, afd. Dilsen-Stokkem. Het applaus van de volledig gevulde zaal sprak telkens voor zich. Onze jongeren glunderden! Het was overigens niet de eerste keer, dat het Davidsfonds onze leerlingen zo mooie podiumkansen biedt, waarvoor dank!
     Op 18 maart stonden ze dan, nu met 8(!), in de Drieschaar te As, 2 dagen later (20-3) in zaal Opus van onze academie voor "Mijn 1ste Optreden", concerten speciaal voor onze nieuwelingen. Ook hier veel applaus van weer volledig gevulde zalen!
     Op Passiezondag (24-3) speelden onze gevorderde violisten weer buiten de stadsgrenzen. Ze waren gevraagd om in de mooie, moderne kerk van Schoonbeek (Beverst, Bilzen) de koren Pro Musica (Beverst) en het Tiens Renaissancekoor (Tienen) in het prachtige Stabat Mater van Rheinberger te begeleiden. Beide koren genoten eerder al van het kunnen van onze mensen. Dus was er ook voor deze samenwerking maar 1 adres: Dilsen-Stokkem. Sneeuw en ijs op Passiezondag, maar dat kon zowel spelers als het talrijk opgekomen publiek niet afschrikken.
     Onze vedelaars openden met het ingetogen “ ’t Kerkske van te Lande” van August De Boeck enAndante” van Georges Bizet. In kerk kon men een speld horen vallen! Daarna brachten beide koren een indrukwekkende a capella Kruisweg, in 14 staties, waarvan verscheidene met Vlaamse composities (De Boeck, De Greeve,...). Weer werd duidelijk welke pareltjes in onze streken het licht zagen, maar te weinig tot klank mogen komen. Wat meer chauvinisme...? Tijdens de staties werd achter de vertolkers de bekende kruisweg van Albert Servaes getoond. Een meesterwerk!
     Na het zeer gesmaakte intermezzo van onze violisten met werk van o.a. Sibelius, kwam het magistrale Stabat Mater van Rheinberger door beide koren en onze violisten. Marcel Luts, dirigent van Pro Musica, hanteerde de dirigeerstok. Rheinberger betoverde! Staande ovatie voor al de uitvoerders! Terecht! Maar de luisteraars wilden ook nog in het nabije Jeugdhuis, bij lekker gebak (door de koorleden!) en drankjes, tot in de late uren hun indrukken aan spelers en zangers kwijt! Iedereen wou een opvolger van dit wondermooie concert. Toen later die avond uitvoerders en toehoorders door de ijzige lentenacht huiswaarts keerden, waren de eerste kiemen voor de toekomst al geplant.

 
 

Toen 2012 gestaag de oogjes sloot, brachten onze violisten Kerstsfeer in heel de provincie!

     Over de jaren is de faam van onze violisten voor een mooi, en vooral muzikaal Kerstmis alsmaar gegroeid tot ver buiten de stadsgrenzen! Ook zo in 2012.
     Winterslag (Genk) keek reikhalzend naar hen uit, want het was een tijd geleden, dat ze er nog een Kerstconcert gaven. Ze  waren steeds elders onderweg. Eens te meer zat de H. Hartkerk er nu afgeladen vol voor! Samen met het fijne Montfortkoor olv. onze gedreven collega Idi Hofmans en het Hasseltse koor Musamigos, bracht onze 16 strijkers eens te meer een prachtig concert! Maar het dient gezegd te worden, die muziek waar zó velen naar verlangen, klinkt mooier in het schitterend aangeklede kerkgebouw. Winterslag heeft hierin een grote traditie! Men moet ver gaan om dit te evenaren.
     Jaarlijks spelen onze violisten er wél de Middernachtmis op 24 december! In 2012 als 12-koppig orkest! Om 23.30h was de half duistere kerk al vol. Vanaf 23.40h zongen de gelovigen samen onze oude Vlaamse Kerstliederen onder mooie orgelbegeleiding van Hugo Martens. Om 24.00h ‘kwam het licht’ en openden het Montfortkoor en onze violisten de middernachtmis ingetogen met de 2e Latijnse mis van onze collega Roger Hulsmans. Kerstmis was voelbaar! Na afloop, in het holst van die winternacht, kreeg iedereen een lekker warm glas glühwein. Kerst zoals het hoort, mensen in vrede, eenvoud, schoonheid en bij elkaar!
     Maar ook anderen vroegen. Ook de Maasvallei wilde Kerstmis met onze violisten. Daarom gingen 10 anderen dáár aan de slag. Nu was het seniorenkoor “Singhet ende weset Vro” olv. van de gedreven Henri Coenen de partner. Op 21 december schitterden ze samen in het zorgcentrum “Zorgvlied” te Molenbeersel (Kinrooi). De bewoners genoten van de mooie Kerstmuziek! Op 26 december vervolgden ze met het zeer gesmaakte Kerstconcert in Ophoven op vraag van het Davidsfonds Kinrooi. En op 29 december, nu in de kerk te Ophoven, speelde ook nog het HarmonieOrkestGeistingenOphoven (HOGO) mee! Én ook Stokkemse harpklanken klonken er! Het publiek vulde eens te meer de hele kerk en smaakte het zeer afwisselend, sfeervolle concert. Alweer zo een Kersttijd voor zovelen mede dankzij onze strijkers!
     En de vraag voor onze vedelaars bleef komen! Zo klonken ze in diezelfde Kersttijd ook in Hoeselt, in Meeuwen, in Diepenbeek (op 2 verschillende plaatsen), in Gotem (Borgloon), in Neeroeteren, in Aldeneik en in de schouwburg van Genk. Bovendien vroeg het Tongerse Operettegezelschap Casino 5 van onze strijkers voor hun 3 prachtige voorstellingen van “Viktoria und ihr Husar”. Een maand te voren hadden wéér anderen het St. Truidense Operettegezelschap “De Zodemannen” geholpen met hun 2 uitverkochte voorstellingen van “Die Fledermaus” van Johan Strauss!
     Stokkem maakt al heel wat jaren veel mensen gelukkig door zijn vedelende zonen en dochters (ver) uit te zenden naar hen die verlangen naar die échte Kerst.

Onze violisten op concertreis door Brabant!

     De vroegere doortochten van onze violisten in Brabant bleven daar tot op heden zalig naklinken en met wat ze er nu deden lijkt daar voor de toekomst geen verandering in te komen! Maar ook de Brabantse concerten van “Cordes en bleu”, het sextet van (ex.)-leerkrachten van onze academie droegen daar toe bij. Dilsen-Stokkem op 2 fronten in Brabant!
     In de lente van 2012 nodigden het Tiens Renaissancekoor (olv. Albert Nassen) en Cantata Aarschot (olv. Tineke Verlooy) geheel onverwacht onze vedelaars uit om hen te begeleiden in het ‘Requiem’ van Gabriel Fauré! Onze mensen beleefden al heel wat uitzonderlijks, maar voor dít ‘Requiem’ verzocht worden!!!  Ook al, omdat dit vrijwel nooit door amateur-strijkers op de podia komt. Maar de koren hadden het grootste vertrouwen in onze Dilsen-Stokkemse strijkersklanken! En dit werd allerminst beschaamd!
     In een minimum van tijd hadden onze mensen de nootjes in de vingers en reden ze gezellig samen westwaarts, om met deze 2 uitstekende koren te oefenen. Het werd desondanks nog intens, maar fijn werken, want alles moest de juiste sfeer ademen. Maar het resultaat mocht er zijn! Op 3, 4, 17 en 18 november traden ze in de kerken van Landen, Tienen en Aarschot voor het voetlicht. Vooral de prachtige 16e eeuwse OLV. kerk van Aarschot bood hét betoverende kader bij uitstek om de hemelse inspiratie van Fauré te laten opstijgen tot in de hoogste gewelven, nadat ook werken van Orlandus Lassus, Felix Mendelssohn-Bartholdy en Michel Pieters de toon gezet hadden.
     Bij elk concert liepen de kerken helemaal vol! Langdurig en gul applaus gaf duidelijk aan, dat zangers én instrumentisten de harten diep raakten! En natuurlijk werd er al gedroomd over samenwerking in de toekomst. Voor het Tiens Renaissancekoor was dat niet moeilijk. Lente 2013… Limburg!   

 

Onze strijkers sfeervol in het O.L.V. Lyceum te Genk!

     Al een aantal jaren gedenkt het O.L.V. Lyceum te Genk in het begin van de novembermaand de dierbare overledenen van de Lyceumgemeenschap. Dit jaar (2012) vond op 8 november deze mooie en ingetogen bezinning opnieuw plaats. Naast het grote schoolkoor traden ook onze strijkers nu aan, omdat verscheidene onder hen er school lopen. Een rondvraag om ál de beschikbare strijkers te verenigen werd nagenoeg uitsluitend door de strijkers (violen, celli, contrabas) van ónze academie beantwoord. En ze lieten zich eens te meer van hun beste kant horen in het uiterst sfeervolle ‘Andante’ van Charles Dancla. Na afloop was iedereen uitermate verrast en in de wolken over hun bijdrage, want een strijkers-ensemble van eigen huis ziet men nu eenmaal niet elke dag op een Vlaamse middelbare school. Maar dankzij onze academie dus wel! Medeleerlingen, leerkachten en directie drukten ten stelligste de hoop uit, dat onze violisten in de toekomst zich nóg binnen de schoolmuren zullen laten horen. Het is intussen al lang niet meer de eerste keer, dat men van buiten Dilsen-Stokkem verlangend uitkijkt naar onze strijkers!

Succesvolle premièrevoorstelling van ‘tiere liere’!

De eerste voorstelling van ‘tiere liere’, op woensdag 31 oktober in het CC Dilsen, was een groot succes. ‘Tiere liere’ is het nieuwe muziekproject voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar van Dilsen-Stokkem. Tijdens de herfstvakantie beleefden 27 enthousiaste kinderen op een speelse manier en onder deskundige begeleiding heel wat plezier aan het samen musiceren. Belangrijkste doelstellingen van dit project zijn het ontdekken van de talenten van kinderen en het stimuleren van hun ontwikkeling, zowel op sociaal als op muzikaal vlak. Op woensdag 31 oktober daagde er heel wat volk op om de premièrevoorstelling bij te wonen. Onder leiding van dirigent en componist Ruben Appermont brachten de supergemotiveerde kinderen, samen met het orkest van de stedelijke academie voor muziek-woord-dans, enkele mooie liedjes! Het was een onvergetelijke ervaring en alle deelnemers kijken nu al uit naar de volgende editie tijdens het karnavalverlof 2013.
‘Tiere liere’ is een samenwerking tussen het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem, de kinderkoren K!Di en ZaZoe, de stedelijke academie voor muziek-woord-dans, Koor & Stem Vlaanderen en de basisscholen van Dilsen-Stokkem.

Onze academie op het eeuwfeest van de St.Martinuskerk te Dilsen!

     In 2012 werd onze St. Martinuskerk 100 jaar! Als dát niet uitbundig gevierd zou worden met o.a. een feestmis, aansluitend een academische zitting en een receptie tot slot! Martin Jacobs, de organist van de St. Martinus en oud-leerling van onze academie was dé man, dé bezieler, die iedereen hiervoor met iedereen in contact bracht. Maanden, zelfs jaren aan voorbereiding gingen eraan vooraf, maar het resultaat mocht er ook  écht wel zijn!
     Tijdens de academische zitting werd het prachtige nieuwe altaar ingehuldigd (de wijding door bisschop Hoogmartens tijdens een TV-mis volgde op 4 november), maar ook de nieuwe kazuifels en de nieuwe postzegel, speciaal voor deze gelegenheid ontworpen door Dilsenaar Jos Coolen, werden feestelijk voorgesteld! Dit alles vond plaats op 20 oktober in de kerk zelf! De parochiegemeenschap wou zoveel mogelijk mensen laten delen is dit feest en zo werd ook onze academie uitgenodigd om er bij te zijn.
     De leerlingen uit de woordklas van collega Myriam Stinkens verzorgden niet alleen de lezingen tijdens de Eucharistieviering, maar ook de bindteksten tijdens de academische zitting. Iedereen mocht getuige zijn, dat ze dit niet alleen in een prachtige taal deden, maar ook met een klasse de gelegenheid waardig. Onze academie heeft op dit vlak écht wel troeven in huis!
     Onze violisten kwamen pas in actie tijdens de academische zitting, waarin ze afwisselden met de verenigde Dilsen-Stokkemse koren olv. oud-Dilsenaar Jos Venken, die ook al in de Eucharistieviering het beste van zichzelf gaven. Zowel de koor- als de strijkersklanken vulden met hun jubelende pracht de hoge gewelven van de feesteling. Het uitbundige applaus hiervoor van het talrijk opgekomen publiek sprak trouwens boekdelen! Het prachtige Canticorum van Georg Friedrich Handel sloot als samenzang met allen in het kerkgebouw het officiële gedeelte af.
     De daaropvolgende receptie was dé gelegenheid om met vrienden van vroeger en nu te klinken op de feesteling. Velen vroegen gewoon rechtuit, wanneer onze academie opnieuw te gast zou zijn in de St. Martinus. Er werd hier met de nodige klemtoon voor uitgenodigd! Een uitnodiging waar graag op in gegaan wordt!

 

Aangrijpend menselijk drama in Hotel Beau Sejour te Lanklaar!

     Voor het jubileumjaar 2012 van August De Boeck, onze grootste Vlaamse componist uit het begin van de 20ste eeuw, vroeg het De Boeck-fonds aan het sextet ‘Cordes en bleu’ om op zoek te gaan naar de vrijwel onbekende mens achter de componist. Dit aan de hand van zijn recent ontdekte briefwisseling met 3 uitzonderlijke vrouwen en de muziek die hij voor hén schreef. Cordes en bleu, zijnde leerkrachten aan de muziekacademie van Dilsen-Stokkem werkten hiervoor 2 jaar samen met woordkunstenares Liliane Wilms en brachten dit in januari jl. in het Brusselse in première. Directeur van de muziekacademie D/S, Marc Vanhengel ,nam meteen het initiatief om deze tot nu toe onbekende brok cultuurgeschiedenis ook naar Dilsen-Stokkem te brengen. Voor een dergelijke voorstelling kon men zich geen prachtiger en juister kader voorstellen dan het Hotel Beau Sejour te Lanklaar.

     Op 12 oktober vond deze zeer aangrijpende ‘en famille’-voorstelling er plaats voor een goed gevulde zaal. Ook vanuit Hasselt, Bilzen, Maastricht en Venlo was men hiervoor naar Dilsen-Stokkem gekomen. Bijna 2 uur lang namen Liliane Wilms en ‘Cordes en bleu’ de aanwezigen in een enge verstrengeling van woord, muziek en beeld mee naar verzwegen menselijk drama uit het begin van de vorige eeuw.  Maar vooral de prachtige, helaas onbekende muziek van August De Boeck, die uit dit drama ontstond, ontroerde het publiek  diep. De Boeck behoort niet voor niets tot de grootste Europese componisten van zijn generatie. De reacties van het publiek na afloop spraken trouwens boekdelen.

     Voor de volgende voorstellingen hiervan reizen onze leerkrachten naar Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. Dilsen-Stokkem zendt zijn cultuurzonen uit!

 
Strijkersklanken op OLV. Hemelvaart 2012!
OLV. Hemelvaartsdag, 15 augustus 2012: een heel uitzonderlijke dag! Voor het eerst sinds de Franse Revolutie keerde OLV. van Rust voor een dag vanuit Heppeneert terug naar Elen, waar ze in de Vroege Middeleeuwen met het Maaswater aanspoelde. Van in den beginne werd ze daarom in Elen vereerd en later dan ook in Heppeneert. En nu, na 2 eeuwen, terug in Elen!
Het was feest in Elen! In aanwezigheid van honderden mensen hield men die zomerse ochtend een openlucht Eucharistie aan de kapel van OLV. ter Rust. Een gele zomerzon strooide haar licht en zachte warmte rijkelijk over het Elense land. Na die mis trok een lange bedevaartstoet langs de velden en de Maas met fanfare, koren en OLV ter Rust terug richting Heppeneert.
In de vroege namiddag klonken plotseling mooie Vlaamse Maria-liederen vanuit het kerkje van Heppeneert! Heel de kerkgemeenschap zong, prachtig begeleid door onze violisten olv. Ward Prikken (oud-leerling van onze academie) en met Gaston Liefsoens aan het orgel. Mendy Rookmaaker vulde in enkele liederen met haar mooie sopraanstem heel het kerkgebouw. Oud-burgemeester Hubert Ramakers en zelf leerling aan onze academie, was de man die al deze elementen voor een prachtig concert bij elkaar bracht. Daarna volgde het Lof, eveneens opgeluisterd door onze strijkers!
Binnen in de kerk was geen stoel meer vrij. Buiten de kerk was geen stoel meer vrij. Gelukkig kon men buiten alles op grote schermen volgen. De sfeer was uniek: de overtuigingskracht van die samenzang, die prachtige vioolklanken in dat weidse, zonovergoten Maasdal. Nadien werd nog lang nagenoten van een zalig koel drankje in de schaduw van de grote linden. Niemand wou naar huis.
 
Het Pinsterweekend van 2012. Dilsen/Stokkem viert feest! Ook de strijkers!
Met o.a. "Dilsen zingt" en nog heel wat andere activiteiten genoot iedereen in Dilsen/Stokkem van een zonovergoten Pinksterweekeinde! Onze strijkers lieten zich daar allerminst bij onbetuigd. Een 14-koppig ensemble mocht, samen met het kerkkoor, de mooie Pinksterviering opluisteren in de St. Martinuskerk. Maar onze vedelaars wisten niet dat hen een verrassing te wachten stond ! Een concertmis vanaf het ruime hoogzaal van de St. Martinus werd een heuse geluidsopenbaring. Als het ware "in" het orgel mogen/kunnen zitten, die allesomvattende klank mogen ervaren en op een sublieme wijze mee het kerkschip mogen insturen... Indrukken, die men tijdens de lessen onmogelijk kan laten ervaren. Meteen werd duidelijk waarom muziek in een kerk het mooist tot zijn recht komt als die vanop deze plaats mag ontstaan. Bruckner, Elgar, Handel weerklonken, nu eens bezinnend, dan weer feestelijk door heel de kerk.
Het mooie orgel werd bespeeld door Martin Jacobs, oud-leerling van onze academie. Hem komt ook de organisatorische eer van deze prachtige Pinksterviering toe. Toch zou deze viering niet geworden zijn wat ze werd, zonder het zinvolle woord van Eerw. heer pastoor Braken. Hij plaatste een 2000jaar oud Pinkstergegeven zinvol in het heden.
Na afloop ontdekten de jongere violisten nog 1 oude kerkstoel in de kerk. Ook dit was voor hen een openbaring, een stoel die langs 2 kanten kan dienen! Ze keken zich de ogen uit.
De violisten van Dilsen-Stokkem te Neerpelt en Maaseik in de Paastijd (2012)!
Al eerder nodigde de Neerpeltse fanfare De Dommelgalm onze violisten uit om samen musicerend het Lenteconcert te verklanken. Zeer fijne herinneringen, telkens weer, vanaf de 1ste samenwerking vormden het platform voor elke volgende keer. Ook dit jaar. De concerten gingengaan door in het internationaal bekende Dommelhof! Onze vedelaars slepen hun snaren in Stokkem, de fanfare blonk haar instrumenten in Neerpelt. 1 repetitie samen, op de dag van het concert volstond voor een onvergetelijke avond die 31ste maart, onder de kundige leiding van onze directeur Marc Vanhengel. Maar niet alleen de violisten kwamen van Stokkem, ook de soliste, sopraan Hanne Creemers, werd bij ons opgeleid! De goed gevulde zaal en het gulle applaus na afloop, het zegde alles!
Maar ondertussen... Al jaren droomde men in Maaseik om met Pasen in de Kruisherenkerk opnieuw de feestelijke koor- en orkestmuziek voor die hoogdag te laten klinken. Helaas, telkens weer ontbraken de strijkers om die droom te verwezenlijken. Tot Johan Boonen, baritondirigent van het bewuste Maaseikse koor in mei 2011 onze violisten in de St. Martinuskerk (Dilsen) in hun Mozartconcert bezig zag. Toen kwam alles plotseling een stuk dichterbij. Alleen was er even een probleem voor deze Pasen. Onze strijkers waren net dan óf in Neerpelt, óf op Romereis óf... Geen nood, Dilsen-Stokkem heeft heelwat prima oud-leerlingen. In een vingerknip waren die bij elkaar om het koor te begeleiden! Zo kon eindelijk op Paaszaterdag én Paasdag Georg Friedrich Handel 's muziek opnieuw in Maaseik jubelen! Koor en orkest met de juiste muziek op de juiste dag op de juiste plaats! Een oude traditie terug tot leven gekomen! De blijdschap was bij alle betrokkenen groot na afloop, zo groot dat musici en dirigent al meteen ideeën hadden voor de toekomst. Dit krijgt een staartje!
De strijkers van Dilsen-Stokkem over de jaren heen. Het cijfer 300!
Onze media richten hun grote schijnwerpers dagelijks, behalve op de sport, vrijwel uitsluitend op mensen/gebeurtenissen die negatief opvallen. Positiviteit lijkt onbestaande. Maar ze bestaat wél! Bv. de strijkers van onze academie van Dilsen-Stokkem. Met een gemiddelde van 25 concerten per seizoen, vnl. buiten de stadsgrenzen, traden zij de laatste 15 jaar zo een 300 keer (3-honderd keer!!!) op. Als we de spin-offs meerekenen komen we zelfs een flink stuk daarboven. 300 keer klonk de naam Dilsen-Stokkem elders in het land of zelfs in het buitenland. Op wedstrijden (met winnaars of finalisten), op festivals (Festival van Vlaanderen, Dranouter), in kathedralen (Gent, Reims, Amiens, Hasselt), in culturele centra (Bilzen, Hoeselt, Dilbeek, St. Truiden, Hasselt), op stadhuizen, voor andere academies (die geen of slechts enkele strijkers hadden en versterking wilden van Dilsen-Stokkem).
Duizenden mensen beleefden heerlijke uren door onze vedelaars. En, het mag ook eens gezegd worden: dit alles zonder verwondingen (zoals in de sport), kwaad bloed (zoals in de sport), vernielingen (zoals in de sport of na pop- en rockfestivals), zonder zwerfvuil in de straten na afloop (pop- en rockfestivals), zonder extra (grote) politiemacht, zonder geluidsoverlast, zonder drank- of drugmisbruik. Samengevat, zonder dat de belastingbetaler ook nog eens voor de extra kost mocht opdraaien. Neen, Dilsen-Stokkem beschikt over een kwaliteitsploeg van culturele ambassadeurs, die tot ver over haar grenzen haar naam uitdragen. Een kwaliteitsploeg uit de positieve wereld!

Onze strijkers op het Festival van Vlaanderen 2011!!!
   
Over de jaren bouwden onze strijkers stevig aan hun kwaliteit en reputatie. Maar de jongste bekroning voor hun inspanningen kwam totaal onverwacht (na een al prachtige muzikale lente 2011). Ze werden uitgenodigd door het Festival van Vlaanderen om bij te schuiven bij het befaamde kamerorkest Sebastian Strings, een ensemble van uitsluitend topmusici uit heel de wereld! De uitnodiging ging naar de beste strijkers van alle Limburgse academies, maar vrijwel enkel ónze mensen haalden (moeiteloos) de norm en vulden al de geboden plaatsen in het orkest!!!
Enkele weken op voorhand kwamen de partituren van de Luikse 18e eeuwse componist Grétry toe. Iedereen hoorde ze volledig te beheersen, want er zou maar 1 repetitie zijn met de Sebastian Strings. Die repetitie (op de dag zelf van het concert) zou geleid worden door de stichtster van het orkest, Katy Sebestyen. Zij geniet als violiste en pedagoge wereldfaam.
Op 25 juni om 10.00h, een druilerige ochtend maar dat kon niet deren, was het dan zover! Onze mensen schoven bij tussen Hongaren, Japanners, Grieken, Chinezen, Fransen, Brazilianen, Bulgaren... en ga zo maar door. De ene taal vloeide naadloos over in de andere bij de repetitie, maar voor onze strijkers was dat uiteraard geen probleem! Het belangrijkste was, dat deze internationale topstrijkers "geen enkele keer" moesten stoppen voor foutjes of beperkingen van onze mensen. Vanaf de eerste noot ging het meteen om interpretatie, stijl, kleur, lichaamstaal en interactie. Zoals normaal is bij musici van dat kaliber. Onze vedelaars brachten het er zelfs zó goed vanaf, dat de repetitie vóór de geplande tijd afgerond kon worden.
Om 20.30h ging dan het concert van start in de "Grote Concertzaal van het Casino" van Tongeren. Meteen viel de prachtige klank van heel het orkest op. Onze strijkers deden niet de minste afbreuk aan de internationale kwaliteit. 40 musici, die haarprecies samenspelen zonder dirigent! Ze mogen het hun nadoen. Dat bleek ook overduidelijk uit het langdurige en uitbundige applaus van het publiek. Maar het belangrijkste was de grote impact, voldoening en bekroning bij onze strijkers door hun nauwe samenwerking met zulke toplui. En natuurlijk ook, een internationaal festival op uw cv mogen schrijven! Het gebeurt niet elke dag. En zeker niet voor iedereen. Dilsen-Stokkem mag trots zijn op zijn strijkers. Niet veel gemeenten hebben zulke (culturele) ambassadeurs tot ver over de stads- en zelfs landgrenzen.

 
 
 
 
 
 
 
 
Het weekeinde van 13-15 mei, heel druk voor onze Stokkemse strijkers!!!
   
Voor onze Stokkemse vedelaars ging het speelfestijn in de lente 2011 ging alsmaar door! Eer ze het goed beseften zaten ook 13-14-15 mei vol met concertuitnodigingen. Even was er ogengeknipper wie waar wat zou doen, maar door een goede organisatie en meer dan voldoende strijkers in huis smolten alle problemen als sneeuw voor de zon.
Het was een van onze jongste violisten, die in Kozen (bij St. Truiden) vrijdag de 13e de leerlingenvoordacht van de Academie Haspengouw mocht openen. Een hele eer voor onze academie!
Op zaterdag 14 mei trok het Méélmuus-orkest (vnl. onze strijkers) naar Ophoven benoorden Maaseik. De echo's van de jaarlijkse Méélmuusconcerten waren er doorgedrongen en Ophoven wou die unieke sfeer ook. Het werd een pracht van een concert samen met het Ophovense koor. Maar ook het publiek mocht flink meezingen.
Tegelijk ving in de kerk te Dilsen een heel bijzonder concert aan. Het befaamde Dilsense koor Cantabile o.l.v. Jos Venken, oud-Dilsenaar, wou Mozart's composities voor Moeder Maria in de meimaand laten klinken in Dilsen. Hiervoor bundelde Dilsen zijn muzikale krachten in de persoon van de dirigent, het koor en tenslotte het orkest, opgeleid aan de academie Dilsen-Stokkem. Zo mochten onze violisten, leerlingen van de hobo- en hoornklas (van de collega's K. Theunissen en P. Warson) met het uitstekende Cantabile en solisten uit het VRT-koor van Brussel deze prachtige muziek voor een volle Dilsense kerk brengen. De opgetogen en verraste publieksreacties waren nog dagenlang in en buiten Dilsen te horen.
Tenslotte trok collega Ruben Appermont op zondag 15 mei met onze vedelaars naar de (1ste) "Dag van de Strijkers" te Tongeren, ingericht door Vlamo. Er waren 4 Limburgse strijkersensembles, al dan niet aangevuld met andere instrumenten. Stokkem opende! En met een kwaliteit Stokkem waardig! Hopelijk blijft het niet bij deze 1ste keer, maar komt er volgend jaar een opvolger.
En zo sloot een overvol maar prachtig musiceer-weekeinde in een zonovergoten meimaand.

 
 
 
 
 
 
 
Lente 2011! De violisten van Stokkem laten zich horen in Limburg!
   
Lange tijd leek deze lente een rustigere tijd te worden voor onze violisten, maar...

Het begon al meteen in het weekeinde van 27-28 maart. Na 2 jaar wou Chiro-Bilzen graag het unieke concertweekeinde met onze vedelaars overdoen. Bilzen en omstreken herinnerde zich dat levendig, want in een mum van tijd waren de 2 concerten in zaal Concordia te Bilzen alweer uitverkocht. Collega sopraan Idi Hofmans, bariton Luk Voncken en onze strijkers brachten het enthoesiaste publiek moeiteloos in de sfeer van Wenen en Berlijn van voor en na 1900. Maar evenzeer het Hollywood van 1950 met zijn easy-going warme "background-strings" klonk bij een herinnering aan Louis Armstrong. Hierbij zorgde het koor van de Chiro voor de kers op de taart!
Het was een grote eer voor onze violisten, dat o.a. de voorzitter van de Kodaly-stichting uit Budapest, de voorzitter van de Basilica-Concerten (Festival van Vlaanderen, Limburg) en een muzikant van het Nationaal Orkest van België naast collega's uit andere academies in het publiek aanwezig waren!
In de uitgelaten sfeer achteraf vroegen luisteraars al naar "de volgende keer". De Chiro blikte meteen al vooruit naar een volgende samenwerking!

Het Kerstconcert in "Rusthuis Pallieter" te As (dec. 2010), op initiatief van collega Kathleen Moors, was zó een schot in de roos, dat ze met haar L4-leerlingen op 6 april er al opnieuw uitgenodigd was. En daaronder ook weer een van onze violisten. Ditmaal niet met zo maar een liedje, maar met een heus concerto aan de piano begeleid door onze talentvolle collega Kathleen Moors.

Op vrijdag 22 april openden 2 van onze jonge violisten als duo de "Week van de Amateurkunsten" in Lommel (zaal Soeverein) voor 500 toehoorders!!! Het was de officiële opening voor heel Vlaanderen. Ze speelden een fragment uit "De lente" van Antonio Vivaldi, dat ook door TV-Limburg uitgezonden werd! Lof alom achteraf over onze vedelaars!

Op zaterdag 23 april organiseerde Hasselt "Folk in de stad" met volksmuzikanten van eigen bodem, die speelden in straten en op pleinen, zelfs in rijdende stadsbussen! Onder een stralende lentezon lieten ze het hele stadscentrum bruisen!
Door/naast de klassieke vioolopleiding aan onze academie vonden een aantal van onze violisten ook probleemloos hun weg naar de rijke volksmuziek van bij ons! Dat bleek zeker in Hasselt, want TV-Limburg bracht uitgebreid beeldverslag van "Folk in de stad" en van de vele violisten die in het beeld kwamen, waren er slechts 2 niet van onze academie, 2 autodidacten. In de maandagkrant toonde Het Belang van Limburg onze "Maaslanders" van Dilsen-Stokkem met een violiste... jawel, van onze academie!

 
 
 
 
 
 
 
 

Europalia Brazilië in de Academie van Dilsen/Stokkem

   

Op 27 oktober 2011 viel onze academie wel een heel uitzonderlijke eer te beurt. Ze werd als enige in heel het land uitgekozen door Europalia Brazilië om een van haar concerten te laten plaatsvinden, nl. dat van Caito Marcondes en Passarim.
Caito Marcondes (Sao Paolo, Brazilie), componist/pianist/percussionist, concerteert met topmusici zowel uit de 2 Amerika's als uit Europa. In onze academie bracht hij een programma van zijn hand voor strijkkwartet, trombone en percussie. Het werd in juni 2011 in het Lincoln Centre te New York in wereldpremière gebracht. Onze academie was de nr. 2 op de concertlijst!!! Alle aanwezigen konden ten volle genieten hoe deze man ritme als het ware belichaamt, zowel op zijn uniek samengesteld drumstel als op de heel uitzonderlijke percussie-instrumenten, die hij meebracht. Passarim, bestaande uit Pierre Heneaux en Michel Pieters (violen), Laurence Genevois (altviool), Caroline Stevens (cello) en Sebastien Semal (trombone en sacce-bouche, een trombone uit de 16e eeuw) ging perfect mee in Caito's tornado van ritmes en klanken. Hedendaagse klassieke muziek naast negroide en indiaanse elementen en klanken uit het braziliaanse oerwoud. Een unieke avond, afgerond met een lekker glaasje want na afloop was er echt wel grote nood bij velen aan een gezellige babbel met de musici en de charismatische Caito Marcondes. De afwezigen hadden ongelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
Warme strijkersklanken in de koude winter van 2011!
   
Wie dacht dat de Stokkemse violisten na de drukke Kerstperiode van 2010 zouden rusten, was mis! De koude, sombere winter gloeide herhaaldelijk behaaglijk op door allerlei strijkersmoois en vreugde voor velen. Kort bij huis en verder weg.
    
Het begon onverwacht door collega Roel Machon, die onze violisten op de nationale TV-zender "Een" in het programma "De laatste show" bracht (2 feb., 2011)! Daar begeleidden ze voorstelling van Koen Renders' de nieuwste CD. Enkele dagen later werd het volledige CD-programma onder grote bijval gebracht in 't Stuk te Leuven!
     
Voor 14 februari zocht een Hasselts seniorentehuis strijkers om de romantische sfeer van Valentijn te verklanken. Daarvoor dacht men meteen aan de violisten van Stokkem. Even leek er een probleem te zijn, want kort na het middaguur zitten onze jonge violisten op de schoolbanken. Geen nood echter, Stokkem heeft er ook andere! En hier kwamen de lessen AMT, door collega Martin Slootmaekers, van pas. Zonder enige hulp en met succes bewerkten de violisten zelf de mooie melodiën voor die namiddag!  
    
Op 19 februari was het dan verzamelen geblazen voor de 9e zangavond "De Meelmùùs" in het Cultureel Centrum te Dilsen. Het jaarlijkse benefietconcert voor het onderhoud van de fiere windmolen van Elen. Een prachtig socio-cultureel initiatief met veel aspecten, telkens onder leiding van oud-burgemeester Hubert Ramakers. In de zaal het koor "The Cecilians", op het podium 33 muzikanten! Velen daarvan strijkers van Stokkem. Ook deze keer weer nieuwe jonge violisten erbij, die nog maar enkele jaren bezig zijn. En ook deze keer was het reuze gezellig met aanstekelijke muziek en veel humor. Het (steeds) talrijk opgekomen publiek had maar een vingerknip nodig om uit volle borst mee te zingen met de overbekende deuntjes. Wat een deugddoende avond! Op naar het jubileumjaar!
    
En dan was er natuurlijk het kamermuziekconcert op de DKO-dag (26 februari)! Een uniek initiatief van collega Aloys Simons. Hij bracht in 1 kamermuziekconcert onze leerlingen mét hun docenten én met 2 internationale solisten, Karina Sabac (piano, Roemenië) en Gaseul Son (sopraan, Zuid-Korea) samen. Niet alleen voor een prachtig muziekgenre, in onze academie weinig gehoord, maar ook als podiumkans én kennismaking voor onze leerlingen met de "grote muziekwereld". Het werd een onverhoopt succes voor iedereen. De laatste stoel van onze Opuszaal was gevuld! De violisten van Stokkem kwamen met 3 strijkkwartetten, een uit de lagere, een uit de middelbare en een uit de hogere graad! Na het concert verwierven onze jongste violisten hun eerste handtekeningen van hun internationale collega's.
 
 
 
 
Onze violisten tijdens de jaarwende 2010-11!
   
De jaarwende 2010-2011 was wel bijzonder rijk voor onze violisten van Stokkem. En het wordt nog steeds rijker door de vele goede herinneringen van zovele concertgangers aan de voorbije jaren. Het leidde dit jaar naar zoveel concertafspraken, dat deelname aan het Kerstconcert van onze eigen academie niet meer doenbaar was. Zo ontroerde op 26 december het zeer sfeervolle Kerstconcert in de St. Pieterskerk te Elen i.s.m. het lokale Ceciliakoor. De gouden sopraanstem van Hanne Creemers, ook leerlinge aan onze academie, sloeg iedereen met verstomming! Soliste, koor en strijkers versmolten tot een prachtig geheel. Getuige daarvan de mooie CD-opname. Dank aan onze gastvrije academie voor gezamelijke repetities. Wel jammer, dat de leerlingen zang van onze academie blijkbaar niet of heel moeilijk de weg vinden naar de koren van onze gemeente. Al de koren hopen op/vragen nieuwe stemmen.
     Enkele dagen brachten 6 van onze jongste violisten (de oudste 11jaar) echter al een stemmig Kerstconcert in de lagere school te Niel-bij-As. De voorbereiding hiervan sprak zich zo snel rond, dat ze ook de Kerstmis van Niel-bij-As mochten opluisteren. En ook bij de leerlingen notenleer-L4 van Juf Kaatje (collega Kathleen Moors) zat een violiste, toen Juf Kaatje inging op de concertuitnodiging van het Rusthuis Pallieter. Juf Kaatje en haar discipelen brachten daar zó een mooi Kerstconcert, dat ze de Goednieuwskrant haalden!!! Een dikke proficiat daarvoor! 
    
Telkens weer andere Stokkemse violisten klonken ook elders in de Kerstperiode, o.a. in de Stokkemse kerk, in Tongeren, Diepenbeek, Schoonbeek en Hasselt. En het strijkersensemble Enigma, bestaande uit onze oud-leerlingen, gaf Kerstconcerten in Bree en Nederland. De jaarwende concerten sloten af in januari 2011 te Overpelt, waar onze jeugdige violisten heuse kamermuziek brachten n.a.v. de prijsuitrijking "Junior journalist", een initiatief van het Davidsfonds.
    
Als het gaat over de culturele meerwaarde van een muziekacademie in haar regio (en ver daarbuiten), leverden onze violisten ditmaal alweer een niet kleine bijdrage!
 
 
 
"Cordes en bleu" op 18 december 2010 te Diepenbeek!
   
Het sextet "Cordes en bleu" bestaande uit Thessy Chen, Steven Deroeck, Roel Machon, Michel Pieters, Karl Stroobants en Eddy Verstappen, docenten en ex-docenten van onze acedemie, was op 18 december op uitnodiging van het Willemsfonds in Diepenbeek voor een uniek concert in de stemmige Theaterzaal. Onder het motto "Op blauwe snaren genoeglijk binnenglijden in witte winter", een speciaal voor de gelegenheid geschreven haikoe door Bart Mesotten (Diepenbekenaar en wereldautoriteit voor haikoes) speelden ze een prachtig concert voor een nagenoeg volle zaal. Ondanks het gure winterweer met pakken sneeuw en gladde wegen waren er maar een paar afmeldingen. Een mooie, warme knusse zaal, prachtige melodiën uit alle hoeken van de wereld, van nu en van lang geleden. En met een roerend Kerst-orgelpunt, na lang applaus, in de toegift. De warme en intieme "onder ons"-sfeer van het concert vloeide naadloos over naar het drankje en hapje achteraf, waarbij nog lang werd nagebabbeld. Ook al was het voor de meesten nog een heel eind om over intussen vers besneeuwde gladde wegen veilig thuis te geraken.
 
Klik hier om de affiche te bekijken!
Klein oratorium voor St. Joris, oktober 2010
   
Tijdens het schooljaar 2008-09 kwam collega Martin Slootmaekers (gerenomeerd en meermaals bekroond componist en leraar AMT aan onze academie) met de idee om het "St. Joriskoor" en het kinderkoor "Con Amore" van Alken, het koor "Jubilate" van Lanaken, onze percussieklas o.l.v. collega Chris Opsteyn en onze violisten te verenigen in een nieuwgeschreven kantate. Voor de tekst zocht hij onze oud-collega woord en gevierd schrijver René Geldhof op.
     
Stilaan groeide alles en net voor de zomer stond alles op papier. Er waren toen ook nog 3 vokale solisten voorzien: Ria Struyven, Laurens-Alexander Wyns en Bart Ipers. De gemeente Alken ondersteunde entoesiast en trots dit groots opgezette initiatief. In oktober startten de repetities in ons slagwerklokaal, het enige dat voldoende groot was voor heel de ploeg. Vroeger kon niet, omdat onze strijkers nog andere concerten te spelen hadden. Maar dat vormde totaal geen probleem, want in een mum van tijd stond het oratorium er. Onze mensen hadden zich thuis prima voorbereid. Fijn ook, dat onze collega's Niels Grosemans (viool), Roel machon (cello) en Ruben Appermont (contrabas) de rangen kwamen versterken. Maar toen ook nog de koren erbij kwamen, was het slagwerklokaal eivol. Maar wel heel gezellig!!! En de muziek was in-druk-wek-kend!
    
Op 24 oktober ging het oratorium in première te St. Joris-Alken voor een overvolle (grote) kerk. Onder het publiek waren verscheidene Vlaamse komponisten! Ook collega's waren er. Het werd een groot succes en in het belendende St. Jorisheem werd achteraf nog lang nagekaart. Een week later stond heel de ploeg klaar te Lanaken (31 oktober). Eveneens een groot succes! Op beide plaatsen was er langdurig applaus voor onze beide creative collega's en alle uitvoerders. Ze verdienden het! Een kleine 100 musici brachten iets unieks in Limburg.
Afscheid in dank en spijt
   
Op 26 september 2010 nam Winterslag afscheid van "zijn" pastoor Thijsen. Helaas moest hij na bijna 50 jaar, door de gezegende leeftijd van 80 jaar op pensioen. Onder zijn charismatische persoonlijkheid groeide Winterslag uit tot een "thuis", niet alleen voor de parochianen, maar voor iedereen (ook tot over de landsgrenzen!). Zo kreeg, meer dan een kwarteeuw geleden, de eerste generatie vedelende kinderen uit Stokkem, onder impuls van collega Roger Hulsmans, voor het eerst de kans om buitenschools met haar talenten bij te dragen in het grotere geheel. Dit gaf dé motivatie, waardoor zij uitgroeiden tot het strijkersensemble van nu dat duizenden, tot ver over de landsgrenzen, onvergetelijke ogenblikken schonk.
    
Winterslag kreeg over de jaren een lange lijst prachtige concertmissen, de violisten vonden er een 2e thuis. Maar niet zozeer de muziek deed haar werk. Vooral de wijze waarop pastoor Thijsen, ook buiten de zondagsmis, vanuit een diep christelijk gedachtengoed de mensen toesprak en met hen omging, inspireerde iedereen. Daarom was het een groot geschenk om er op 26 september mogen bij te zijn tijdens de afscheidsviering.
    
Deze keer mochten onze strijkers plaats nemen op het hoogzaal, waardoor er meer meekonden dan gewoonlijk, nl. 35! En ze waren er, zowel die van het eerste uur, als zij die voor het eerst een nootje meespeelden. Ze omlijstten de feestelijke intrede en de dankbetuigingen aan het einde van de viering. Handel, Bach, Mozart, Elgar, F. Peeters, ze klonken hemels vanaf het hoogzaal! De ontroering in de kerk was groot. Zovelen brachten een korte dankhulde, dat de viering 2,5 uur duurde!
    
Na afloop kaartten honderden dankbaren, bij een hapje en een drankje, gezellig na in het Vormingscentrum naast de kerk. Iedereen besefte, dat als Winterslag wil blijven wat het nu is, dat de handen moeten in elkaar geslagen worden. Plannen werden gesmeed. Laten we hopen, dat de herinnering aan pastoor Thijsen nog heel lang blijft inspireren. Dank, pastoor Thijsen, dank, het ga U goed!
Maart 2004. Feest te Dilbeek... op de valreep gered door onze Stokkemse violisten!
   
In 2004 bestond de Dilbeekse muziekacademie 30 jaar. Het hoogtepunt zou een concert worden waarbij moderator/dirigent, Alain Roelandt, de eigen leraars door een orkest van de academie wilde laten begeleiden. Dat vond iedereen uitstekend, maar er was wel een probleem. De academie had niet voldoende (oud-)leerlingen voor een orkest van kwaliteit. De concertdatum naderde ras en het concert dreigde een fiasco te worden. Tot onze collega Thessy Chen hiervan hoorde en voorstelde om in extremis de Stokkemse strijkers in te schakelen. De tijd was echter kort, het programma groot, de rijafstanden ook groot. Het zou een noodoperatie worden met slechts 2 repetities, 1 in Stokkem en 1 in Dilbeek.
Op een gure woensdagavond in februari kwam "heel" de Dilbeekse ploeg in Stokkem toe. Allemaal in 1 auto: de dirigent, de vioolleraar en 2 violisten!! Hun onzekerheid was tastbaar. In klas 10 te Stokkem daarentegen wachtte een heel peloton Stokkemse viool-keurtroepen. Dirigent Roelandt had nog maar 2 maten gedirigeerd of heel zijn ongemak smolt als sneeuw voor de zon. Een brede glimlach verscheen, hij wist al dat zijn concert meer dan gered was. De woensdag daarop laadde Stokkem zijn auto's vol en in vrolijke karavaan ging het richting Dilbeek. Maar Dilbeek had intussen ook niet stilgezeten en voor de ontbrekende musici topprofs ingehuurd. Zo speelden onze Stokkemse violisten samen met o.a. de uitstekende Amerikaanse celliste Merryl Havard en de Russische bassiste Hrishina Fartchanova, naast verscheidene andere.
Het concert ging door op 7 maart in het in heel Vlaanderen bekende cultureel centrum Westrand. Het werd dé kers op de Dilbeekse feesttaart!!! Met o.a. het concerto voor 4 piano's en orkest van J. S Bach, het concerto voor 3 gitaren en orkest van A. Vivaldi, de kindersymfonie van J. Haydn, werk voor klarinet en orkest van G. Rossini, en orkestwerken De Jong en van Van Ingelgem. Terecht werd voor een overvolle en enthousiaste zaal de bijdrage van onze academie Dilsen-Stokkem gelauwerd! Mooi, zo een samenwerking tussen academies in het teken van de muziek.
Een tijd later kwam er wééral een verzoekstelefoon voor onze Stokkemse violisten. Ditmaal de jubilerende academie Beringen-Koersel. Ze was ook 30 jaar. Daar bleek na al die jaren niet 1 violist te zijn voor het jubileumconcert! En ze had haar idee niet in Dilbeek weggesnoept. Neen, onze Stokkemse strijkers hielpen al een aantal jaren de operettevereniging "De Zodemannen" in St. Truiden bij haar voorstellingen. De wind was ditmaal uit het Zuiden gekomen.

Flashback: Zomer 2001. Onze violisten op de Chinese tentoonstelling te Brussel!

Tijdens de 3e week van de maand juli (2001) stelde China in het mooie Museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel een unieke collectie van Chinees porselein en andere kleinoden tentoon. Graag had men daarbij de namiddagbezoekers dagelijks verwend met een kort concert van traditionele Chinese liederen. Dat was echter minder eenvoudig dan het leek. Het was immers niet gemakkelijk om in de zomermaanden musici te vinden. Maar het was in Brussel doorgedrongen, dat in "de verre Limburg" violisten waren! Van het een kwam het ander en zo vergastten elke namiddag 3 van onze violisten de bezoekers op mooie Chinese liederen.

De Virga Jesse feesten te Hasselt met... de violisten van Stokkem!

   
Naar eeuwenoude traditie vond in de zomer van 2010 te Hasselt weer de unieke 7-jaarlijkse ommegang ter ere van H. Maagd Maria plaats. Naar verluid stapten meer dan 3000 mensen in kleurrijke gewaden mee op! Daaronder 6 bisschoppen en aartsbisschop Leonard. Tienduizenden, van heinde en verre, woonden deze schitterende gebeurtenis bij.
Vreemd genoeg kwam vanuit Hasselt, toch een agglomeratie van 60.000 mensen, in de loop van de late lente de vraag of de violisten van het veel kleinere Stokkem, op meer dan 30km, het volledige strijkers-gedeelte in de processie voor hun rekening wilden/konden nemen. Uiteraard vormde dat geen enkel probleem. Stokkem kon in een vingerknip een ruim overschot aan kandidaten bieden.
Zodoende konden, in de 2e helft van augustus, duizenden in Hasselt "onze" strijkers herhaaldelijk in de ommegang aan het werk zien. Weeral een unieke kans en belevenis voor onze jeugdige vedelaars!

De violisten van Stokkem opnieuw in Nieuwerkerken.

 
De echo van de vorige concertmis door onze violisten te Nieuwerkerken, nu 2 jaar geleden, was daar nog helemaal niet verdwenen. Vroeg in de lente van 2010 kwam de uitnodiging voor een herhaling. De kersverse violisten van toen vormden nu het kader voor de kersversen van nu (de jongste 8 jaar oud). Met 16, waarvan 1 celliste (Goor Ubaghs), trokken ze op de regenachtige ochtend van 30 mei richting Nieuwerkerken. De prachtige klank van de violen met werk van Handel, Elgar en anderen, vulde al snel heel de kerk. Tijdens de eredienst wisselden het plaatselijke koor en onze strijkers elkaar voortdurend af. Prachtig was dat! Dat was ook overduidelijk te merken aan het uitbundige applaus van de parochianen nadien, maar nog meer aan de opgetogen pastoor en het koor. Zij planden meteen voor een de volgende keer, waarbij violisten en koor niet meer zouden afwisselen, maar samenwerken. Zo hoort het!
    
Na de mis was iedereen uitgenodigd op een meer dan feestelijk hapje en drankje ten huize van de familie Peeters-Coenen. Een orgelpunt, dat niet vlug vergeten zal zijn.
 

Waar mensen de handen in elkaar slaan! De violisten van Stokkem opnieuw te Gent! 

     Op Beloken Pasen, 11 april 2010, waren onze violisten opnieuw uitgenodigd in de kwaliteitsreeks "concertmissen" van de unieke St. Pietersabdij te Gent. Waar vorige keer onze violisten alleen optraden, was nu duidelijk dat men in Gent sinds toen van meer droomde. Toen werd trouwens meteen al gesproken over verderzetting van de samenwerking. Liefst meteen het jaar later, maar de kalender van onze strijkers zat al overvol. Dan maar 2010!
     Ditmaal zag men het groter. Het Sint-Aldegondekoor van Lemberge en het Adagiokoor uit Gent, samen ongeveer 80 zangers, studeerden de Missa Brevis (KV65) van W.A. Mozart in. In de Maasvallei konden onze violisten nog niet aan de slag, want afzonderlijke partituren waren niet te verkrijgen. Gelukkig, Ward Prikken, oud-leerling (viool) van onze academie loste dit probleem in 1-2-3 op. Zo verdween de laatste hindernis voor een wondermooi project.
     10 april, vroeg in de ochtend, vertrokken ze dan naar Gent. De enige repetitie met beide koren was nl. om 09.15h, anderhalf uur vóór de mis. Maar dat vormde geen probleem. Koren, orkest en abdijorganist Leon Bierens hadden hun huiswerk goed gemaakt. De naar elkaar gekeerde kerkstoelen, de priester helemaal in het midden, waren volledig gevuld!!! Wat volgde was een "warme" eucharistieviering door de ontspannen inbreng van de priester én de gelovigen, het prachtig historische kader en de feestelijke muziek. Ook het concertje van onze violisten na de mis (bij een drankje) waardeerden de kerkgangers zeer.
     Dan de gezellige, eenvoudige maaltijd met alle deelnemers, onder in de knus ingerichte krypte van de kerk. Ook nu werd weer gepland voor verder samenwerking. Na het middagmaal kregen onze violisten een prachtige cultuurhistorische wandeling door Gent aangeboden, met als hoogtepunt het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck in de net gerestaureerde, St. Baafskathedraal. Een zalige dag om op terug te kijken en... om al stilletjes te dromen van het volgende!

 

De Violisten van Stokkem vedelen te Landen!

 
De 2 indrukwekkende Passieconcerten uit het voorjaar 2009 door onze Stokkemse violisten, waren de rechtstreekse aanzet voor concertorganisatoren uit Landen om iets dergelijks in Landen te brengen in de Passietijd van 2010.
De centrale figuur hierbij was koordirigent Albert Nassen, die onze violisten al eerder bezig hoorde (Beverst-Bilzen) en toen al door hen op ideeën kwam. Albert mobiliseerde het Federatiekoor uit Landen, Jubilate uit Kumtich en het Tiens Renaissancekoor. Hij wist zelfs Gonny van der Maten, organiste van de Geertruikerk te Utrecht (Nederland) te strikken voor het grote orgel in de kerk!!! Dit alles voor een uniek Passieconcert, waarvan de opbrengst ging naar het prachtige, nieuwe glasraam in de jubilerende 400 jaar oude Gertrudiskerk van Landen.
    
Het werd een prachtig concert in een goed gevulde kerk, ondanks het gure, vrieskoude weer. Men kon een speld horen vallen. Werken voor orkest van Handel en Messiaen wisselden af met prachtige koralen voor koor en orkest van Bach, Mendelssohn. De volle koor- en orkestklank vulde heel de kerk. Dit alles in de juiste sfeer aan elkaar geregen door diepzinnige teksten rond het Passiegebeuren. Tot slot werden alle krachten gebundeld in het indrukwekkende Stabat Mater van Rheinberger. Het was al de 2e keer, dat onze Stokkemse violisten dit prachtige werk voor koor en orkest mochten begeleiden. Het lange, uitbundige applaus van de toehoorders, na afloop, sprak voor zichzelf. De vertolkers lieten zó 'n indruk na, dat iedereen lang napraatte en veel te langzaam naar de gezellige bijzaal gingen, waar geurende koffie en lekkere taart stonden te wachten. Reuze gezellig!!!
    
Maar er was nog iets. Al na de 1ste gezamelijke repetitie met de koren kwamen weer andere organisatoren hengelen naar de Stokkemse violisten: "Zijn jullie druk bezet in 2011?"... En er volgden plannen... De eerste samenwerking van onze violisten met muziekliefhebbers uit Brabant lijkt zeker niet de laatste geweest te zijn. De naam Stokkem klinkt ver!

Nog vioolklanken in de Kersttijd 2009.

   
Naast het groepsmusiceren door onze violisten in de Kersttijd waren ook afzonderlijke violisten, tevens leerling aan onze academie, bedrijvig. Dat gebeurde in hun gemeente. Zodoende kon onze academie ook hier weer bijdragen in moois, buiten haar eigen grenzen en zonder dat zijzelf organisator was. Van cultuurspreiding gesproken!
  
Zo speelden Matthias en Yalina De Keyser op 13 december tijdens een Kerstconcert in de hoofdkerk van Lommel. Het parochieblad schreef er een mooi artikel over én er verscheen een kort filmfragment op de Lommelse website. 24 december waren beiden wéér van de partij in Lommel in de Kerstdienst.
  
Annemarie Graus musiceerde in haar thuisgemeente Heel (Nederland) op 24 en 25 december in de Kerstdiensten. Een opgemerkte en mooie bijdrage in een streek, waar weinig of geen violisten aanwezig zijn.
Van de leerlingen viool uit Lommel is er een filmfragmentje te vinden op:
http://www.lommelinactie.be/videos
(Doorklikken op "Lommelse kerstakkoorden)
 

De violisten van Stokkem blikken terug op hun 1ste decennium van het nieuwe millenium.

   
Wie de concertkalender van onze violisten sinds september volgde, merkte dat ze niet stilzaten. In 4 maanden schonken ze een kleine 1500(!) mensen door schoonheid gelukkige uren. Veelal mensen zonder band met onze academie, maar die met hun belastingbijdrage wél de ontplooiing van violistiek talent aan onze academie betaal(d)en. Zonder hen sluiten onze deuren. Zij kregen moois terug voor de kansen, die zij onze violisten boden.
    
Elk schooljaar legden de violisten hun (vnl. buitenschoolse) "vedel"-lijst bij de directeur neer. Gemiddeld zo een 25x per schooljaar! Duizenden mensen genoten, tot ver buiten de stadsgrenzen soms ook in Nederland en Duitsland, van hun concerten. Het ging nog verder. Oudleerlingen, die ook nog steeds fijn mee vedelen en zo nieuwelingen inspireren, stichtten onder impuls van J. Beckers hun eigen kamerorkest Enigma, nu o.l.v. van de gedreven Portugese dirigent, Luis Andrade.
    
Dit succesverhaal was enkel mogelijk door samenwerking met veel fijne mensen. Vooreerst onze gastvrije academie met allen die daar in bijdragen, maar ook de collega's zoals Roger Hulsmans, Kurt Theunissen, Thessy Chen, Idi Hofmans, Karl Stroobants, Nora Biro, Patrick Warson, Christel Vandenbriel, Roel Machon... Laten we ook de vele gastvrije kerkvaders en kerkkoren niet vergeten. Zij gaven in vele zondagsmissen kansen aan onze (beginnende) violisten, waarvoor anders gewoon geen podium zou bestaan hebben. Of die met hun parochiezalen, voor cultuur van eigen bodem, dankbare alternatieven boden.
    
Heel veel werd enkel mogelijk door 1man, die ons helaas in 2009 ontviel, Raymond Taets. Toen er geen enkele cellist in heel de streek en een orkest dus onmogelijk was, werd hij jarenlang de enige cellist, hoewel hij toen geen band met onze academie had.
    
Een nieuw decennium ligt klaar... als een boek, nog ongeopend... aan de violisten om samen met fijne mensen de bladzijden te vullen.

Een prachtige Kerstavond te Winterslag (2009) voor de violisten van Stokkem!

   
Dit jaar waren onze violisten weer in Winterslag om met het parochiale Montfortkoor de Middernachtmis op te luisteren. Deze mooie samenwerking ving meer dan 25 jaar geleden aan door onze collega Roger Hulsmans, toen dirigent van het koor en zoon van de oprichter. Ze ging onverminderd door toen onze collega Idi Hofmans de koorleiding verderzette.
    
De kalenders lagen deze keer niet gemakkelijk, oefenen moest midden in de schoolexamens. Dus een aantal violisten niet beschikbaar, maar geen nood, onze academie heeft genoeg andere. Op 11 december gingen koor en orkest samen aan de slag: de 1ste Latijnse mis van collega Roger Hulsmans. Voor enkele violisten was het de vuurproef. Spannend! Maar ze zaten veilig tussen de "anciens"! Prachtige klanken vulden de donkere, lege Montfortkerk. Zoveel mensen die samen aan schoonheid en goedheid werkten. De verwachtingen waren hoog gespannen voor 24 december om middernacht!
    
2 weken later. Over witbesneeuwde wegen kwamen ze aangereden, kerkgangers, koor-, orkestleden. De kerk was, zoals elk jaar, prachtig versierd. Deze mooie traditie, een uiting van een actieve parochiale werking, is al jaren ver in de omgeving bekend. Wie de Middernachtmis wil bijwonen, vindt 3 kwartier op voorhand nog moeilijk een stoel. 
     
Vanaf 23.30h zongen de mensen samen mooie Vlaamse kerstliederen. Nu vulden prachtige klanken de overvolle kerk. Tot spijt van iedereen ontbrak pastoor Thys, dé grote bezieler van de parochie, voor het eerst in al die jaren. Hij was onwel geworden en moest zich laten vervangen. In gedachte was iedereen bij hem toen de mis stipt om middernacht begon in een sfeer, waar zovelen van dromen maar dikwijls niet vinden. Wat een contrast met het centrum van Genk, waar niets nog aan Kerstmis herinnerde!
     
Toen na de zegen de laatste klanken wegstierven, stond er buiten aan de kerk lekkere warme glühwein (van appelen!) voor de gelukkige kerkgangers. Zalig!

De violisten van Stokkem met Kerstmis in Heppeneert (2009)!

   

     Een eind verwijderd van de moderne economie, onverstoord temidden de wijdse uiterwaarden van de Maas... Heppeneert! Toevluchtsoord voor zowel beproefden als natuurminnaars. Voor het eerst zou dáár een Kerstconcert plaatsvinden! En dit wou het kerkkoor van Heppeneert met zijn dynamische dirigent, Henri Coenen, samen met de violisten van Stokkem ondernemen. Er werd vergaderd (altijd gezellig!), e-post vloog over en 't weer. I.p.v. een gewoon Kerstconcert waar een aantal muziekstukken klinken, koos Heppeneert voor een muzikaal omlijst Kerstverhaal. Hiervoor ging organiste en oudleerlinge van onze academie, Angela Coenen, op zoek naar een poëtisch, bezielend vormgegeven Kerstverhaal. En dat vond ze!
     Op 22 december reed de ene auto na de andere, vol musici, over de donkere smalle weg naar Heppeneert. In de verte dook het mooi verlichte kerkje uit het duister op. De perfecte sfeer voor een Kerstgebeuren! De gezamelijke avondrepetitie van koor en orkest zat meteen goed. Iedereen geraakte netjes geplaatst op het koor. Gezellig werd heel het programma intens geoefend.
     2e Kerstdag om 14.00h hielden koor en orkest nog een kleine geheugen-opfrisser, waarna kon worden genoten van lekkere (zelfgebakken!) wafels en een warme kop koffie. Buiten vlogen grote kladden winterganzen over de zonovergoten uiterwaarden. Prachtig! Beschut door ijzige wind vocht een enkel hoopje sneeuw op een beschaduwd plekje tegen de dooi. Om 15.00h begon het concert in een afgeladen volle kerk, velen konden niet meer binnen! Afwisselend lazen mevrouw Toos Jansen en rector Jos Vancleef met veel gevoel het intieme Kerstverhaal. Koor en/of orkest omlijstten. Er werd een traantje geplengd. Wie erbij was voelde hoe echt alles was, omdat het Kerstverhaal centraal stond. Een goed uur verder drukte een minutenlang applaus de gevoelens van de luisteraars uit. Hier was het écht Kerstmis! Iedereen wou die sfeer vasthouden en dat kon ook. Een 100-tal m verderop, in de gezellige parochiezaal, stond al warme cholademelk en meer lekkers te wachten.

"Cordes en bleu" te Zolder

   
Het seizoen 2009-10 is voor het kerkkoor van Zolder o.l.v. Jos Braeken een jubileumjaar. 25 jaar ononderbroken zingen! Als dat niet mag gevierd worden! Jos Braeken is goed met onze academie vertrouwd als jurylid bij de pianoexamens. Maar deze keer nam hij het initiatief tot activiteit. Hij nodigde "Cordes en bleu" het pianosextet van onze academie uit om, voor en keer als kwintet, de begeleiding te verzorgen van het koor (versterkt met enkele koren uit de omgeving).
    
Het werd een programma van veel afwisseling met grote aandacht voor componisten van eigen bodem. In de historische kerk van Zolder was op 10 oktober 2009 al een tijd voor aanvang van het concert geen stoel meer open. De verwachtingen werden volledig ingelost, want een dankbaar publiek applaudiseerde gul en lang. Na afloop werd nog lang nagekaart in de zeer stemmig ingerichte kelders van de kerk. Maar het mooiste geschenk voor "Cordes en bleu" waren de dankbare gezichten en woorden van de koorleden. Zij hadden duidelijk genoten van deze zeer fijne samenwerking. Wie strijkers zoekt, weet dat men in Dilsen-Stokkem moet zijn!

"Cordes en Bleu" in Borgloon

   
Het pianosextet "Cordes en bleu" van onze strijkers (oud-)leerkrachten en pianiste Thessy Chen trad als strijkkwartet op 4 oktober 2009 aan in het avondvullende Haydn-programma van het koor Cantifoon. Dit n.a.v. 2009, het Haydn-jaar. Hiervoor werd de mooie kerk van Borgloon uitgekozen. Dirigente, de sopraan Annick Claesen, stelde een uiterst smaakvol programma samen van, helaas weinig gehoorde, Haydncomposities. Voor de soms aartsmoeilijke solopartijen stond Els Crommen, sopraan aan de Muntschouwburg te Brussel, garant. In de kerk van Borgloon was een half uur op voorhand al geen stoel meer vrij. Na een intens en zeer gesmaakt concert vulde het gulle applaus lang de hele kerk. Een memorabele avond.

Onze Steinway (eindelijk) voor het grotere publiek

   
Op 23 oktober ging in onze mooie Opuszaal het symposium "Kempen en Maasland" door. Hiervoor waren tal van prominenten uitgenodigd, waaronder o.a. onze burgemeester, depute voor Leefmilieu Smeets en zelfs de minister voor Leefmilieu. Dé geknipte gelegenheid om eens aan de buitenwereld te tonen wat voor een prachtige piano in onze Opuszaal staat: onze Steinway concertvleugel, die er maar kon komen dankzij de steun van onze stad! Helaas, wie buiten onze academie weet dit? Wanneer kan dit instrument eens schitteren voor mensen, die niet met onze academie verbonden zijn? Onze directeur Mark Vanhengel sprak daarom meteen mevr. Thessy Chen, docente piano aan onze academie, aan om deze taak in te vullen. Zij koos en speelde sfeervolle pianomuziek bij de verwelkoming van de gasten. Iedereen kon horen wat voor een mooi instrument onze academie rijk is! Een verwelkoming van grote klasse!!!

De violisten van Stokkem met een avondvullend theaterprogramma in "Uit in Vlaanderen"!

   
In het seizoen 2009-10 viert het Cultureel Centrum "Ter Kommen" te Hoeselt zijn 30ste verjaardag. Daarbij hoort natuurlijk een prachtige seizoensopener! Onze violisten maakten in "Ter Kommen" in 2003 al een uitstekende beurt, toen ze wekenlang het theaterorkest vormden voor de operette "Seppl" van onze Vlaamse toondichter Emiel Hullebroeck en dichter/Hoeseltenaar Lambrecht Lambrechts. Zo werd dus ook naar onze Stokkemse violisten gelonkt voor een grootse "Weense Avond". Ze kregen de voorkeur boven een professioneel gezelschap uit Luik!
"Ter Kommen" meldde de "Weense Avond" op 30 oktober 2009 (zoals gebruikelijk) aan "Uit in Vlaanderen", dé internetsite voor het theaterleven in heel Vlaanderen. Een unieke prestatie van onze violisten, die wekelijks aan onze academie studeren en een prachtige uitstraling voor de vioolwerking aan onze academie!
3 weken voor datum ging de kaartjes verkoop in. Op 5 dagen was alles uitverkocht! Genoeg aanvragen voor een 2e, misschien wel 3e avond! Helaas was dat niet meer te realiseren.
    
Op 30 oktober betraden onze violisten onder luid applaus het podium van een volle zaal! De avond moest nog beginnen. Zwierig begeleidden ze onze collega, de sopraan Idi Hofmans, en presentator/bariton Luk Voncken in een prachtig Weens programma! Maar voor het publiek was er ook nog een goed geheim gehouden verrassing. Tijdens de mooie Weense walsen dansten de sterdansers van Andre Rieu, nl. de 2 beste Belgische danskoppels op de internationale danswedstrijden. In schitterende japonnen flitsten de dames, in de armen van hun piekfijn uitgedoste, elegante partners, over de dansvloer. Oogverblindend! Dit had het publiek duidelijk nooit verwacht. De avond was voorbij eer men het goed besefte. Maar de mooi aangeklede zaal was zó ingericht, dat de mensen nog uitgebreid konden nagenieten bij een glaasje. En dit niet bij luide technomuziek op en CD. Neen, een klein groepje van het orkest zorgde voor een heuse Oostenrijkse Grinzing-sfeer door de muziek van de Schrammelorkesten uit Grinzing en Wenen op de achtergrond te spelen. Menig toehoorder liet zich verleiden om hierop te dansen.
Voldaan, gelukkig gingen de mensen die avond naar huis. Echo's alom de volgende dagen. En "Ter Kommen" herinnerde zich, dat zovelen dit nog niet gezien hadden...

De violisten van Stokkem en collega Idi Hofmans schitteren in bomvolle Park-hotel te Genk!

 
Het kon niet anders. De successen van onze violisten in Bilzen (2008) moesten ooit een vervolg krijgen. Nog tijdens het Bilzense slotapplaus werden in het publiek plannen gesmeed voor Genk. Dat kwam er op 24 oktober 2009 in het Park-hotel te Winterslag, het voormalig hotel voor de ingenieurs van de Winterslagse koolmijn. Dit hotel bleef in zijn prachtige originele staat (1920?) bewaard, een uniek concertkader! Alleen al de prachtige lindedreven van de historische ingenieurswijk in herfstkleuren: dé perfecte sfeermaker voor orkest en concertgangers.
Maar... dit "Café chantant" i.s.m. het Montfortkoor van Winterslag lekte uit "buiten" Genk. Daarmee was het in 2 dagen uitverkocht en moesten veel argeloze Genkenaren die avond onverrichter zake terug naar huis!
In een uiterst gevarieerd programma met als solisten onze collega, sopraan Idi Hofmans, bariton/presentator Luk Voncken en trompetist Gijs Voncken, kon een stampvolle zaal (tot op 2 m van het orkest!) genieten van heerlijke muziek, veel humor en grenzeloze herfstgezelligheid. Veel melodien werden spontaan vanuit de zaal mee geneuried. Waar het publiek kon en mocht meezingen, zong het zó enthoesiast, dat het orkest nog amper te horen was! Ook de instrumentale intermezzi van onze violisten (de jongste: Bart Peeters, 11 jaar) met o.a. Hongaarse zigeunermuziek, waren een schot in de roos. Een niet aflatend applaus vroeg natuurlijk om bisnummers gebracht Idi Hofmans met haar prachtige stem en begeleid door onze strijkers.
De avond vloog om! Het publiek genoot tot een eind na twaalven nog zalig na bij een glaasje wijn en versnaperingen. En er werd al overlegd hoe dit "vervolg op Bilzen" weer een vervolg kon krijgen in Winterslag.

De violisten van Stokkem voor het goede doel!

   
Op 13 en 14 november 2009 vond in het centrum voor psychish gehandicapten te Stokkem "De Meander" een benefietdiner plaats voor de aanleg van een nieuwe speelplaats voor autistische jongeren. Daarbij werd gezocht naar kwaliteitsvolle muzikale intermezzi. Er werd contact genomen met de academie die natuurlijk met haar 2 strijkkwartetten meteen de beide avonden kon invullen. Op 13 november speelde het Enigmakwartet, bestaande uit oudstudenten en de kern vormend van het Enigma-strijkersensemble (oudstudenten van onze academie). Op 14 november was het "Kurtisanes"-kwartet (zie foto), dat momenteel nog in opleiding is aan onze academie bij hobocollega K. Theunissen, aan de beurt. Een perfecte combinatie van kunst, gastronomie en het goede doel!

"Cordes en Bleu" in Borgloon

   

     Het pianosextet "Cordes en bleu" van onze strijkers (oud-)leerkrachten en pianiste Thessy Chen trad als strijkkwartet op 4 oktober 2009 aan in het avondvullende Haydn-programma van het koor Cantifoon. Dit n.a.v. 2009, het Haydn-jaar. Hiervoor werd de mooie kerk van Borgloon uitgekozen. Dirigente, de sopraan Annick Claesen, stelde een uiterst smaakvol programma samen van, helaas weinig gehoorde, Haydncomposities. Voor de soms aartsmoeilijke solopartijen stond Els Crommen, sopraan aan de Muntschouwburg te Brussel, garant. In de kerk van Borgloon was een half uur op voorhand al geen stoel meer vrij. Na een intens en zeer gesmaakt concert vulde het gulle applaus lang de hele kerk. Een memorabele avond.

 

"Cordes en bleu" te Zolder

   

     Het seizoen 2009-10 is voor het kerkkoor van Zolder o.l.v. Jos Braeken een jubileumjaar. 25 jaar ononderbroken zingen! Als dat niet mag gevierd worden! Jos Braeken is goed met onze academie vertrouwd als jurylid bij de pianoexamens. Maar deze keer nam hij het initiatief tot activiteit. Hij nodigde "Cordes en bleu" het pianosextet van onze academie uit om, voor een keer als kwintet, de begeleiding te verzorgen van het koor (versterkt met enkele koren uit de omgeving).
     Het werd een programma van veel afwisseling met grote aandacht voor componisten van eigen bodem. In de historische kerk van Zolder was op 10 oktober 2009 al een tijd voor aanvang van het concert geen stoel meer open. De verwachtingen werden volledig ingelost, want een dankbaar publiek applaudiseerde gul en lang. Na afloop werd nog lang nagekaart in de zeer stemmig ingerichte kelders van de kerk. Maar het mooiste geschenk voor "Cordes en bleu" waren de dankbare gezichten en woorden van de koorleden. Zij hadden duidelijk genoten van deze zeer fijne samenwerking. Wie strijkers zoekt, weet dat men in Dilsen-Stokkem moet zijn!

 

De ex-en van Stokkem in het Universitair Symfonieorkest van Leuven!

   
Sinds jaar en dag levert onze academie klarinetisten (klas van K. Vuylsteke) en violisten (klas M. Pieters) voor het voortreffelijk Universitair Symfonie Orkest van Leuven. De Limburgse violisten in dat orkest blijken (na toegangsproef) al altijd uitsluitend uit onze academie gekomen te zijn, een witte raaf niet te na gesproken. Sinds september 2009 speelt Barthold Pieters, net aan onze academie afgestudeerd, mee bij de 1ste violen. Zijn oudere zus Yasmien werd vanaf september 2009 concertmeester. Daarmee is ze er de eerste vrouwelijke concertmeester sinds jaren en de eerste Limburgse concertmeester ooit!Het orkest keerde net terug van Praag, na een succesvolle concertreis.

“Gors-Live” te Gors-op-leeuw op 11 juli 2009

   

Ter ere van “Gors-Live” te Gors-op-leeuw op 11 juli 2009 speelden enkele van onze academieviolisten een concert. Jaarlijks organiseert de VZW Gors (= een beschermde sociale werkplaats) een gezellige muzikale avond om de buurtbewoners en de mensen van Gors-op-Leeuw te laten kennis maken met deze VZW.  Dit concert kwam volledig tot stand zonder begeleiding vanuit de academie. Een mooier visitekaartje kan een academie het zich niet dromen: zelfredzame leerlingen, die cultureel bijdragen  in de eigen omgeving, tot ver buiten de Stokkemse grenzen.

Het strijkkwartet van onze academie luistert de proclamatie op in het O.L.V. Lyceum te Genk

   
Op 26 juni 2009 luisterde een strijkkwartet van onze academie de proclamatie van de laatstejaars leerlingen van het O.L.V.-Lyceum te Genk op. Het was de eerste maal sinds het bestaan van het Lyceum, dat het met uitsluitend eigen mensen (ook aan ónze acad. verbonden) een strijkkwartet in huis had. Onder verrassend veel bijval van de Genkse medeleerlingen en hun ouders werd geput uit de rijke strijkkwartet-literatuur van W.A. Mozart. Het kwartet bestond uit: Brecht Cortens, 1ste viool; Kaat Milissen, 2e viool; Michel Pieters, leraar in beide scholen, altviool; Wouter Robaeys, cello.

De vioolklanken in de meimaand 2009.

 
   
Zoals elk jaar verzorgden de Stokkemse violisten ook nu weer Concertmissen in de Mariamaand. Ditmaal kwamen de uitnodigingen uit Stevoort (21 mei) en Hoevezavel, Genk (24 mei).
Op 21 mei lag het mooie, zonovergoten dorpscentrum van Stevoort er al van in de vroege ochtend uitnodigend bij. Om half negen reed het 20-koppige strijkersorkest de parking van de prachtig gerestaureerde kerk op. Maar in de kerk wachtte nog meer! Mooie, stralendwitte stoelen stonden gezellig om het altaar, dat in het midden van de kerk stond. Bloemen en versiering alom. De mis van de Eerste Communiekanten! Het orkest, voor de gelegenheid aan het orgel begeleid door Ludo Claesen, leraar aan het Lemmensinstituut, opende met een feestelijke march van G.F. Handel. Verscheidene violisten speelden nog maar driekwart jaar viool, maar hun mooie orkestklank vulde de overvolle kerk. In de loop van de gastvrije eredienst volgden nog pareltjes van F. Schubert, E. Elgar, G.B. Pergolesi en Flor Peeters. Na afloop bleven muzikanten en kerkgangers nog gezellig napraten op het mooie kerkplein. Daarna mocht het orkest van een glaasje en een hapje nagenieten bij de gastvrije familie Vijgen aan huis.
Op 24 mei verzamelden de violisten op het hoogzaal van de kerk van Hoevezavel. Ditmaal voor een concertmis. Nu was Mark Trumperner de orgelist van dienst. Hij was het, die het privé-orgel van de grote Vlaamse orgelist, Flor Peeters, van de ondergang wist te redden, door het met een engelengeduld te restaureren. En het orkest kwam met muziek van Flor Peeters! Wat een toeval!
De parochiegemeenschap van Hoevezavel was zeer blij met de komst van onze violisten, want blijkbaar vinden zeer weinig muzikanten de weg naar deze kerk. Ook Eerwaarde Heer pastoor verwelkomde het orkest met een mooi openingswoord. Bij het einde van de eredienst verliet niemand de kerk. Integendeel, al de mensen stonden spontaan recht, draaien zich naar het hoogzaal, en luisterden ingetogen naar het slotlied. Daarna volgde een lang en dankbaar applaus. De verwondering was groot toen de gelovigen bij het buitengaan van de kerk, voor het eerst zagen, hoe jong vele van de jongste violisten waren.
 

13 mei 2009: De Koningin Elisabeth Wedstrijd.

 
   
Op 13 mei gingen de violisten van onze academie weer luisteren naar een sessie van de Koningin Elisabeth Wedstrijd, de moeilijkste en zwaarste muziekwedstrijd ter wereld. Die vond plaats in het Koninklijk Muziek Konservatorium van Brussel. Nog steeds staat dit prachtige historische gebouw er erg onderkomen bij, verwaarloosd door vadertje staat, ondanks jarenlange protesten uit vele hoeken. Gelukkig is er (voorlopig nog) de mooie concertzaal met zijn uitstekende klankkwaliteit.
Vanuit de loges op het 2e balkon, konden onze violisten heel het gebeuren van nabij volgen. De voorzitter van de internationale jury, A. Van Lysebeth, was vroeger de leraar kamermuziek van verscheidene leraars van onze academie.
Tijdens deze sessie speelden 2 kandidaten uit Zuid-Korea een vioolconcerto naar keuze van W.A. Mozart. Ze werden begeleid door het prima Waals Kamerorkest, o.l.v. James Goodwin, een specialist van wereldniveau in 18e eeuwse muziek. Daarna gaven een Poolse en een Russische violist elke een recital, begeleid op piano. Alle kandidaten speelden prachtig, met een duizelingwekkende techniek op van de beste violen ter wereld. Het applaus was telkens uitbundig! Hoe een jury hier de besten moest uithalen voor de finale...? Enkele dagen later bleek een van "onze" Koreaanse kandidaten in de finale te zijn. Wie in de zaal was, had ook de Russische kandidaat verwacht, maar de jury dacht er anders over. Zo zijn nu eenmaal wedstrijden. Op de terugweg werd, nog diep onder de indruk, lang nagepraat over dit uitzonderlijke concertbezoek. Het écht meemaken overtreft nog steeds de allerbeste digitale weergave. En wat een voorrecht, dat we dit op rijafstand van Dilsen-Stokkem kunnen meemaken.

Bekijk de foto's van deze uitstap hier!
 

maart 2009, "Klanken van lijden en hoop" te Genk en Beverst

 
   
Al enkele jaren organiseerde de parochie Kolderbos (Genk) in de Vastentijd een passieconcert. Voor 2009 werden de strijkers van onze academie o.l.v. Michel Pieters uitgenodigd. Op zich geen probleem, ware het niet dat zij heel het seizoen al binnen- en buitenschools druk bezig geweest waren. Het was voor verscheidene violisten, hoe graag ook, moeilijk om dit er nog bij te krijgen. Maar geen nood, onze academie heeft ook prima en actieve oud-leerlingen! Zij vulden graag de open plaatsen in. Zo werd het ook een interessante kennismaking tussen hen en de huidige leerlingen. Nieuwe vriendschappen ontstonden.

In plaats van een echt concert werd gekozen om de passieboodschap open te trekken over alle geloofsgrenzen heen, door "het woord" centraal te plaatsen. Daarvoor zorgden Liliane Wilms, die aangrijpende gedichten zocht en Bert Verlaek, die zelf prachtige, diepzinnige teksten schreef. Thessy Chen en Lieve Schols wisselden elkaar af aan het orgel. Tot slot schoven ook bariton Luk Voncken en het koor "Pro Musica" uit Beverst o.l.v. Marcel Luts bij. Marcel Luts nam de muzikale leiding op zich.

Zo ging op 8 maart "Klanken en woorden van lijden en hoop" van start in de kerk te Schoonbeek (Beverst). Op 15 maart volgde een 2e voorstelling in de kerk te Kolderbos. Van meet af aan was in beide kerken de toon gezet. De pakkende teksten van Liliane en Bert, afgewisseld met gepaste muziek, brachten het publiek (ongeveer 400 mensen!) diep onder de indruk. Anderhalf uur lang was de intensiteit voelbaar. Her en der vloeiden tranen bij de luisteraars! Op ogenblikken van stilte kon men een speld horen vallen. De opluchting en bevrijding aan het einde ontlaadden zich telkens in een lang applaus en daarna in intense gesprekken tussen toehoorders en vertolkers. Vragen, overwegingen, gelukwensen alom... Het was overduidelijk, dat aan een grote behoefte tegemoet gekomen was. Misschien over enkele tijd eens nadenken over een opvolger?
 

Radio Klara

 

In de maand februari 2009 waren onze collega's (Thessy Chen, Roel Machon, Michel Pieters, Karl Stroobants) verenigd rond Kris Vuylsteke (Net iets anders) op de klassieke radio Klara te horen in de "Hebreeuwse Suite" van Sergei Prokofief. En dit terwijl radio Klara toch ook opnames heeft van niet de minsten op deze aardbol.

 
 

6 februari 2009, "Soirée musicale" te lanklaar

Op 6 februari 2009 vond in de unieke verbruikszaal van het Hotel Beau Sejour te Lanklaar (Dilsen/Stokkem) een "Soirée musicale" plaats. Initiatiefneemster was juffrouw Nora Biro, onze vioollerares. Als samenspellerares zag zij van de ene kant de noodzaak om onze leerlingen in kamermuziekverband te laten samenspelen, maar anderzijds ook de organisatorische moeilijkheden om dit op jaarbasis zinvol te organiseren (en vol te houden!). Een tussenoplossing bood een eenmalig concert, met een slechts korte aanloopperiode. Een dertigtal leerlingen uit de klassen van T. Chen, M. Pieters, Kris Vuylsteke en uiteraard Nora Biro namen op vrijwillige basis deel in combinaties, gaande van duo tot quintet.
Als concertplaats had juf Nora haar oog laten vallen op de prachtige verbruikersruimte in Hotel Beau Sejour, waarvan de eigenaar onlangs ook een mooie vleugelpiano aankocht.
Op 6 februari 2009 was het dan zover. In stilte werd gehoopt op een publiek van ongeveer 50 mensen, maar het werd een echte overrompeling! Een (stille) telling leverde 163 mensen op. Er waren zelfs stoelen te kort! De avond werd een weergaloos succes, zozeer zelfs, dat zowel publiek (onder de indruk van de mooie concertruimte in dit prachtige hotel) als leerlingen aandrongen op herhaling in de toekomst. 
Veel van de partituren waren, lang geleden, voor leerlingen aangepast door Jan Vanderperre, die destijds o.a. ook partituren uitschreef voor de Koningin Elisabeth Wedstrijd. De leerlingen, weinig of niet meer vertrouwd met handgeschreven muziek, stonden vol bewondering voor zijn prachtig notenschrift, dat nauwelijks van gedrukte muziek te onderscheiden is.
Na afloop werd nog lang, gezellig nagekaart bij een glaasje.

 

 

"Blazers versus of met strijkers? Of hoe een dubbeltje rollen kan"

Omstreeks 1980 schitterde het blazoen van Stokkem tot ver buiten zijn grenzen, tot ver buiten de provinciegrenzen, zelfs landsgrenzen. Dat kleine dorp herbergde niet 1, maar 2 harmonies die tot de top van het land behoorden en voortdurend nek aan nek met elkaar in een kwaliteitsstrijd verwikkeld waren. Zoals wel op meer plaatsen met 2 korpsen verdeelde dit ook heel de dorpsbevolking in 2 kampen. Onder andere omdat beide in hetzelfde kleine poeltje visten naar nieuwe leden.
Maar enkele jaren voorheen al was iets gebeurd wat niemand verwacht had. Er kwam een gemeentelijke muziekschool (in Lanklaar)! Een nieuwe speler op het terrein! Directeur werd Jaques Ubaghs, tevens dirigent van de harmonie St. Cecilia. De kans was nu reëel, dat de weinige kinderen van het dorp, geschoold gingen worden in de muziekschool i.p.v. de harmonies. Een bedreiging voor de opleidingssystemen van de harmonies, die tot nu toe alles zelf hadden moeten organiseren. Zolang het blazers of slagwerkers betrof, hoe onzalig ook, die konden later nog naar een van beide korpsen, maar er kwam ook een vioolklas! Die kinderen waren verloren voor de harmonies. Wat nu?
In die jaren zond BRT3, de toenmalige Vlaamse klassieke radiozender elke zondagmorgen van 11.00h tot 12.00h een programma voor en door brassbands, fanfares en harmonies: "Rond de kiosk". De programmamakers vernamen via via wat in dat kleine, veraf gelegen maar beroemde Stokkem was gebeurd. Interessant genoeg voor een aflevering. Zo kwamen ze vanuit Brussel naar Lanklaar afgezakt.
Begin jaren '80 was ik aangeworven om de vioollessen, gestart onder de Luikenaren Emmanuel Koch en Charles Jongen, geholpen door directeur Ubaghs, over te nemen. Deze laatste tipte me over de plannen van de "radiomakers". Dus op een zondagochtend reed ik naar het voormalige gemeentenhuis van Lanklaar, waar de muziekschool gehuisvest was, voor het radio-intervieuw. Het ging door in het bureau van de directeur en meteen staken ze van wal met strijkers in blazersland en de mogelijke problemen daarrond. Hoe ook, tot dan toe had ik niet het minste probleem gemerkt, maar ik woonde ook niet in die gemeente. Ook directeur Ubaghs, die er wel woonde, beweerde dat er geen vuiltje aan de lucht was. Hij zag zelfs samenwerking op termijn (o.a. een concert met mij als solist voor zijn harmonie, wel gepland maar nooit plaats gevonden). Een week later waren we daarmee een uurlang in heel Vlaanderen te horen.
Ook in de jaren die volgden merkte ik nooit het geringste probleem. In tegendeel, zelfs enkele kinderen van leidinggevende mensen in de korpsen kwamen naar de vioolles! Al die kinderen groeiden op en studeerden flink. Zo ontstond het strijkersorkest van Stokkem, dat ook over de gemeentegrenzen begon te schitteren. Maar het ging verder dan dat... De harmonie St. Cecilia begeleidde Goele Severijns, violiste maar tevens contrabassiste in de harmonie, in een vioolsolo. Dan vroegen de strijkers fagotten van de St. Cecilia mee naar Hoeselt voor 7 operette-opvoeringen. De strijkers vroegen hoorns, fagotten, hobo's, klarinetten voor de uitvoering van een pianoconcerto van Mozart in de academie, of voor het groots opgezette Marialiederen-concert te Beringen. Het kwam tot een prachtige samenwerking tussen de harmonie St. Cecilia en het strijkorkest in zaal Nieuwenborg (met o.a. de Romance in F van van Beethoven, voor viool en orkest). De fanfare van Dilsen vroeg Yasmien Pieters als vioolsoliste voor hun filmconcert. De harmonie St. Elisabeth liet de samenspelklas oefenen in haar repetitieruimte, toen er in de academie geen plaats was. De harmonie van Vlijtingen vroeg de strijkers voor een gezamelijk concert. Onze huidige academiedirecteur, Marc Vanhengel, nam de strijkers mee voor een concert met zijn harmonie, in het Dommelhof. Dan de strijkers weer met "geleende" hoorns van Stokkem naar Nederland in een Bruckner-mis. En op 24 januari 2009 vroeg de harmonie St. Elisabeth van Stokkem het strijkkwartet van onze oud-leerlingen voor de opluistering van hun jaarfeest. Binnenkort speelt dit strijkkwartet ook in Neeroeteren voor de plaatselijke harmonie. Wie had het ooit durven dromen! Er kwamen geen problemen, in tegendeel, er kwamen wederzijds mogelijkheden. Als "Rond de kiosk" vandaag nog bestond...

 

22 oktober 2008, Sacred Places te Tienen

Op 22 oktober 2008 vond in Tienen de voorstelling “Sacred Places” plaats. Voor de instrumentale omlijsting werd een beroep gedaan op de oudleraar viool aan onze academie, Karl Stroobants, celloleraar Roel Machon, vioolleraar Michel Pieters, en oudleerlinge-altvioliste Liesbeth Degrie. De reusachtige hal van de plaatstelijke lagere school werd door de sprookjesachtige verlichting in een heel bijzondere, meditatieve ruimte omgetoverd. De muziek deed de rest: 2 koren met meditatieve religieuze muziek, eeuwenoud naast nieuw, 2 sopranen, een strijkkwartet en een dansgroep. Alle vertolkers, ook het publiek, verplaatsten zich voortdurend gedurende heel de voorstelling, om dit indrukwekkende gebeuren in de hoogst bevreemdende echo van de gigantische hal intens tot zijn recht te laten komen. Na anderhalf uur gingen de lichten terug aan. Een ontwaken alsof men heel die tijd ver weg geweest was. Ver weg van deze planeet.Bekijk hier de
foto's van dit concert!
 

De interland België –Nederland: geen verliezers, enkel winnaars!

Op 22 november 2008 besloot het koor “Poco Animato” uit Roosteren, Nederland, zijn Jubileumjaar n.a.v. van 40 jaar samen zingen, met een concertmis. Op het programma stond de prachtige “Missa in C” van Anton Bruckner! Voor de begeleiding werden de “Strijkers van Dilsen-Stokkem” aangezocht. Een hele eer, want het koor opende het Jubileumjaar met het professionele Limburgs Symfonie Orkest uit Maastricht! Onze “strijkers” werden “ontdekt” in Banneux, zomer 2008, toen zij er onder veel bijval optraden met het koor uit Elen, in een compositie van onze collega Roger Hulsmans. Wil Van Hooy, koorlid en leerling aan onze academie, kreeg de idee kreeg om al deze musici voor de Brucknermis samen te brengen. Hij legde de contacten tussen koor en orkest.
In november begon de instrumentale voorbereiding. Hierbij ook 2 voortreffelijke hoornisten uit de klas (en met ruggesteun van) collega Patrick Warson. Bovendien werd het een zeer fijn weerzien met contrabassist Ron Janson, uit Nederland. Hij speelde met onze strijkers in 2001 mee, op uitnodiging van het percussie/ensemble Concordia uit Obbicht, Nederland. Dit voor het wereldmuziekconcours te Kerkrade, waar ze in de prijzen vielen.
Daarna kwamen koor en orkest in Roosteren samen voor de laatste rechte lijn naar de eindmeet. Het klikte meteen tussen beide groepen onder de kundige leiding van koordirigent Gerard Leurs. De prachtige muziek maakte meteen grote verwachtingen wakker bij alle musici.  Na de repetities werd nog gezellig samen nagekaart in het café naast het oefenlokaal, vooraleer de strijkers weer door de kille novembernacht richting Belgie reden.
Op 22 november was het zo ver. In een overvolle Roosterse kerk klonken koor en orkest niet alleen in Bruckner, maar ook in Pergolesi en in het prachtige `Santo`. De slotnoten van `Santo` waren nog maar net het kerkruim in, toen al een daverend en lang applaus onder een staande ovatie losbrak bij de kerkgangers. Daarna trokken allen naar het gemeenschapscentrum, waar de koorleden van het 1ste uur samen met de dirigent gelauwerd werden. Het centrum liep afgeladen vol met opgetogen concertgangers, vrienden, musici. Na de plechtigheden werd bij een natje en een droogje nog lang nagenoten. Nieuwe vriendschapsbanden over de landsgrenzen heen!

23 November 2008: Het kerkkoor uit Elen en de “Strijkers van Dilsen-Stokkem”.

Het kerkkoor uit Elen en de “Strijkers uit Dilsen-Stokkem” werken al vele jaren fijn samen. Het was destijds bij de eersten, om onze violisten in hun beginjaren een podium te bieden. Daarmee droeg het wezenlijk bij in het succesverhaal, dat intussen in Dilsen-Stokkem door de strijkers van binnen en buiten de regio geschreven werd.
Hun jongste, succesvolle samenwerking in Banneux, juli 2008 (2e Latijnse mis van collega, Roger Hulsmans) zou voor het feest van St. Cecilia, patrones van de muzikanten, op 23 november in Elen overgedaan worden. Op zich was dit geen probleem, maar voor de avond voordien, 22 november, had het koor “Poco Animato” uit Roosteren, Nederland, ook al een beroep gedaan op de strijkers. Beide concerten en de bijbehorende repetities zouden, zelfs zonder overlappingen, te zwaar gaan wegen op de strijkers, die grotendeels leerlingen uit lager, middelbaar en hoger onderwijs zijn. Voor onze academie was dat echter helemaal geen probleem, want die heeft intussen zoveel vlotte vedelaars onder haar hoede, of in het verleden gevormd, dat 2 afzonderlijke orkesten uitgestuurd werden. Orkest 1 en orkest 2! Zo kon op 23 november de concertmis in de stemmige kerk te Elen ook een festijn worden, nog voor de succesklanken uit Roosteren verstomd waren! Vanuit alle windrichtingen kwamen, door een witbesneeuwd landschap, de strijkers aangereden. Evenals in Roosteren was de Elense kerk overvol met kerkgangers en belangstellenden. En evenals in Roosteren brak in Elen, na de laatste noot, een spontaan daverend applaus los. Tot ieders verrassing sloot meteen daarop  het koor met “Lang zal hij leven” aan, want koordirigent Eric Opdenakker, oudleerling van onze academie, was net jarig. Het feest kon niet op!
Naast het muzikale was toch ook het sociale erg bijzonder, want de muzikale familie Coenen uit Elen, was met 3 generaties bij de muzikanten bedrijvig. En ook in het orkest waren, binnen 1 familie, 3 generaties vertegenwoordigd. In onze academie zijn, sinds haar oprichting, al heel wat families met 2 of 3 generaties aan de slag. Van echte cultuurbeleving, cultuurspreiding en cultuurtraditie gesproken!

Na de feestelijke concertmis, trok het koor naar een welverdiende, lekkere St. Cecilia-feestmaaltijd. De strijkers gingen samen naar het cafe “De Goude Ster” (goude zonder “n”) tegenover de kerk, waar onder veel gelach en gezelligheid de zondagvoormiddag als een zucht voorbij vloog. Daarna ging het huiswaarts onder nieuwe winterse sneeuwbuien, over witbesneeuwde wegen. Het rook al naar Kerstmis! En de gezellige Kerstconcerten. Nog enkele nachten slapen…

 

Lerarenconcert 2008 in zaal Opus:

Korte terugblik op een zeer mooi en afwisseld docentenconcert………..
De programmering van het jaarlijks terugkerende docentenconcert was zeer afwijkend ten opzichte van de voorgaande jaren. Het concert werd geopend met een aantal spetterende “jazz standards” met zeer indrukwekkende improvisaties van Carlo Nardozza, Ramon Korolik, Wim Cops & Philip Kerkhofs De stap naar het volgende programma-onderdeel was echter niet zo groot. De componist Darius Milhaud liet zich vaak door de jazz inspireren. De “Suite pour violon, clarinette et piano” werd voortreffelijk vertolkt door het 3-span Thessy Chen, Michel Pieters & Marc Vanhengel.
De accordeon met Linda Smolders & Tania Kozarski zorgde dit jaar voor een complete verrassing……..wat een virtuoos spel en wat een prachtige compositie van Victor Gridin. Vervolgens naar Italië het land van de opera met Giacomo Puccini. Door prachtige stem van Idi Hofmans moest menig luisteraar een traantje wegpikken. “Bravosissimo Idi” !!
Frank Boonen liet ons eens horen wat er allemaal op een tuba kan en dat was veel meer dan men zou verwachten. Bijzonder om dit instrument eens te horen met een piano begeleiding.
Ruben Appermont kan er ook wat van op zijn contrabas. Opvallend is toch het enorme bereik van dit instrument……..duidelijk geen probleem voor Ruben. Hier is ook een “Bravo” op zijn plaats.
“Last but not least” het concertstuk van Federigo Fiorillo bijzonder om dit eens te horen met een C-klarinet. Opvallend was de prachtige klankkleur van deze compositie. Het samenspel van Kris Vuylsteke, Kurt Theunissen, Lieve Driessen, Stijn Debeenhouwer & Roel Machon was voortreffelijk!Bekijk hier de
foto's van dit concert!
 

2 concerten van ons strijkersensemble te Bilzen.

Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober (2008) speelde het strijkersensemble van onze academie 2 schitterende concerten in de telkens overvolle Concordiazaal te Bilzen, dit i.s.m. de Bilzense Chiro. Stoelen moesten worden bijgezet. Voor deze concerten werd de prachtige muziek uit de Berlijnse en Weense theaters van het begin van de 20ste eeuw terug bovengehaald, naast Italiaanse en Amerikaanse uit de 50-ger jaren. Hoewel veel mensen deze muziek voor het eerst hoorden werd al vlug vanuit de zaal meegeneuried en gezongen. Spetterende humor en gezelligheid doordrenkten heel het programma. Men ziet ook niet elke dag een blaffend hondje, of varkentjes op een concertpodium. Onverwacht bleek ook een buitenlandse professionele orkestdirigent in de zaal aanwezig te zijn. Hij was vol lof maar vooral blij, dat een ondergewaardeerd prachtig repertorium eindelijk terug op het concertpodium verscheen en hoopte ten zeerste dat dit gebeuren zich zou verder zetten. Dat leek er althans toch op, want verschillende potentiele organisatoren meldden meteen zich na het concert al voor meer informatie. Weer werk aan de winkel voor de Stokkemse violisten! Dat ze de snaren alvast maar opnieuw beginnen te slijpen!Bekijk hier de
foto's van deze concerten!

Muzikaal Dilsen-Stokkem straalt weeral over zijn grenzen.

In december 2007 kwam het, na enkele jaren stilte, weer tot de zoveelste fijne samenwerking tussen het Elense kerkkoor en het strijkersensemble van onze academie. Dit voor een Kerstconcert. Ook de harmonie van Elen deed mee. De overvolle kerk tijdens het Kerstconcert en de geweldige sfeer, voor en na, leidden naar plannen, om samen de 2e Latijnse Mis van meester Roger Hulsmans in het bedevaartsoord te Banneux te brengen. Op 21 juli 2008 was het zover. Koor en orkest traden, onder geweldig veel bijval, aan voor een kleine 3000 kerkgangers! Het werd een heel mooie viering. Omdat "hun" meester Roger ook onverwacht aanwezig was, waren de musici nog meer gedreven om het laatste nootje goed te krijgen.
Aan het altaar werd naast Nederlands zelfs een beetje Maaslands gesproken! Na de mis volgde er een gezellige gezamelijke maaltijd, waarna een bezoek aan het stemmige Durbuy gebracht werd. Tegen de avond reed heel het gezelschap met de bus, nagenietend van deze mooie dag en ook al broedend op nieuwe gezamelijke plannen, terug richting Maasvallei. Op 23 november e.k. slaan ze te Elen weer de handen in elkaar met een herhaling van wat in Banneux gebeurde. Allen daarheen!Onze beginnende violisten klinken in de Vormsel-missen te Genk!

     Al sinds jaren zijn onze Stokkemse strijkers “internationaal” beroemd in Winterslag, dankzij de fijne samenwerking met het Montfoortkoor van Winterslag. Maar nu kwamen er onverwacht vragen vanuit het Genkse Kolderbos en de Genkse hoofdkerk (St. Martinus) om in de meimaand, 2 zondagen na elkaar, de missen van het Vormsel op te luisteren. Onze strijkers gingen graag op die uitnodiging in, want waar mensen samen komen om moois, integers of gezelligs te beleven, zetten ze graag hun beste beentje voor. En dan mogen vioolklanken niet ontbreken!
     Vol energie en verwachting begonnen de repetities. Voor heel wat violisten was het hun eerste concert. Sommigen konden, al zittend, nog niet met hun voeten aan de grond. Maar dat vormde helemaal geen probleem. In een mum van tijd stond heel het programma piekfijn overeind.
     Het startschot werd gegeven in het groene Kolderbos.  Onder een prachtige lentezon en in een overvolle kerk weerklonken de eerste mooie strijkers tonen, begeleid door Lieve Schols aan het orgel. Het was de gelovigen aan te zien, dat onze violisten meteen de gevoelige snaar raakten! Hemels! De zeer sfeervolle mis eindigde in een lang en fijn napraten in de kerk of buiten in het zonnetje met de talrijke gelovigen.
     De Kolderbos-echo ging vanaf dan onze strijkers vooraf naar de St. Martinuskerk in het Genkse centrum. Ook daar een zonovergoten zondagochtend en een goed gevulde kerk. En ook daar leverden onze violisten een grote bijdrage in de sfeervolle Viering, ditmaal begeleid door organist Jos Wouters. De vraag van de Genkenaren, na afloop, of dit zich in de toekomst nog zou mogen herhalen, beantwoordden onze violisten met een gul ‘ja’! Genk, tot de volgende…!Muzikaal Dilsen-Stokkem straalt weeral over zijn grenzen.

In december 2007 kwam het, na enkele jaren stilte, weer tot de zoveelste fijne samenwerking tussen het Elense kerkkoor en het strijkersensemble van onze academie. Dit voor een Kerstconcert. Ook de harmonie van Elen deed mee. De overvolle kerk tijdens het Kerstconcert en de geweldige sfeer, voor en na, leidden naar plannen, om samen de 2e Latijnse Mis van meester Roger Hulsmans in het bedevaartsoord te Banneux te brengen. Op 21 juli 2008 was het zover. Koor en orkest traden, onder geweldig veel bijval, aan voor een kleine 3000 kerkgangers! Het werd een heel mooie viering. Omdat "hun" meester Roger ook onverwacht aanwezig was, waren de musici nog meer gedreven om het laatste nootje goed te krijgen.
Aan het altaar werd naast Nederlands zelfs een beetje Maaslands gesproken! Na de mis volgde er een gezellige gezamelijke maaltijd, waarna een bezoek aan het stemmige Durbuy gebracht werd. Tegen de avond reed heel het gezelschap met de bus, nagenietend van deze mooie dag en ook al broedend op nieuwe gezamelijke plannen, terug richting Maasvallei. Op 23 november e.k. slaan ze te Elen weer de handen in elkaar met een herhaling van wat in Banneux gebeurde. Allen daarheen!Bekijk hier de
foto's van dit concert!

Seppl’

Voor 2003 wou de zeer actieve Hoeseltse Toneelvereniging, n.a.v. het 80-jarig overlijden van oud-Hoeseltenaar en schrijver-dichter, Lambert Lambrechts, zijn operette “Seppl’“ opnieuw ten tonele voeren. Emiel Hullebroeck, zijn vaste kompaan, componeerde de muziek. Deze succesvolle operette werd sinds haar ontstaan tot het begin 60-ger jaren (van de XXste eeuw) ononderbroken opgevoerd in België, Nederland, Duitsland, en Oostenrijk.
Er stelde zich echter een groot probleem. De Limburgse operetteverenigingen waren intussen, op die van St.-Truiden en Tongeren na, ter ziele gegaan. Met hen ook hun orkesten. Bekwame strijkers waren nergens meer te vinden, ondanks de intussen opgerichte muziekacademies. Daarom vroeg de toneelvereniging de strijkers van de academie Dilsen-Stokkem om deze taak in te vullen. Aangevuld met enkele blazers o.a. van de Stokkemse harmonie St. Cecila, stond daardoor op 1-2-3 een heus theaterorkest in Hoeselt. De geweldige sfeer, die dit alles met zich meebracht, sprak zich zo rond, dat de aanvankelijk geplande 4 voorstellingen er 8 werden. Bovendien kon het publiek na de voorstelling gezellig nakaarten bij een glaasje, op de achtergrond begeleid door een “echt salonorkest” samengesteld uit de vlotste strijkers van het orkest. Daarvoor schoof dan ook Willy Appermont, de bekende Limburgse pianist, telkens graag bij aan de piano. Voor deze “Unterhaltungsmusik” werd geput de partituren van de Akense cellist, Martin Jung, die de cello’s ondersteunde. Als het salonorkest er om 01.30h ‘s ochtends mee stopte, zat de zaal nog steeds vol met nagenietende theaterliefhebbers.Bekijk hier de
foto's van dit concert!

Zomer 2001. Onze violisten op de Chinese tentoonstelling te Brussel!

Tijdens de 3e week van de maand juli (2001) stelde China in het mooie Museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel een unieke collectie van Chinees porselein en andere kleinoden tentoon. Graag had men daarbij de namiddagbezoekers dagelijks verwend met een kort concert van traditionele Chinese liederen. Dat was echter minder eenvoudig dan het leek. Het was immers niet gemakkelijk om in de zomermaanden musici te vinden. Maar het was in Brussel doorgedrongen, dat in "de verre Limburg" violisten waren! Van het een kwam het ander en zo vergastten elke namiddag 3 van onze violisten de bezoekers op mooie Chinese liederen.

 

1992. De violisten van Stokkem voor het eerst in Frankrijk!

Omstreeks 1982 startte de 1ste generatie vioolleerlingen aan onze academie in het oud-gemeentenhuis van Lanklaar. Van in het begin kregen zij geweldige podiumkansen door 2 zeer cultuurbewuste, actieve mensen uit Dilsen-Stokkem: Ludo Prikken en Henri Coenen. Samen met notenleercollega Roger Hulsmans (als dirigent van het Montfortkoor te Winterslag) boden ze zoveel musiceervreugde aan de jongeren, dat deze amper 1 decennium later én voldoende talrijk én degelijk geschoold/ervaren waren om het Montfortkoor op zijn concertreis naar Reims (Frankrijk) te vergezellen.
    Tijdens het laatste weekeinde van september 1992 was het zover. Allen stapten, na de nodige vergaderingen, in Winterslag op de bus richting Frankrijk. O.a. in de St. Vincentkerk te Epernay brachten koor en strijkers een prachtige concertmis! Een onverwacht hoogtepunt ontstond spontaan, toen onze violisten op zondagmiddag in het restaurant plots de violen boven haalden en een concertje met de nodige "swung" voor het koor en de andere gasten ten beste gaf. De mensen die toen mee waren spraken er jaren later nog van!
    Op de foto naast de vertrouwde gezichten uit die tijd mr. Roger uiterst rechts. En helaas niet op de foto, maar altijd tot hulp bereid en toen ook van de partij, onze toezichter van toen: Wilfried Zengers. Hij zorgde voor onze jonge mensen als ze niet op het podium waren.


 

Archief (1983 - 1995)

Klik op onderstande foto om het pdf-bestand te openen: